Το τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας υποδέχεται με σχέση ακαδημαϊκής σύνδεσης (affiliation), υποψήφιους/ες διδάκτορες, μεταδιδάκτορες και καθηγητές/τριες από πανεπιστήμια της Ευρώπης, των ΗΠΑ και της Αυστραλίας που εκπονούν έρευνα στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής τους σύνδεσης με το τμήμα οι ερευνητές/τριες προσφέρουν σεμινάρια, διαλέξεις και συμμετέχουν στις επιστημονικές και ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος.

 

 

ΜΗΤΡΩΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΣΥΝΔΕΣΗΣ (AFFILIATION)

ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

2013-κ.ε.

 

Meltem Ahiska

Τμήμα Προέλευσης: Boğaziçi University, Turkey

Θέμα Έρευνας: The Imperial Complex: Monumentalization, Counter-monumentalization, and Chronotopes of Nationalism in Turkey

Επιστημονική Συνεργασία: Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Μάρτιος - Ιούνιος 2017 (ΓΣΕΣ 09/12/2016)

 

Heath Cabot

Τμήμα Προέλευσης: College of the Atlantic, Maine, USA

Θέμα Έρευνας: Migration, asylum, and humanitarian ethics in Greece and the European Union; the anthropology of organizations, NGOs, and cultures of advocacy; language, narrative, and translation; and urban memory

Επιστημονική Συνεργασία: Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Τσιμουρής

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Εαρινό εξάμηνο 2015 (ΓΣΕΣ 13/11/2013)

Alicia Valdes

Τμήμα Προέλευσης: University of Barcelona

Θέμα Έρευνας: Intersectionality and Resistance in Contemporary Athens

Εποπτεία στο Πάντειο: Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 01/09/22 - 30/09/22 (ΣΥΝ. 06/07/2022)

 

Nicolai von Eggers Mariegaard

Τμήμα Προέλευσης: Danish Institute of Athens, Greece

Θέμα Έρευνας: Metabolisms. Political Change and the Foundations of Political Science

Εποπτεία στο Πάντειο: Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 2018 (ΓΣΕΣ 17/01/2018)

 

Σύνθια-Ελένη Μαλακάση

Τμήμα Προέλευσης: European University Institute, Italy

Θέμα Έρευνας: Μαιευτική περίθαλψη προσφύγων και μεταναστριών χωρίς χαρτιά σε τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εποπεία στο Πάντειο: Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου και Αναπλ. Καθηγητής Γιώργος Τσιμουρής

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Ιούνιος 2017 - Αύγουστος 2018 (ΓΣΕΣ 31/01/2018)

 

Κωνσταντίνος Καλαντζής

Τμήμα Προέλευσης: UCL, UK

Θέμα Έρευνας: Citizens of photography: The camera and the political imagination

Εποπτεία στο Πάντειο: Επίκουρη Καθηγήτρια Ελεάνα Γιαλούρη

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Ιούνιος 2017 - Αύγουστος 2018 (ΓΣΕΣ 03/05/2017)

 

Signe Meisner Christensen

Τμήμα Προέλευσης: Aarhus University, Denmark

Θέμα Έρευνας: Precarious Infrastructures: Self organized practices in contemporary art field and spaces of radical alterity

Εποπτεία στο Πάντειο: Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 2 Ιουνίου 2017 - 31 Ιουλίου 2017 (ΓΣΕΣ 02/06/2017)

 

Nurdan Turker

Τμήμα Προέλευσης: Yeditepe University, Turkey

Θέμα Έρευνας: Visual Narratives, Stories of Imbriot and Istambulite “Romioi Orthodox”

Εποπτεία στο Πάντειο: Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Τσιμουρής

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Ιούλιος 2017 - Ιούλιος 2018 (ΓΣΕΣ 05/04/2017)

 

Briginda Marovelli

Τμήμα Προέλευσης: Trinity College, Dublin, Ireland

Θέμα Έρευνας: Sharecity: Assessing the practice and sustainability potential of city-based food-sharing economies

Εποπτεία στο Πάντειο: Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Μάιος 2017- Οκτώβριος 2017 (ΓΣΕΣ 04/05/2018)

 

Chrisoula Lionis

Τμήμα Προέλευσης: University of New South Wales, Australia

Θέμα Έρευνας: Her project aims to unpack how humour in cultural production operates as a mature defense mechanism against trauma, and how it undermines stereotypes, subverts authority structures, and reconfigures relationships to places and identities

Εποπτεία στο Πάντειο: Επίκουρη Καθηγήτρια Ελεάνα Γιαλούρη

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Απρίλιος - Δεκέμβριος 2017 (ΓΣΕΣ 29/03/2017)

 

Ευγενία Ρούσσου

Τμήμα Προέλευσης: Centre for Research in Social Anthropology (CRIA), New University of Lisbon, Portugal

Θέμα Έρευνας: Religion in / of Crisis: pluralism, spiritual creativity and healing in Portugal and Greece.

Εποπτεία στο Πάντειο: Αναπλ. Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου

Έτος επιστημονικής σύνδεσης: 2014

 

Κωστής Καλαντζής

Τμήμα Προέλευσης: University College London, UK

Θέμα Έρευνας: Έρευνα σε υλικό που αφορά την κρίση και τις προσλήψεις της Γερμανίας στη σύγχρονη Ελλάδα..

Εποπτεία στο Πάντειο: Επίκουρη Καθηγήτρια Ελεάνα Γιαλούρη

Έτος επιστημονικής σύνδεσης: Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014


 

Μποτονάκη Ναταλία

Τμήμα Προέλευσης: Universidad Carlos III de Madrid, Spain

Θέμα Έρευνας: Violence, Performativity, Aestheticization: an exploration of a social movements and mobilization in the 21st century

Εποπτεία στο Πάντειο: Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 01/03/23 - 30/05/23 (ΣΥΝ 02/11/2022)

 

Kavuş Helin Kardelen

Τμήμα Προέλευσης: Middle East University, Ankara, Turkey

Θέμα Έρευνας: A New Wave of “High-Skilled” Migration from Turkey: Call Centre Workers in Athens

Εποπτεία στο Πάντειο: Επίκουρη Καθηγήτρια Δήμητρα Κόφτη

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 15/03/23 - 15/03/24 (ΣΥΝ 05/10/2022)

 

Gu Jiapei

Τμήμα Προέλευσης: Lingnan University, Hong Kong

Θέμα Έρευνας: Is Racism a Myth in China: Critical Discourse Analysis of Online Discursive Representations of Africans in China

Εποπτεία στο Πάντειο: Επίκουρη Καθηγήτρια Σαλώμη Μπουκάλα

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 16/01/23 - 15/07/23 (ΣΥΝ 13/04/2022)

 

Lindsay Rachael

Τμήμα Προέλευσης: Cambridge University, UK

Θέμα Έρευνας: Agency through time among young people from Pakistan in Greece

Εποπτεία στο Πάντειο: Επίκουρη Καθηγήτρια Ειρήνη Αβαραμοπούλου

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 02/11/22 - 31/12/23 (ΣΥΝ 02/11/2022)

 

Daminelli Luca

Τμήμα Προέλευσης: University of Genoa, Italy

Θέμα Έρευνας: Temporal borders. Migrant subjectivities in the contemporary European space-time

Εποπτεία στο Πάντειο: Επίκουρη Καθηγήτρια Αικατερίνη Ροζάκου

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 01/11/22 - 28/02/23 (ΣΥΝ 05/10/2022)

 

Lopata-Varkas Lucy

Τμήμα Προέλευσης: University College London, UK

Θέμα Έρευνας: (Re)making Jewish Heritage in Greece: An Ethnographic Study

Εποπτεία στο Πάντειο: Επίκουρη Καθηγήτρια Δήμητρα Κόφτη

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 01/10/22 - 01/03/23 (ΣΥΝ 05/10/2022)

 

Lad Yash

Τμήμα Προέλευσης: University College London, UK

Θέμα Έρευνας: Investigating Multiculturality in Greece’s Solidarity Clinics

Εποπτεία στο Πάντειο: Επίκουρη Καθηγήτρια Αικατερίνη Ροζάκου

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 15/05/22 - 15/07/22 (ΣΥΝ 06/07/2022)

 

Elena Zoe Dennie

Τμήμα Προέλευσης: University College London, UK

Θέμα Έρευνας: Pnevma Resonance: Performance Art Making in Athens, Greece

Εποπτεία στο Πάντειο: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Diana Riboli

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 01/02/22 - 30/04/23 (ΣΥΝ 19/01/2022)

 

Paul Melas

Τμήμα Προέλευσης: Univesrsity of California, Low Angeles (UCLA), USA

Θέμα Έρευνας: Care and the Ascetic Life on Mount Athos, Greece

Εποπτεία στο Πάντειο: Kαθηγητής Γεράσιμος Μακρής

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Ακαδημαϊκό έτος 2022-23 (ΣΥΝ 03/09/2021)

 

Sharon Jacobs

Τμήμα Προέλευσης: University of Pennsylvania, USA

Θέμα Έρευνας: Refugee solidarity in Athens

Εποπτεία στο Πάντειο: Επίκουρη Καθηγήτρια Αικατερίνη Ροζάκου

Διαστήματα επιστημονικής σύνδεσης: 01/01/2022 - 31/12/2022 (ΣΥΝ 22/06/2021) και 01/01/23 - 31/12/23 (ΣΥΝ 02/11/2022)

 

Κate Phipps

Τμήμα Προέλευσης: Queen Mary University of London, UK

Θέμα Έρευνας: Memories and Traces of Migration in Athens

Εποπτεία στο Πάντειο: Επίκουρη Καθηγήτρια Ειρήνη Αβραμοπούλου

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 07/10/21 - 07/08/22 (ΣΥΝ 22/06/2021)

 

Christina Sternisa

Τμήμα Προέλευσης: University of Graz, Austria

Θέμα Έρευνας: Places of Remembrance of Resistance during the German Occupation in Athens. Cross-generational Continuities, Ruptures and Memory Constructions(ites)

Εποπτεία στο Πάντειο: Επίκουρη Καθηγήτρια Ειρήνη Αβραμοπούλου

Διαστήματα επιστημονικής σύνδεσης: 01/09/21 - 30/09/21 (ΣΥΝ 03/09/2021) και 01/07/21 - 30/09/2021 (ΣΥΝ 22/06/2021 και 03/09/2021)

 

Μιχαέλα Κοροδήμου

Τμήμα Προέλευσης: University of Liege, Belgium

Θέμα Έρευνας: Placemaking in displacement

Εποπτεία στο Πάντειο: Αναπληρωτής Καθηγητής Λεωνίδας Οικονόμου

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Ιανουάριος - 31 Οκτωβρίου 2020 (ΣΥΝ 22/01/2020)

 

Αμαλία Γιαννούτσου

Τμήμα Προέλευσης: Universitat Autonoma de Barcelona, Spain

Θέμα Έρευνας: (In)Disciplined bodies and school rituals. Tactics of resistance and empowerment through performance ethnography

Εποπτεία στο Πάντειο: Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 17 Σεπτεμβρίου - 17 Ιανουαρίου 2020 (ΣΥΝ 26/06/2019)

 

Alvaro Ramirez

Τμήμα Προέλευσης: Universitat Autonoma de Barcelona, Spain

Θέμα Έρευνας: Excessive solidarities: Affect, experience and political subjectivity in the solidarity movements of the “refugee crisis”

Εποπτεία στο Πάντειο: Επίκουρη Καθηγήτρια Ειρήνη Αβραμοπούλου

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 15 Σεπτεμβρίου - 15 Δεκεμβρίου 2019 (ΣΥΝ 26/06/2019)

 

Feryal Tansung

Τμήμα Προέλευσης: Bahçeşehir University, Turkey

Θέμα Έρευνας: Contested Citizenship: Intercommunal Survival in the Aegean Islands

Εποπτεία στο Πάντειο: Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Τσιμουρής

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (ΣΥΝ 03/04/2019)

 

Ιωνάννα Μανουσάκη-Αδαμοπούλου

Τμήμα Προέλευσης: University College London, UK

Θέμα Έρευνας: From ‘people on the move’ to lives at a standstill: Multiple humanitarianisms, refugee rights and in/formal processes of integration in post-‘emergency’ Greece

Εποπτεία στο Πάντειο: Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου και Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Τσιμουρής

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 13 Μαρτίου 2019- (ΣΥΝ 13/03/2019)

 

John Ryan Karlin

Τμήμα Προέλευσης: California Institute of Integral Studies – San Francisco, USA

Θέμα Έρευνας: Exilic Spaces in the Contemporary World-System: Greece, Athens, Exarcheia

Εποπτεία στο Πάντειο: Επίκουρη Καθηγήτρια Ουρανία Αστρινάκη

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Φθινόπωρο 2019 - Άνοιξη 2020 (ΣΥΝ 16/01/2019)

 

Σταμάτης Αμαριανάκης

Τμήμα Προέλευσης: Universitat Autonoma de Barcelona, Spain

Θέμα Έρευνας: Authoritative Economic Models, Everyday Struggles and Grassroots Responses to the Crisis in a Greek County Town: The case of Chalkida

Εποπτεία στο Πάντειο: Επίκουρη Καθηγήτρια Αλίκη Αγγελίδου

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (ΣΥΝ 14/11/2018)

 

Alex Edney-Browne

Τμήμα Προέλευσης: University of Melbourne, Australia

Θέμα Έρευνας: Emotional and Socio-psychological and physiological effects of drone warfare

Εποπτεία στο Πάντειο: Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Μάρτιος - Ιούνιος 2017 (ΓΣΕΣ 8/02/2017)

 

Αλεξία Λιακουνάκου

Τμήμα Προέλευσης: University College London, UK

Θέμα Έρευνας: A demand for beauty: botox and other cosmeceuticals in Greece

Εποπτεία στο Πάντειο: Καθηγήτρια Ελένη Παπαγαρουφάλη

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

 

Tyler Boersen

Τμήμα Προέλευσης: New School for Social Research, New York, USA

Θέμα Έρευνας: His research is concerned with insolvency as a concept that demands historical and affective assessments of self, in addition to economic and legal dimensions that give the fieldwork a site or events on which to focus

Εποπτεία στο Πάντειο: Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Ιούλιος - Δεκέμβριος 2016 (ΓΣΕΣ 25/06/2016)

 

Letizia Bonanno

Τμήμα Προέλευσης: Manchester University, UK

Θέμα Έρευνας: An Ethnography of Ethics and Crisis: the Greek Neoliberal Politics of Health in the in the aftermath of 2008 Crisis

Εποπτεία στο Πάντειο: Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Φεβρουάριος - Δεκέμβριος 2016 (ΓΣΕΣ 10/02/2016)

 

John Ryan Karlin

Τμήμα Προέλευσης: California Institute of Integral Studies – San Francisco, USA

Θέμα Έρευνας: Exilic Spaces in the Contemporary World-System: Greece, Athens, Exarcheia

Εποπτεία στο Πάντειο: Επίκουρη Καθηγήτρια Ουρανία Αστρινάκη

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Φεβρουάριος - Δεκέμβριος 2016 (ΓΣΕΣ 10/02/2016)

 

John Damien Karanicolas

Τμήμα Προέλευσης: Anthropology and Development Studies, University of Adelaide, Australia

Θέμα Έρευνας: “Art and Crisis in Athens: Understanding the Social Impact of the Crisis through the Analysis of Networks, Symbols and Spaces which constitute Athens’ Art scene”.

Εποπτεία στο Πάντειο: Αναπληρωτής Καθηγητής Λεωνίδας Οικονόμου

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσηςΑκαδημαϊκό έτος 2015-2016 (ΓΣΕΣ 29/10/15)

 

Μάριος Χατζηπροκοπίου

Τμήμα Προέλευσης: Aberystwyth University, UK

Θέμα έρευνας: Σύγχρονες καλλιτεχνικές επιτελέσεις του θρήνου (performances of lament) στην πόλη της Αθήνας

Εποπτεία στο Πάντειο: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 2015-2016 ( ΓΣΕΣ 28/05/14)

 

Διονυσία Μάνεση

Τμήμα Προέλευσης: Goldsmiths College University of London, UK

Θέμα Έρευνας: Being Greek, Going Queer: Queer selves and resistances in a time of crisis

Εποπτεία στο Πάντειο: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 2013-2014

 

Hasan Münüsoğlu

Τμήμα Προέλευσης: Ankara University, Turkey

Θέμα Έρευνας: An ethnographic study on the Ιmvrosian identity in the context of cultural memory

Εποπτεία στο Πάντειο: Aναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Τσιμουρής

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Σεπτέμβριος 2013 - Ιούλιος 2014 (ΓΣΕΣ 19/06/2013)

 

Evy Vourlidis

Τμήμα Προέλευσης: George Washington University, USA (Υπότροφος Fullbright)

Θέμα Έρευνας:

1) Η στάση των φοιτητών/τριών του Παντείου στην κρίση (2012-2013)
2) Making the Global Local in the Greek Financial Crisis (2013-2014)

Εποπτεία στο Πάντειο: Καθηγήτρια Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 2012-2014
 

 

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Άμεση πρόσβαση, με ένα κλικ, σε όλες τις χρήσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες καθημερινής χρήσης.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τελευταία Νέα

 • 20
  Ιαν '23

  Συν-αισθηματικά τοπία φροντίδας: Έμφυλη βία και ανθεκτικότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19 (CovCare)

  header

  Αθήνα 20/1/2023

   

  Στο πλαίσιο διεξαγωγής και υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος “Συν-αισθηματικά τοπία φροντίδας: Έμφυλη βία και ανθεκτικότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19″ (CovCareμε συνεργαζόμενο φορέα τη Διοτίμα-Κέντρο για τα έμφυλα δικαιώματα και την ισότητα, το οποίο στεγάζεται στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο και πραγματοποιείται με χρηματοδότηση από το ΕΛΙΔΕΚ, Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας, στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης της Δράσης “Επιστήμη και Κοινωνία”, Εμβληματική Δράση με τίτλο “Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19,” ολοκληρώθηκαν τα τέσσερα επεισόδια μυθοπλασίας (podcasts) και είναι πλέον διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας! 

  Μπορείτε να τα ακούσετε, αλλά και να διαβάσετε τα σενάρια (για άτομα με ακουστική αναπηρία), εδώ: https://covcare.gr/podcast-syn-aisthimatika-topia/

  Βρισκόμενες μπροστά σ’ένα σε ένα «πυκνό πεδίο» πολλαπλών πληροφοριών για τις μορφές που πήρε η έμφυλη βία κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μας απασχόλησε όχι μόνο να το να «ακουστούν» δημόσια οι εμπειρίες έμφυλης βίας, οι επιθυμίες, τα όνειρα και οι προσδοκίες των όσων επέζησαν της βίας, αλλά και να ακουστούν με τρόπο που δεν θα αναπαρήγαγε στερεότυπα θυματοποίησης, άρα δεν θα επανατραυμάτιζε τα εμπλεκόμενα υποκείμενα. 

  Το αναπαραστατικό μέσο που διαλέξαμε στηρίζεται σε πραγματικές αφηγήσεις συνομιλητριών μας· μολαταύτα, τις επαν-επινοεί, μέσω της μυθοπλαστικής δραματοποίησής τους: τις αποσυνδέει, δηλαδή, από εκείνα τα υποκείμενα που στις στερεοτυπικές δημόσιες συζητήσεις παρουσιάζονται ως «περιπτώσεις» δήθεν ξεχωριστές ή ιδιαίτερες από τους υπόλοιπους πολίτες και τις μετα-αφηγείται, «μετα-φέροντάς» τες σε νέο πλαίσιο, στη δραματοποιημένη δομική-καθημερινή βία που υφιστάμεθα όλες/οι/α.

  Ελπίζουμε ότι αυτό το ηχητικό μέσο θα φέρει στο προσκήνιο τα «συν-αισθηματικά τοπία φροντίδας», τους «χώρους» δηλαδή όπου η βιωμένη και βιούμενη έμφυλη βία διαπλέκεται με την πολιτική και τη συν-αισθηματική οικονομία της (θεσμικής και μη) φροντίδας και επομένως θα δείξει, σε κάποιο βαθμό πάλι, το πώς, γενικότερα με την έρευνά μας, θέλουμε να παρέμβουμε παραγωγικά στις κατεστημένες οριοθετήσεις αυτού «που είναι δυνατόν να ακουστεί», όπως έχει τονίσει η Αθηνά Αθανασίου (2016: 156).

  Ταυτόχρονα η πρώτη μας δημόσια εκδήλωση με τίτλο "Δουλεύοντας στο πεδίο της έμφυλης βίας: Επείγοντα ερωτήματα και επιστημολογικά διλήμματα στη δημόσια ανθρωπολογία" ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Για όσ@ από σας δεν ήσασταν εκεί, μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο εξής λινκ: https://covcare.gr/doyleyontas-pedio-tis-emfylis-via/

  Η ερευνητική ομάδα CovCare 
  Ειρήνη Αβραμοπούλου (Ε.Υ.) 

  Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

  Ελένη Παπαγαρουφάλη 

  Ομότιμη Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
  Σύνθια Μαλακάση 

  Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Κοινωνική Ανθρωπολόγος
  Νατάσα Τσάκωνα

  Απόφοιτη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

 • 18
  Ιαν '23

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧOΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ- ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

  header

  Αθήνα 18/1/2023

  Σύμφωνα με την από 18/1/2023 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ανακοινώνεται ότι επιτυχόντες/ουσες κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 είναι οι εξής:

  1 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ

   2 ΖΟΛΩΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

   3 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΙΖΑ ΞΑΝΘΙΠΗ 

  4 ΜΠΑΣΑΜΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ

   5 ΑΟΥΑΝΤ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

   6 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Οι επιτυχόντες/ουσες καλούνται για την εγγραφή τους να καταθέσουν με φυσική παρουσία στη Γραμματεία του Τμήματος Τρίτη 10.00-13.00 ή ηλεκτρονικά στο email  santhrop@panteion.gr από 18/1/2023 έως και 24/1/2023 την αίτηση αρχικής εγγραφής (εδώ).

   

  Η Γραμματέας του Τμήματος

          Μαρία Τζανουδάκη

   

 • 13
  Ιαν '23

  Τελετή αποφοίτησης του Τμήματος της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2022 στις 15/2/2023

  header

  Αθήνα 13/1/2023

  Ανακοινώνεται ότι η τελετή αποφοίτησης του Τμήματος  Κοινωνικής Ανθρωπολογίας της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2022 του ΠΠΣ και του ΠΜΣ «Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου, ως εξής:

  Ώρα  10:30

  ΠΠΣ

  α/α

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

  Α.Μ.

  1

  ΑΓΓΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  52090119

  2

  ΑΙΓΙΝΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ -ΠΙΕΝΤΑΤΕ

  52180001

  3

  ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

  52170098

  4

  ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  52180109

  5

  ΑΝΘΡΩΠΕΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

  52160007

  6

  ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ

  52160040

  7

  ΒΕΝΙΕΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

  52160185

  8

  ΒΕΡΓΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

  52170108

  9

  ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

  52150787

  10

  ΓΙΑΝΝΗΤΣΑΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ

  52170016

  11

  ΓΚΥΡΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

  52180075

  12

  ΔΑΦΝΗ-ΜΗΤΣΑΚΟΥ ΔΑΝΑΗ

  52160071

  13

  ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  52180052

  14

  ΔΗΜΟΥΛΑ ΒΑΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ

  52170038

  15

  ΖΑΡΙΦΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

  52160114

  16

  ΚΑΡΑΪΣΑΡΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

  52160011

  17

  ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΠΟΛΥΜΝΙΑ

  52180094

  18

  ΚΑΡΑΝΤΑΝΗ ΑΘΗΝΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

  52180032

  19

  ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  52160141

  20

  ΚΑΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  52160172

  21

  ΚΙΤΣΑΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

  52180195

  22

  ΚΟΡΟΜΗΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  52160157

  23

  ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  52180143

  24

  ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

  52131845

  25

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

  52180160

  26

  ΛΑΖΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

  52131001

  27

  ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

  52180101

  28

  ΛΑΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  52141023

  29

  ΜΑΝΑΣΗΣ-ΚΡΕΚΟΥΚΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

  52170133

  30

  ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  52160054

  31

  ΜΑΥΡΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑ

  52170022

  32

  ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΙΟΥΛΙΑ

  52170046

  33

  ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΜΥΡΣΙΝΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  52180103

  34

  ΜΠΑΚΛΩΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ

  52180108

  35

  ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ

  52160178

  Ώρα 12:00

  Α) ΠΠΣ

  α/α

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

  Α.Μ.

  1

  ΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  52180215

  2

  ΠΑΝΟΣΚΑΛΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  52170062

  3

  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑΣΕΜΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

  52180074

  4

  ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  52180012

  5

  ΠΑΡΑΣΚΟΥΔΑ ΕΛΕΝΗ

  52110114

  6

  ΡΑΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

  52170028

  7

  ΣΙΓΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  52180115

  8

  ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  52180023

  9

  ΣΤΕΦΑΝΗ ΦΙΛΙΤΣΑ

  52180131

  10

  ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  52150700

  11

  ΣΧΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

  52180114

  12

  ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ-ΦΑΝΟΥΡΙΑ

  52160038

  13

  ΤΟΥΡΛΟΥ ΑΝΝΑ

  52170055

  14

  ΤΣΙΠΕΛΗ ΕΛΕΝΗ

  52160151

  15

  ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  52180206

  16

  ΦΕΦΕ ΡΕΒΕΚΚΑ

  52160150

  17

  ΦΛΑΜΟΥΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

  52150025

  18

  ΧΑΜΖΑΪ ΑΛΦΡΙΝΤΑ

  52180193

  19

  ΧΙΩΤΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

  52180024

   

  Β) ΠΜΣ  Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία

  α/α

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

  Α.Μ

  1

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  5220Μ005

  2

  ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

  5220Μ004

  3

  ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΝΝΑ

  5220Μ006

  4

  ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  5220Μ007

  5

  ΚΟΤΣΑΛΗ ΧΑΡΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

  5218Μ008

  6

  ΚΟΥΝΙΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

  5220Μ008

  7

  ΚΡΙΚΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

  5220Μ010

  8

  ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  5220Μ013

  9

  ΜΑΡΑΜΑΘΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

  5220Μ012

  10

  ΜΑΡΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΥΘΥΜΙΑ

  5220Μ014

  11

  ΝΤΑΚΑ ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ

  5220Μ016

  12

  ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΥ ΑΝΝΑ-ΝΙΚΗ

  5220Μ002

  13

  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  5220Μ015

  14

  ΡΑΛΛΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ

  5220Μ017

  15

  ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

  5220Μ020

  16

  ΤΟΜΑΖΟΥ ΑΝΝΑ

  5220Μ001

  17

  ΤΣΑΧΙΡΙΔΟΥ ΕΛΙΝΑ

  5220Μ018

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  1. Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό, ως ημέρα ορκωμοσίας έχει ορισθεί η 12η Δεκεμβρίου 2022, όπως αναγράφεται και στα αντίγραφα πτυχίων. Η συμμετοχή στην τελετή Αποφοίτησης δεν είναι υποχρεωτική για τους αποφοίτους.
  2. Οι απόφοιτοι θα παραλάβουν τα αντίγραφα πτυχία και τις μεμβράνες τους στην Τελετή Αποφοίτησης. Όσοι δεν προσέλθουν μπορούν να τα παραλάβουν από τη Γραμματεία.
  3. Οι απόφοιτοι θα προσέρχονται με τους συνοδούς τους (δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό) μισή ώρα πριν την έναρξη της Τελετής.
  4. Απαγορεύεται η χρήση τρικς και χαρτοπόλεμου στην Αίθουσα ή στο Κήπο.

                                                             Η Γραμματέας του Τμήματος

                                                                     Μαρία Τζανουδάκη

Διαλέξεις - Εκδηλώσεις

testimonial author Τα Όρια της Δημοκρατίας. Η συμμετοχή ως Διανεμητικό Πρόβλημα

Διάλεξη του καθηγητή κ. Stephan Lessenich στις 14 Νοεμβρίου 2022 στις 6μμ. Η διάλεξη είναι ανοιχτή προς όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Ruth Benedict

Πολιτική & Οδηγίες

Εικόνες

Επικοινωνήστε

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: +30 210 920 1047, +30 210 920 1406
Email: santhrop'@'panteion.gr

Τοποθεσία

Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα

Προσωπικά δεδομένα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του και απαιτούνται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην πολιτική απορρήτου. Αποδεχόμενοι αυτό Ή κάνοντας κύλιση σε αυτήν τη σελίδα Ή συνεχίζοντας την περιήγηση, συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.