Οδηγός Σπουδών

 

 

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21

 

 

Α. Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, το οποίο προήλθε από την κατάτμηση (Π.Δ. 106/2004) του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, αποτελεί σήμερα το μοναδικό πανεπιστημιακό Τμήμα στη χώρα που προσφέρει αμιγώς ανθρωπολογικές σπουδές.

Αποστολή του Τμήματος είναι η ανάπτυξη των σπουδών Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα θεωρίας, μεθοδολογίας, εθνογραφίας και διαπολιτισμικής σύγκρισης με δυτικές και άλλες κοινωνίες.

Στόχος του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με τις εξειδικευμένες γνώσεις και την επιστημονική μεθοδολογία που απαιτούνται για την έρευνα και τη μελέτη της κοινωνίας και του πολιτισμού. Πιο συγκεκριμένα, ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην ανάλυση των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών θεσμών, στη διερεύνηση των συμβολικών και γλωσσικών αναπαραστάσεων, στην ανάλυση της κοινωνικής κατασκευής του φύλου, στην εξέταση της δομής των συγγενικών συστημάτων, στην ερμηνεία των διαδικασιών κατασκευής πολιτισμικών ταυτοτήτων και συγκρότησης εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων, στην ανάλυση των εκπαιδευτικών μηχανισμών, των μεταναστευτικών κινήσεων και των δομών υγείας. Στους στόχους του Τμήματος, περιλαμβάνεται επίσης η ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων και η ενίσχυση επιστημονικών ανταλλαγών με δυτικές και άλλες κοινωνίες, και ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, των Βαλκανίων, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των όμορων ισλαμικών κοινωνιών.

Για την εκπλήρωση των στόχων αυτών το Τμήμα προσανατολίζεται στην οργάνωση των παρακάτω κύκλων:

  • Ανθρωπολογία της Ελλάδας και των Όμορων Κοινωνιών (Ευρώπη, Μεσόγειος, Βαλκάνια, Μέση Ανατολή)
  • Ανθρωπολογία της Υγείας και Βιοπολιτική (φύλο, συγγένεια, υγεία, νέες τεχνολογίες, σώμα, ηλικίες, παρέκκλιση, διατροφή)
  • Διαπολιτισμικότητα και Πολιτικές του Πολιτισμού (εκπαίδευση, μετανάστευση, τουρισμός, χώρος και περιβάλλον, υλικός πολιτισμός, μουσεία, οπτική ανθρωπολογία, εθνομουσικολογία, ανθρωπολογία και αρχαιολογία)
  • Μεθοδολογία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
  • Παγκοσμιοποίηση: Κοινωνικές και Οικονομικές Όψεις.

2. Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο χαρακτήρας του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας είναι διαπολιτισμικός και συγκριτικός. Η Κοινωνική Ανθρωπολογία, μια επιστήμη διεθνώς αναγνωρισμένη από τις αρχές του 20ου αιώνα – σχετικά νέα ωστόσο για τη χώρα μας - μελετά θεσμούς, συμπεριφορές και στάσεις, τόσο στο εσωτερικό της ελληνικής κοινωνίας όσο και στο εσωτερικό άλλων κοινωνιών, και διαθέτει μια πλούσια γνώση για κοινωνίες τόσο του μη-δυτικού, όσο και του δυτικού κόσμου. Μελετά επίσης τη γένεση και τον μετασχηματισμό των κοινωνικών φαινομένων εκ των ένδον, προκειμένου να διερευνήσει την εσωτερική δυναμική τους. Αντιμετωπίζει τα πολιτισμικά και κοινωνικά μορφώματα ως συνεκτικά σύνολα, στοχεύοντας στη σύζευξη του οικείου με το αλλότριο, της Ταυτότητας με την Ετερότητα.

Με τα αναλυτικά εργαλεία που η Κοινωνική Ανθρωπολογία έχει διαμορφώσει μελετώντας κοινωνίες σε ποικίλους γεωγραφικούς χώρους, μέσα από συστηματική και μακροχρόνια επιτόπια έρευνα, εφαρμόζοντας δηλαδή τη μέθοδο της συμμετοχικής παρατήρησης, είναι σε θέση...

        

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Βιβλιοθήκη

ergastirio logo

panteion banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

eakapp

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 920 1047,  +30 210 920 1048
  santhrop'@'panteion.gr
  Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα