Ανακοινώσεις προς φοιτητές

Πρόγραμμα προφορικής εξέτασης για το μάθημα «Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της Μετανάστευσης»

 

 

logoΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Αθήνα, 13/02/2020

 

Οι εξετάσεις του μαθήματος Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις της Μετανάστευσης (520084) θα πραγματοποιηθούν προφορικά στο γραφείο του διδάσκοντα (Δ5) με απόλυτη αλφαβητική σειρά με βάση το αρχικό γράμμα του επωνύμου ως εξής:

Δευτέρα 17/2/20

Ώρα 8.30 – 14.30 Από Α μέχρι και Κανδύλη Γ.

Ώρα 17.00 – 21.00 Από Κανελλόπουλος Σ. μέχρι κ Μακρυνικόλα Ν.

Τρίτη 18/2/20

Ώρα 8.30 – 14.30 Μαλάμου Θέκλα μέχρι κ Σέρα Σαϊμίρ

Ώρα 17.00 – 21.00 Από Σερεμέτη Α. μέχρι τέλος

Επειδή ο ακριβής αριθμός των φοιτητών/τριών που θα προσέλθουν για εξέταση μας είναι άγνωστος είναι πολύ πιθανό οι ώρες να μην είναι ακριβείς.

Οι φοιτητές/τριες παρακαλούνται παρ’ όλα αυτά να τηρήσουν το παραπάνω πρόγραμμα για να αποφύγουμε καθυστερήσεις. Αλλαγές μπορούν να γίνουν για λόγους ανωτέρας βίας μόνο και εάν είναι τεκμηριωμένες εγγράφως. Δεν θα γίνουν δεκτοί όσοι/ες αλλάξουν κατά βούληση την ώρα εξέτασης. Για παράδειγμα οι φοιτητές/τριες με επώνυμο από ‘Α’ θα πρέπει να προσέλθουν στις 8.30 της Δευτέρας από τον κ. Σερεμέτη και μέτά στι 17.00 της Τρίτης.

Οι φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες με βάση το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους θα εξεταστούν προς το τέλος της κάθε συνεδρίας θα πρέπει να προσέρχονται στην αναμονή τουλάχιστον μια ώρα πριν την λήξη της συνεδρίας.

Οι εξετάσεις θα γίνουν στο γραφείο του διδάσκοντα Δ5.

Ο Διδάσκων

Γ. Τσιμουρής

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Βιβλιοθήκη

ergastirio logo

ergastirio logo

panteion banner

panteion banner

erasmus banner

eakapp

erasmus banner

erasmus banner

eakapp

panteion banner

diaugeia

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 920 1047,  +30 210 920 1406
  santhrop'@'panteion.gr
  Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα