Μεταδιδακτορικοί ερευνητές

Δημιουργήθηκε : Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020 00:12

 

 

Ονοματεπώνυμο

Τίτλος

Επιβλέπων/ουσα

Ημερομηνία έναρξης & διάρκεια έρευνας

Τσιλιμπουνίδη Μυρτώ
(ΕΛΙΔΕΚ - Επιστημονικά υπεύθυνη έργου)

“TransCity: Gender, Space, and Transitions in Athens”.

Αθηνά Αθανασίου

2020-2022

Καραστάθη Άννα

(ΕΛΙΔΕΚ - ερευνήτρια)

“TransCity: Gender, Space, and Transitions in Athens”.

Αθηνά Αθανασίου

2020-2022

Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος

Πρώιμη εθνολογία και πολιτική Φιλοσοφία. Οι αναπαραστάσεις των Ινδιάνων της Βόρειας Αμερικής στις θεωρίες του φυσικού δικαίου.

Ουρανία Αστρινάκη

10-12-2019

11-12-2019 - 10-12-2020

Ηλιάδης Χρήστος

(Υπότροφος ΙΚΥ)

Από την «προσφυγική κρίση» στην πρόκληση της Ένταξης: Θεωρητικά και πολιτικά εργαλεία για τη διαχείριση της ετερότητας.

Αθηνά Αθανασίου

10-12-2019

16-12-2019 - 15-12-2021

Καραθανάσης Παυσανίας

(Υπότροφος ΙΚΥ)

‘Κυπραίοι’ και ‘καλαμαράδες’: Μια εθνογραφική διερεύνηση των σύγχρονων πολιτισμικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου και των πιθανών μεταβολών τους ως αποτέλεσμα της ‘κρίσης’.

Κατερίνα Ροζάκου

26-10-19

16-02-2020 - 15-02-2022

Βέττα Θεοδώρα

(Υπότροφος ΙΚΥ)

Η «ενεργειακή μετάβαση» ως οικολογικό καθεστώς αναδιανομής: Εργασία, γη και εξουσία στη διαμόρφωση της μεταλιγνιτικής Ελλάδας.

Αλίκη Αγγελίδου

26-06-2019

01-02-2020 - 31-01-2022

Μαρινούδη Θεοδοσία

(Υπότροφος ΙΚΥ)

Υποκείμενο της γλώσσας, κοινωνικό τραύμα και αισθητηριακά βιώματα των αυτιστικών.

Αθηνά Αθανασίου

26-06-2019

16-11-2019 - 15-11-2021

Πασχαλίδου

Μαρία

(Υπότροφος ΙΚΥ)

 Επιτελεστικές όψεις της πολιτικής απώλειας: Λογοκρισίες που σκοτώνουν, μνήμες που στοιχειώνουν.

http://www.mariapaschalidou.com/postdoctoral-research.html

Αθηνά Αθανασίου

26-06-2019

16-11-2019 - 15-11-2021

Σουγιουλτζόγλου  Ηράκλειτος
(Υπότροφος ΙΚΥ)

Η Σημειωτική της νοσταλγίας: συλλογική μνήμη και κοινωνικές πρακτικές της κοινότητας των Αιγυπτιωτών στην Ελλάδα.

Γεράσιμος Μακρής

26-06-2019

15-12-2019 - 14-12-2021

Αποστολίδου Άννα
(ΕΛΙΔΕΚ - Επιστημονικά υπεύθυνη έργου)

Εθνογραφία και/ως υπερκείμενη μυθοπλασία: Αναπαραστάσεις παρένθετης μητρότητας.

Αθηνά Αθανασίου & Ειρήνη Τουντασάκη

2018-2020

Δασκαλάκη Ήβη
(ΕΛΙΔΕΚ - ερευνήτρια)

Εθνογραφία και/ως υπερκείμενη μυθοπλασία: Αναπαραστάσεις παρένθετης μητρότητας.

Αθηνά Αθανασίου & Ειρήνη Τουντασάκη

2018-2020

Καραστάθη Άννα

Διαθεματικότητα και ρατσισμός: Αντιστασιακοί λόγοι στην Ελλάδα των συνυφασμένων κρίσεων.

Αθηνά Αθανασίου

23-05-2018

2018-2019

Παπαέτη Άννα

(Marie Curie Fellowship)

Μουσική σε συνθήκες κράτησης στη (μετ) εμφυλιακή περίοδο στην Ελλάδα (1945-1957).

https://soundscapesofdetention.com/project/

Αθηνά Αθανασίου

2017-2019

Ζαββού Αλεξάνδρα

Διερευνώντας πολιτικές και πρακτικές γύρω από ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης και έμφυλης βίας στο Πανεπιστήμιο.

Αθηνά Αθανασίου

19-05-2016

2016-2018