Μέλη ΔΕΠ

Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις της Ανθρωπιστικής Δράσης

 Book icon ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Προπτυχιακά
ΕΞΑΜΗΝΟ : Ε-Ζ
ΤΟΜΕΑΣ  :  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Μάθημα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ : Επιλογής
ECTS : 5
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Ροζάκου Κατερίνα
   
ΚΩΔΙΚΟΣ  520221  

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ