Νέα του τμήματος

Μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών

Δημιουργήθηκε : Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018 10:15

 

 

logoΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Αθήνα, 23/11/2018

 

Καλούνται οι επιτυχόντες μετεγγραφής αδελφών προπτυχιακών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 να προσέλθουν στην Γραμματεία του Τμήματος από την

Δευτέρα  26/11/2018 μέχρι και την Πέμπτη 29/11/2018
και
ώρες 10.00-13.00
προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής,

•    προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής και όλα τα δικαιολογητικά που είχαν δεσμευτεί με την αίτησή τους ότι θα υποβάλλουν,
•    καθώς επίσης και φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου, από το οποίο αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία.

Σε περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν μπορεί να προσέλθει κατά τις προβλεπόμενες ημερομηνίες τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν  μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή από εξουσιοδοτημένο courier (και γνήσιο υπογραφής στην εξουσιοδότηση) ο οποίος θα παραδώσει τα σχετικά δικαιολογητικά.
•    Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά, ανάλογα με την κατηγορία, θα βρείτε στο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, υπ’αριθ πρωτ.168262/Ζ1/09-10-2018.

                                  
                                                                                                  Από τη Γραμματεία του τμήματος