Πρόγραμμα Εξετάσεων

pdf blue small 

 

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020

 

Αθήνα  13/01/2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Αρ. Πρωτ. 5455

 logo

 

 

ΕΝΑΡΞΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 03/02/2020

 ΛΗΞΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ   22/02/2020


 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

03/02/2020 

 

Κ.Μ. 520160

Ανθρωπολογία άλλων κοινωνιών: το παράδειγμα των Βαλκανίων, ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα:  Επίκ. Καθηγήτρια Αλ. Αγγελίδου

       Ώρα                     ΓΡΑΦΕΙΟ                             

09.30-13.30                      Ε9        ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ

 

Κ.Μ. 520221    

Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις της Ανθρωπιστικής  Δράσης,  ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄- Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ****               

Διδάσκουσα: Eπίκ. Καθηγήτρια  Αικ. Ροζάκου

       Ώρα                     Αίθουσα                        

12.00-14.00                    301    

  

K.M. 520227

Doing Good? Anthropological Perspectives of Humanitarianism (ERASMUS+)****

Διδάσκουσα: Eπίκ. Καθηγήτρια  Αικ. Ροζάκου

       Ώρα                     Αίθουσα                        

12.00-14.00                   301   

 

Κ.Μ. 520143

Εθνογραφία και παραδείγματα επιτόπιας έρευνας  (Σεμινάριο), Ε΄- Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Αικ. Ροζάκου

       Ώρα                     Αίθουσα                        

10.00-14.30                ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΘΥΡΙΔΑ

                                   ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ

 

         ΤΡΙΤΗ

      04/02/2020

   

Κ.Μ. 520032

Ανθρωπολογία της Θρησκείας και των Συμβολικών Συστημάτων, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκων:  Καθηγητής Γ. Μακρής

       Ώρα                     ΓΡΑΦΕΙΟ                             

11.00-17.00                      Ζ7

   Α-Κ                                           ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ

 

Κ.Μ. 520089

Εισαγωγή στην Κοινωνική Θεωρία, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ  Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Ειρ. Αβραμοπούλου

       Ώρα                     Αίθουσα                             

09.00-11.00           ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

05/02/2020

 

Κ.Μ. 520032

Ανθρωπολογία της Θρησκείας και των Συμβολικών Συστημάτων, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκων:  Καθηγητής Γ. Μακρής

       Ώρα                     ΓΡΑΦΕΙΟ                             

11.00-17.00                      Ζ7

   Λ-Ω                                              ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ

 

Κ.Μ. 520209

Κράτος, Δίκαιο, Κοινωνία και Κοινωνικός Έλεγχος, ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄- Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα:  Καθηγήτρια Σ. Βιδάλη

        Ώρα                    Αίθουσα                         

 16.00-18.00          ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ        

 

 ΠΕΜΠΤΗ

 06/02/2020

 

 

Κ.Μ. 520155

Ευρωπαϊκή Ιστορία Νεότερων   Χρόνων, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ  Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Αναπλ. Καθηγήτρια Ν. Μαρωνίτη

        Ώρα                                  ΓΡΑΦΕΙΟ                        

 09.30-16.00  Α-Κ                           Δ6          ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ

 

Κ.Μ. 520210

Εισαγωγή στην Εγκληματολογία, ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα:  Καθηγήτρια Σ. Βιδάλη

        Ώρα                    Αίθουσα                       

 14.00-16.00                   108          

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

07/02/2020

 

Κ.Μ. 520109

Ταυτότητα, Ετερότητα και Πολυπολιτισμικότητα, ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκων:  Επίκ. Καθηγητής Α. Νοταράς

       Ώρα                     Αίθουσα                             

16.00-18.00        ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ

 

Κ.Μ. 520155

Ευρωπαϊκή Ιστορία Νεότερων   Χρόνων, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ  Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Αναπλ. Καθηγήτρια Ν. Μαρωνίτη

        Ώρα                           ΓΡΑΦΕΙΟ                        

 09.30-16.00 Λ-Ω                   Δ6         ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ

 

Κ.Μ. 520220

Ανθρωπολογικές και Ιστορικές προσεγγίσεις της Εργασίας, ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Δ. Κόφτη

       Ώρα                       Αίθουσα                             

14.00-16.00                      209

                  

 ΣΑΒΒΑΤΟ

08/02/2020

      

Κ.Μ. 520003

Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία I (Προαπαιτούμενο), ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Δ. Κόφτη

        Ώρα                        Αίθουσα                          

  14.00-16.00                       108

ΔΕΥΤΕΡΑ

10/02/2020

 

Κ.Μ. 520183

Ανθρωπολογία και Τέχνη, ΕΠΙΛΟΓΗΣ  Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια  Αν.- Ελ. Γιαλούρη

        Ώρα                           Αίθουσα                        

16.00 – 18.00                         102    

 

K.M. 520228

Anthropology of Violence and Conflict (ERASMUS+)*****

Διδάσκουσα: Eπίκ. Καθηγήτρια Oυρ. Αστρινάκη

       ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ EMAIL THΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ

 

          

 

ΤΡΙΤΗ

11/02/2020

Κ.Μ. 520047

Αστική Ανθρωπολογία, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ  Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκων: Aναπλ. Καθηγητής Λ. Οικονόμου

        Ώρα                      Αίθουσα                                

14.00-16.00                       108

 

Κ.Μ. 520177

Ειδικά θέματα Ευρωπαϊκής ιστορίας του 20ου αιώνα, ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Aναπλ. Καθηγήτρια Ν. Μαρωνίτη

      Ώρα                   ΓΡΑΦΕΙΟ

 10.00-13.30                 Δ6      ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ  

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

12/02/2020

Κ.Μ, 520186

Πολιτικές της Μνήμης του Τραύματος και της Μαρτυρίας (Σεμινάριο), Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Α. Αθανασίου

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ EMAIL ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ

 

 Κ.Μ. 520188

Μέθοδοι Συλλογής Δεδομένων στην Ποσοτική Έρευνα,  ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Α. Υφαντή, Πανεπιστημιακή Υπότροφος με το Πρόγραμμα «Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας»   

       Ώρα                     Αίθουσα                             

17.00-19.00                     Δ12

 

Κ.Μ. 520195         

Πληροφοριακή παιδεία: Μεθοδολογία αναζήτησης, αξιολόγησης και χρήσης πηγών, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: ΕΔΙΠ Χρ. Κανάκη

      Ώρα                      Αίθουσα

 16.00-18.00    Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα Ι 

                       

 

  ΠΕΜΠΤΗ

13/02/2020

 

 

Κ. Μ. 520063

Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης και του Σχολικού Χώρου, ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Α. Αποστολίδου, Πανεπιστημιακή Υπότροφος με το Πρόγραμμα «Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας»   

       Ώρα                       Αίθουσα                             

14.00-16.00         ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ

 

Κ.Μ. 520135

Ανθρωπολογία της Ευρώπης και της Ε.Ε., ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Σ. Μπουκάλα

     Ώρα                        Αίθουσα                  

10.00-12.00                      301

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14/02/2020

 

Κ. Μ. 520150

Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις της Διασποράς, Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκων: Επίκ. Καθηγητής Α. Νοταράς

       Ώρα                    Αίθουσα                                  

18.00-20.00          ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 

ΣΑΒΒΑΤΟ

15/02/2020

 

Κ.Μ. 520031

Ανθρωπολογικές θεωρίες της οικογένειας και της συγγένειας, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ  Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Α. Αποστολίδου, Πανεπιστημιακή υπότροφος με το Πρόγραμμα «Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας»   

      Ώρα                   Αίθουσα                    

 10.00-12.00                 108                              

 ΔΕΥΤΕΡΑ

17/02/2020

 

Κ.Μ. 520051

Εθνογραφίες μη Δυτικών Κοινωνιών, ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄- Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκων: Καθηγητής Γ. Μακρής

       Ώρα                      ΓΡΑΦΕΙΟ                                 

11.00-17.00                        Ζ7         ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ  

 

Κ.Μ.  520084

Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις της Μετανάστευσης, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ  Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Γ. Τσιμουρής

       Ώρα                     ΓΡΑΦΕΙΟ                        

08.30-14.30                      Δ5

17.00-21.00                                  ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ

 ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ    ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ                

 

Κ.Μ. 520222

Ανθρωπολογία των Νεανικών Πολιτισμών, ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: ΕΔΙΠ  Ν. Κουτσούγερα

       Ώρα                     Αίθουσα                             

14.00-16.00                      301

 

Κ.Μ. 520103

Ανθρωπολογία της Υγείας, ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Θ. Μαρινούδη, Πανεπιστημιακή υπότροφος με το Πρόγραμμα «Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας»   

      Ώρα                   Αίθουσα

 16.00-18.00                209   

ΤΡΙΤΗ

18/02/2020

 

Κ.Μ.  520084

Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις της Μετανάστευσης, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ  Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Γ. Τσιμουρής

       Ώρα                     ΓΡΑΦΕΙΟ                        

08.30-14.30                      Δ5

17.00-21.00                                             ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ

 

Κ.Μ. 520144

Ανθρωπολογία της βίας και των συγκρούσεων, ΕΠΙΛΟΓΗΣ  Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Ουρ. Αστρινάκη

        Ώρα                     Αίθουσα                               

12.00-14.00                      301

 ΤΕΤΑΡΤΗ

19/02/2020

  

 

 

 

Κ.Μ. 520046

Οικονομική Ανθρωπολογία, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ  Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Αλ. Αγγελίδου

      Ώρα                        ΓΡΑΦΕΙΟ

09.30-15.30 

   Α-Κ                                Ε9         ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ

 

Κ.Μ. 520064

Ανθρωπολογία των Ισλαμικών Κοινωνιών, ΕΠΙΛΟΓΗΣ  Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκων: Καθηγητής Γ. Μακρής

        Ώρα                     ΓΡΑΦΕΙΟ                               

11.00-17.00                       Ζ7         ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ

                                                       

 ΠΕΜΠΤΗ

20/02/2020

 

 

   

  

Κ.Μ. 520046

Οικονομική Ανθρωπολογία, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ  Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Αλ. Αγγελίδου

      Ώρα                        ΓΡΑΦΕΙΟ

09.30-15.30 

   Λ-Ω                                 Ε9          ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ

 

 Κ.Μ. 520205

Ανθρωπολογία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Κοινωνικής Δικτύωσης, ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα:  Επίκ. Καθηγήτρια Σ. Μπουκάλα

       Ώρα                     Αίθουσα                             

14.00-16.00                      102

     

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21/02/2020

 

Κ.Μ. 520025

Ανθρωπολογία της σύγχρονης Ελλάδας, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Ουρ. Αστρινάκη

        Ώρα                  Αίθουσα                             

16.00-18.00         ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ

 

Κ.Μ. 520211

Ανθρωπολογία της Τροφής και του Ποτού, ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: ΕΔΙΠ Αικ. Μελισσινού

       Ώρα                     Αίθουσα                        

16.00-18.00                    102  

 

 Κ.Μ. 520226

Anthropological Approaches to Work and Labour (ERASMUS+)*****

Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Δ. Κόφτη

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ EMAIL THΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ

                                                  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

                                                                                                                                                                    ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Βιβλιοθήκη

ergastirio logo

panteion banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

eakapp

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 920 1047,  +30 210 920 1048
  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα