Πρόγραμμα Εξετάσεων

pdf blue small

 

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022

 

Αθήνα,  24/01/2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                             Αρ. Πρωτ. 10716

 logo

 

 

ΕΝΑΡΞΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 31/01/2022

 ΛΗΞΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ    18/02/2022

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

31/01/2022

Κ.Μ. 520221    

Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις της Ανθρωπιστικής  Δράσης

ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄- Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ      

Διδάσκουσα: Eπίκ. Καθηγήτρια  Αικ. Ροζάκου

Κατάθεση εργασίας μέσω του e-class. Το θέμα, η περιγραφή και οι προδιαγραφές της εργασίας θα ανακοινωθούν στο e-class του μαθήματος (πεδίο "Ανακοινώσεις") στις 31/01/2022 από  ώρα 10.00π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της εργασίας στο e-class (πεδίο "Εργασίες") 5/02/2022 ώρα 10.00π.μ.

 

Κ.Μ. 520158

Ελληνική Εθνογραφία

ΕΠΙΛΟΓΗΣ   Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Σ.-Ε. Μαλακάση «Πανεπιστημιακή υπότροφος  με το Πρόγραμμα «Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας»   

Αίθουσα                           Ώρα                  

    209                           17:00-18:30

 

Κ.Μ. 520198

Anthropology of Tourism (ERASMUS+)

Διδάσκων: G. Tsimouris

Κατάθεση εργασιών  στο email του διδάσκοντα έως 19/02/2022

 

Κ.Μ. 520200

Anthropology and Popular Culture (ERASMUS+)

Διδάσκων: L. Economou

Κατάθεση εργασιών  στο email του διδάσκοντα έως 10/02/2022

 

K.M. 520217

Anthropology of Human Rights and Activism (ERASMUS+)

Διδάσκουσα: Eir. Avramopoulou

Κατάθεση εργασιών  στο email της διδάσκουσας έως 19/02/2022

 

Κ.Μ. 520227

Doing Good? Anthropological Perspectives of Humanitarianism (ERASMUS+)

Διδάσκουσα: Eπίκ. Καθηγήτρια K. Rozakou

Κατάθεση εργασίας μέσω του e-class. Το θέμα, η περιγραφή και οι προδιαγραφές της εργασίας θα ανακοινωθούν στο e-class του μαθήματος (πεδίο "Ανακοινώσεις") στις 31/01/2022 από  ώρα 10.00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της εργασίας στο e-class (πεδίο "Εργασίες") 5/02/2022 ώρα 10.00 π.μ.

ΤΡΙΤΗ

01/02/2022

 

Κ.Μ. 520089

Εισαγωγή στην Κοινωνική Θεωρία  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ A΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ  

Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Aλ. Λαβράνου

Γραπτή εξέταση με συμπλήρωση σύντομων ερωτήσεων μέσω του εργαλείου «Ασκήσεις» στο eclass.  

Τα ερωτήματα των εξετάσεων θα είναι διαθέσιμα στο eclass του Μαθήματος (πεδίο: «Ασκήσεις»)  την ώρα έναρξης της εξέτασης. 

Ώρα   11.00-11.30   Α-Κ            

Ώρα   11.45-12.15  Λ-Ω

 

Κ.Μ. 520144

Ανθρωπολογία της βίας και των συγκρούσεων

ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝOY

Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Ουρ. Αστρινάκη

Γραπτή εξέταση με συμπλήρωση σύντομων ερωτήσεων μέσω του εργαλείου «Ασκήσεις» στο eclass.  

Τα ερωτήματα των εξετάσεων θα είναι διαθέσιμα στο eclass του Μαθήματος (πεδίο: «Ασκήσεις»)  την ώρα έναρξης της εξέτασης

Ώρα   13.00-13.30               

ΤΕΤΑΡΤΗ

02/02/2022

 

 

Κ.Μ. 520047

Αστική Ανθρωπολογία

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ  Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκων: Καθηγητής Λ. Οικονόμου

Αίθουσα            Ώρα            Στοιχεία           

Αμφ. ΣΚ 1      13:00- 14:30        Α-Κ

Αμφ. ΣΚ 2      13:00- 14:30        Λ-Ω

 

Κ.Μ. 520210

Εισαγωγή στην Εγκληματολογία

ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄- Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα:  Καθηγήτρια Σ. Βιδάλη

Αίθουσα            Ώρα            Στοιχεία           

Αμφ. ΣΚ 1     15:00- 16:30        Α-Κ

Αμφ. ΣΚ 2 15:00- 16:30        Λ-Ω

ΠΕΜΠΤΗ

03/02/2022

Κ.Μ. 520103

Ανθρωπολογία της Υγείας

ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: A. Σιμάτη, Πανεπιστημιακή υπότροφος με το Πρόγραμμα «Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας»   

Αίθουσα         Ώρα            Στοιχεία           

 209          15:00- 16:30        Α-Κ

 301           15:00- 16:30        Λ-Ω

 

Κ.Μ. 520105

Aνθρωπολογία των Σύγχρονων Δυτικών Κοινωνιών

ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝOY

Διδάσκων: Καθηγητής Λ. Οικονόμου

Αίθουσα             Ώρα            Στοιχεία           

  209       17:00- 18:30        Α-Κ

 301 17:00- 18:30        Λ-Ω       

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

04/02/2022

 

Κ.Μ. 520177

Ειδικά θέματα Ευρωπαϊκής ιστορίας του 20ου αιώνα

ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΎ

Διδάσκουσα: Aναπλ. Καθηγήτρια Ν. Μαρωνίτη

Αίθουσα            Ώρα                  

 209          09:00- 10:30    

 

Κ.Μ. 520204

Ανθρωπολογία της Γλώσσας

ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΎ

Διδάσκoυσα:  Επίκ. Καθηγήτρια Σ. Μπουκάλα

Αίθουσα                 Ώρα                  

Αμφ. ΣΚ1        11:00-12:30

ΣΑΒΒΑΤ0

05/02/2022

K.Μ. 520003

Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία I (Προαπαιτούμενο)  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Δ. Κόφτη

Γραπτή εξέταση με συμπλήρωση σύντομων ερωτήσεων μέσω του εργαλείου «Ασκήσεις» στο eclass.  

Τα ερωτήματα των εξετάσεων θα είναι διαθέσιμα στο eclass του Μαθήματος (πεδίο: «Ασκήσεις»)  την ώρα έναρξης της εξέτασης. 

Ώρα   11.00-11.30

 

Κ.Μ. 520183

Ανθρωπολογία και Τέχνη

ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Αναπλ. Καθηγήτρια  Αν.- Ελ. Γιαλούρη

 Γραπτή εξέταση με συμπλήρωση σύντομων ερωτήσεων μέσω του εργαλείου «Ασκήσεις» στο eclass.  

Τα ερωτήματα των εξετάσεων θα είναι διαθέσιμα στο eclass του Μαθήματος (πεδίο: «Ασκήσεις»)  την ώρα έναρξης της εξέτασης. 

Ώρα   12.00-12.40  

ΔΕΥΤΕΡΑ

07/02/2022 

 

 

 

Κ.Μ. 520193

Εθνο-Ιατρική

ΕΠΙΛΟΓΗΣ    Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Aναπλ. Καθηγήτρια D. Riboli

Αίθουσα            Ώρα            Στοιχεία           

Αμφ. ΣΚ 1     17:00- 18:30        Α-Κ

Αμφ. ΣΚ 2     17:00- 18:30Λ-Ω

 

Κ.Μ. 520129

Ανθρωπολογία του Φύλου

ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Α. Σιμάτη «Πανεπιστημιακή υπότροφος  με το Πρόγραμμα «Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας»   

Αίθουσα            Ώρα            Στοιχεία           

Αμφ. ΣΚ 1      19:00- 20:30        Α-Κ

Αμφ. ΣΚ 219:00- 20:30        Λ-Ω

ΤΡΙΤΗ

08/02/2022

 

 

 

 

Κ.Μ.  520084

Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις της Μετανάστευσης

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Γ. Τσιμουρής

Θα εξεταστεί στις 8,9 και 10/02/2022 προφορικά 'από απόσταση' στο σύνδεσμο της πλατφόρμας MS Teams του μαθήματος. Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εξεταστούν παρακαλούνται να δηλώσουν οπωσδήποτε την συμμετοχή τους με μήνυμα τους, υποχρεωτικά μόνο στο  e-class του μαθήματος έως 28/01/2022, ώστε να μπορέσει ο διδάσκων να βγάλει ονομαστικό και ακριβές πρόγραμμα εξέτασης, με απόλυτη αλφαβητική σειρά, προς αποφυγή καθυστερήσεων."

 

Κ.Μ 520040

Ανθρωπολογία και Υλικός Πολιτισμός

ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκων: Στ. Αμαριανάκης, «Πανεπιστημιακός υπότροφος  με το Πρόγραμμα «Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας»   

Κατάθεση εργασίας μέσω του e-class. Το θέμα, η περιγραφή και οι προδιαγραφές της εργασίας θα ανακοινωθούν στο e-class του μαθήματος (πεδίο "Ανακοινώσεις") στις 08/02/2022 από 10.00 π.μ.

 Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της εργασίας στο e-class (πεδίο "Εργασίες") 11/02/2022 ώρα 24.00

ΤΕΤΑΡΤΗ

09/02/2022

 

 

 

Κ.Μ. 520025

Ανθρωπολογία της Σύγχρονης Ελλάδας

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Ουρ. Αστρινάκη

Γραπτή εξέταση με συμπλήρωση σύντομων ερωτήσεων μέσω του εργαλείου «Ασκήσεις» στο eclass.  

Τα ερωτήματα των εξετάσεων θα είναι διαθέσιμα στο eclass του Μαθήματος (πεδίο: «Ασκήσεις»)  την ώρα έναρξης της εξέτασης. 

Ώρα   15.00-15.30    

 

K.Μ. 520220

Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις της Εργασίας

ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Δ. Κόφτη

Γραπτή εξέταση με συμπλήρωση σύντομων ερωτήσεων μέσω του εργαλείου «Ασκήσεις» στο eclass.  

Τα ερωτήματα των εξετάσεων θα είναι διαθέσιμα στο eclass του Μαθήματος (πεδίο: «Ασκήσεις»)  την ώρα έναρξης της εξέτασης. 

Ώρα   18.00-18.30

ΠΕΜΠΤΗ

10/02/2022

 

 

 

Κ.Μ. 520172

Ανθρωπολογία και Οριενταλισμός: Zητήματα Αποικιοκρατίας

ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Ειρ. Αβραμοπούλου

Αίθουσα            Ώρα            Στοιχεία           

Αμφ. ΣΚ 1      09:00- 10:30        Α-Κ

 301               09:00- 10:30        Λ-Ω

 

Κ.Μ. 520209

Κράτος, Δίκαιο, Κοινωνία και Κοινωνικός ΄Ελεγχος

ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα:  Καθηγήτρια Σ. Βιδάλη

Αίθουσα            Ώρα            Στοιχεία           

Αμφ. ΣΚ 1       11:00- 12:30        Α-Κ

301           11:00- 12:30        Λ-Ω

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11/02/2022

 

 

Κ.Μ. 520224

Σύνορα, Μετακίνηση, Εξουσία

ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΎ

Διδάσκουσα: Eπίκ. Καθηγήτρια Αικ. Ροζάκου

Αίθουσα                           Ώρα                  

Αμφ.  ΣΚ 1                   11:00- 12:30

 

Κ.Μ. 520160

Ανθρωπολογία άλλων κοινωνιών: Το παράδειγμα των Βαλκανίων

ΕΠΙΛΟΓΗΣ    Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Σ.-Ε. Μαλακάση «Πανεπιστημιακή υπότροφος  με το Πρόγραμμα «Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας»   

Αίθουσα            Ώρα            Στοιχεία           

    102           13:00- 14:30        Α-Κ

    302           13:00- 14:30        Λ-Ω  

ΣΑΒΒΑΤΟ

12/02/2022

Κ.Μ. 520046

Οικονομική Ανθρωπολογία

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ  Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκων: Στ. Αμαριανάκης, «Πανεπιστημιακός υπότροφος  με το Πρόγραμμα «Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας»   

Κατάθεση εργασίας μέσω του e-class. Το θέμα, η περιγραφή και οι προδιαγραφές της εργασίας θα ανακοινωθούν στο e-class του μαθήματος (πεδίο "Ανακοινώσεις") στις 12/02/2022 από 10.00π.μ.

 Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της εργασίας στο e-class (πεδίο "Εργασίες") 15/02/2022 ώρα 24.00

 

Κ.Μ. 520223

Γλώσσα, Μνήμη και Ταυτότητα στην Ελληνόφωνη Κάτω Ιταλία

ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: ΕΔΙΠ, Χρ. Πετροπούλου

Αίθουσα                           Ώρα                  

 Αμφ. ΣΚ 1                         13:00-14:30

ΔΕΥΤΕΡΑ

14/02/2022

Κ.Μ. 520188

Μέθοδοι Συλλογής Δεδομένων στην Ποσοτική ΄Ερευνα

ΕΠΙΛΟΓΗΣ    Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκων: Τρ. Λεμοντζόγλου, «Πανεπιστημιακός υπότροφος  με το Πρόγραμμα «Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας»   

Εξέταση πολλαπλών επιλογών (multiplechoice) - εξ αποστάσεως μέσα από την εφαρμογή Microsoft Teams και με τη βοήθεια του GoogleForms σύμφωνα με αναλυτική ανακοίνωση του διδάσκοντα στο eclass

Ώρα   11.00-12.00

 

Κ.Μ. 520155

Ευρωπαϊκή Ιστορία Νεότερων Χρόνων   

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Αναπλ. Καθηγήτρια Ν. Μαρωνίτη

Αίθουσα                   Ώρα                  Στοιχεία

Αμφ. ΣΚ 2          17:00-18:30                Α-Κ

301                 17:00-18:30                Λ-Ω

ΤΡΙΤΗ

15/02/2022

 

 

 

 

Κ.Μ. 520135

Aνθρωπολογία της Ευρώπης και της Ε.Ε.

ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Σ. Μπουκάλα

Αίθουσα                             Ώρα                  

Αμφ. ΣΚ 2                      11:00-12:30

ΤΕΤΑΡΤΗ

16/02/2022

 

 

 

Κ.Μ. 520032

Ανθρωπολογία της Θρησκείας και των Συμβολικών Συστημάτων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκων: Καθηγητής Γ. Μακρής

Αίθουσα            Ώρα            Στοιχεία           

Αμφ. ΣΚ 1       17:00- 18:30        Α-Κ

Αμφ. ΣΚ 2     17:00- 18:30        Λ-Ω

 

Κ.Μ 520106

Ανθρωπολογία του Τουρισμού

ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Γ. Τσιμουρής

Θα εξεταστεί στις 16 και 17/02/2022 προφορικά 'από απόσταση' στο σύνδεσμο της πλατφόρμας MS Teams του μαθήματος. Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εξεταστούν παρακαλούνται να δηλώσουν οπωσδήποτε την συμμετοχή τους με μήνυμα τους, υποχρεωτικά μόνο στο  e-class του μαθήματος έως 28/01/2022, ώστε να μπορέσει ο διδάσκων να βγάλει ονομαστικό και ακριβές πρόγραμμα εξέτασης, με απόλυτη αλφαβητική σειρά, προς αποφυγή καθυστερήσεων."

ΠΕΜΠΤΗ

17/02/2022

 

 

 

Κ.Μ. 520195          

Πληροφοριακή παιδεία: Μεθοδολογία αναζήτησης,  αξιολόγησης και χρήσης πηγών    

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: ΕΔΙΠ Χρ. Κανάκη

Αίθουσα               Ώρα                  Στοιχεία

    209               13:00-14:30               Α-Κ

  301                13:00-14:30               Λ-Ω

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18/02/2022

 

 

 

Κ.Μ. 520031

Ανθρωπολογικές θεωρίες της οικογένειας και της συγγένειας

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Ειρ. Τουντασάκη

Γραπτή εξέταση με συμπλήρωση σύντομων ερωτήσεων μέσω του εργαλείου «Ασκήσεις» στο eclass.  

Τα ερωτήματα των εξετάσεων θα είναι διαθέσιμα στο eclass του Μαθήματος (πεδίο: «Ασκήσεις»)  την ώρα έναρξης της εξέτασης. 

Ώρα   11.00-11.30   Α-Κ            

Ώρα   11.45-12.15  Λ-Ω

 

Κ.Μ. 520064

Ανθρωπολογία των Ισλαμικών Κοινωνιών

ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκων: Καθηγητής Γ. Μακρής

Αίθουσα                           Ώρα                  Στοιχεία

Αμφ. ΣΚ 1                   17:00-18:30               Α-Κ

       209                        17:00-18:30               Λ-Ω

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

                                                                                                                                                                    ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥΝΤΑΣΑΚΗ

 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Βιβλιοθήκη

ergastirio logo

ergastirio logo

panteion banner

panteion banner

erasmus banner

eakapp

erasmus banner

erasmus banner

eakapp

panteion banner

diaugeia

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 920 1047,  +30 210 920 1406
  santhrop'@'panteion.gr
  Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα