Πτυχιακή Εργασία

                                                                                                                               

                

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Περιγραφή της ΠΕ

Η πτυχιακή εργασία (ΠΕ) είναι μια πρωτότυπη εργασία που αποτελεί προϊόν βιβλιογραφικής ή και επιτόπιας έρευνας. Σκοπός της είναι η εξοικείωση με την ερευνητική διαδικασία και η εμβάθυνση στην ανθρωπολογική θεωρία.

2. Όροι εκπόνησης ΠΕ

ΠΕ μπορούν να εκπονήσουν φοιτητές και φοιτήτριες που βρίσκονται στο 7ο εξάμηνο των σπουδών τους και μετά και:

- Σύγχρονη Ανθρωπολογική Θεωρία Κ.Μ. 520059

- Μεθοδολογία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Κ.Μ. 520060

- Πληροφοριακή Παιδεία : Μεθοδολογία Αναζήτησης, Αξιολόγησης και Χρήσης Πηγών. Κ.Μ. 520195*

* Ισχύει για τους/τις φοιτητές/τριες με αρχική εγγραφή από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 και έπειτα

3. Επιβλέπων/ουσα και Εποπτεία της ΠΕ

4. Διαδικασία εκπόνησης της ΠΕ

5. Ολοκλήρωση και υποστήριξη της ΠΕ