Πρόγραμμα Σπουδών

Επισκέπτες Καθηγητές

 

 

Meltem Ahiska.

Πανεπιστήμιο προέλευσης: Sociology Department, Boğaziçi University, Istanbul, Turkey.

Επιστημονικό πεδίο: public memory, monumentalization, nationalism, critical theory, feminist theory.

Σε συνεργασία με: Αναπλ. Καθ. Αθηνά Αθανασίου

Έτος επιστημονικής σύνδεσης: 2017 (εαρινό εξάμηνο)

 

 

Heath Cabot

Πανεπιστήμιο προέλευσης: College of the Atlantic, Maine (USA). Υποτροφία Fulbright.

Επιστημονικό πεδίο: Θέμα έρευνας: migration, asylum, and humanitarian ethics in Greece and the European Union; the anthropology of organizations, NGOs, and cultures of advocacy; language, narrative, and translation; and urban memory.

Σε συνεργασία με: Αναπλ. Καθηγητή Γιώργο Τσιμουρή

Έτος επιστημονικής σύνδεσης: 2015 (εαρινό εξάμηνο)

 

 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Βιβλιοθήκη

ergastirio logo

ergastirio logo

panteion banner

panteion banner

erasmus banner

eakapp

erasmus banner

erasmus banner

eakapp

panteion banner

diaugeia

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 920 1047,  +30 210 920 1406
  santhrop'@'panteion.gr
  Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα