Οδηγός Σπουδών ΔΠΜΣ

Δημιουργήθηκε : Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016 23:58

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Φύλο, Koινωνία, Πολιτική» (ΦΕΚ 3142/τ. Β’/08.08.2019). [Το ΔΠΜΣ είχε επίσης λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 (ΦΕΚ 1180/τ.Β/19.06.2015)]. Για την υλοποίηση του ΔΠΜΣ συνεργάζονται τα Τμήματα: Δημόσιας Διοίκησης / Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών / Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού / Κοινωνικής Ανθρωπολογίας / Κοινωνικής Πολιτικής / Κοινωνιολογίας.

Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση γνώσεων στο διεπιστημονικό πεδίο των Σπουδών Φύλου, και σε αυτή τη βάση αρθρώνεται και το πρόγραμμα σπουδών. Τα δύο πρώτα εξάμηνα (Α' και Β') αφιερώνονται σε μαθήματα που καλύπτουν ευρύ φάσμα διεπιστημονικών προσεγγίσεων γύρω από το φύλο, σε σχέση με τους άξονες της κοινωνίας και της πολιτικής, ενώ κατά το τρίτο εξάμηνο (Γ') ο κάθε φοιτητής και η κάθε φοιτήτρια εξειδικεύει το αντικείμενο των σπουδών του/της μέσα από το σχεδιασμό και την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

 

Αντικείμενο-Σκοπός

Το Διατμηματικό Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την ανάδειξη και τη μελέτη της διεπιστημονικότητας των ζητημάτων που άπτονται του φύλου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη βαθύτερη γνώση των θεωρητικών εργαλείων που προκύπτουν για τη μελέτη του φύλου στις κοινωνικές επιστήμες. Συγχρόνως, αποσκοπεί στην καλλιέργεια μιας ποικιλόμορφης οπτικής του φύλου...

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ