Βιοπολιτική και Φύλο: Θεωρίες για το Υποκείμενο και την Εξουσία

 Book icon ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Μεταπτυχιακά
ΕΞΑΜΗΝΟ : Γ
ΤΟΜΕΑΣ  :  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Μάθημα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ :  
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ :  
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Αθανασίου Αθηνά
   
ΚΩΔΙΚΟΣ 52Μ026  

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

 

  

    

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Βιβλιοθήκη

ergastirio logo

ergastirio logo

panteion banner

panteion banner

erasmus banner

eakapp

erasmus banner

erasmus banner

eakapp

panteion banner

diaugeia

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 920 1047,  +30 210 920 1406
  santhrop'@'panteion.gr
  Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα