Οδηγός Σπουδών ΠΜΣ

 

 

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ)
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ»

 logo

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
2020-22

 

 

 Ι) ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας έχει ως αντικείμενο τη μελέτη σύγχρονων κοινωνικών φαινομένων και πολιτισμικών διαδικασιών από την σκοπιά της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και ευρύτερα της κοινωνικής και πολιτισμικής θεωρίας.

Το ΠΜΣ «Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία» ιδρύθηκε με την υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο 262/1.3.2006 ΦΕΚ, Τεύχος Β΄, και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007. Το ΠΜΣ «Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία» 2014-16 ιδρύθηκε με την υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο 1956/18.7.2014 ΦΕΚ, Τεύχος Β΄. Με το ΦΕΚ 2808/16.7.2018, αντικαταστάθηκε η 107370/Β7 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1956/18.7.2014). Με το ΦΕΚ 3953/12.9.2018 εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με τίτλο «Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία».

Σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις έγκρισης του ΠΜΣ ορίζονται τα παρακάτω:

Αντικείμενο-Σκοπός
Σκοπός του Προγράμματος είναι η προαγωγή της έρευνας στον ευρύτερο χώρο των Κοινωνικών Επιστημών μέσα από την εμβάθυνση στις αναλυτικές έννοιες και τα μεθοδολογικά εργαλεία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και συνακόλουθα η δημιουργία εξειδικευμένων ανθρωπολόγων, επιστημόνων και ερευνητών/τριών, οι οποίοι/ες να είναι σε θέση...

        

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Βιβλιοθήκη

ergastirio logo

ergastirio logo

panteion banner

panteion banner

erasmus banner

eakapp

erasmus banner

erasmus banner

eakapp

panteion banner

diaugeia

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 920 1047,  +30 210 920 1406
  santhrop'@'panteion.gr
  Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα