Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

 

 

 Α' ΕΤΟΣ   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 Κωδ. Μάθημα   Κατηγορία Διδάσκων
520003 Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία Ι*
Προαπαιτούμενο Μάθημα Κόφτη Δήμητρα
520025 Ανθρωπολογία της Σύγχρονης Ελλάδας Μάθημα Αστρινάκη Ουρανία
520089 Εισαγωγή στην Κοινωνική Θεωρία** Προαπαιτούμενο Μάθημα Λαβράνου Αλίκη
520155 Ευρωπαϊκή Ιστορία Νεότερων Χρόνων***   Μάθημα Μαρωνίτη Νίκη
520195 Πληροφοριακή παιδεία: Μεθοδολογία αναζήτησης, αξιολόγησης και χρήσης πηγών****   Μάθημα Κανάκη Χριστίνα
     

 Α' ΕΤΟΣ   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 Κωδ. Μάθημα   Κατηγορία Διδάσκων
520011 Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία ΙΙ***** Προαπαιτούμενο Μάθημα Αβραμοπούλου Ειρήνη
520028 Ιστορία της Ανθρωπολογικής Σκέψης****** Προαπαιτούμενο Μάθημα Σαρικούδη Γεωργία
520057 Ανθρωπολογικές Έρευνες στη Μεσόγειο*******   Μάθημα Ροζάκου Κατερίνα
520141 Οικονομία και Κοινωνία   Μάθημα Αγγελίδου Αλίκη
520142 Κράτος και Κοινωνία στη Νεότερη Ελλάδα (19ος Αιώνας)   Μάθημα Μαρωνίτη Νίκη
 

 Β' ΕΤΟΣ   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 Κωδ. Μάθημα   Κατηγορία Διδάσκων
520031 Ανθρωπολογικές Θεωρίες της Οικογένειας και της Συγγένειας   Μάθημα

Τουντασάκη Ειρήνη

520032 Ανθρωπολογία της Θρησκείας και των Συμβολικών Συστημάτων   Μάθημα Riboli Diana
520046 Οικονομική Ανθρωπολογία   Μάθημα Αγγελίδου Αλίκη
520047 Αστική Ανθρωπολογία   Μάθημα Οικονόμου Λεωνίδας
520084 Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις της Μετανάστευσης    Μάθημα Τσιμουρής Γεώργιος
 

 Β' ΕΤΟΣ   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 Κωδ. Μάθημα   Κατηγορία Διδάσκων
520049 Πολιτική Ανθρωπολογία   Μάθημα Αστρινάκη Ουρανία
520059 Σύγχρονη Ανθρωπολογική Θεωρία   Μάθημα Κόφτη Δήμητρα
520060 Μεθοδολογία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας   Μάθημα Riboli Diana
520110 Εθνοπολιτισμικές Διαφορές, Διαπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση   Μάθημα Αποστολίδου Άννα
520182 Ανθρωπολογικές Θεωρίες του Εθνικισμού και Εθνοτισμού   Μάθημα Νοταράς Ανδρέας
 

 Γ' & Δ' ΕΤΟΣ   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 Κωδ. Μάθημα   Κατηγορία Διδάσκων
520040 Ανθρωπολογία και Υλικός Πολιτισμός Μάθημα Γιαλούρη Αναστασία-Ελένη
520051 Εθνογραφίες μη Δυτικών Κοινωνιών   Μάθημα Δεν θα διδαχθεί
520063 Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης και του Σχολικού Χώρου   Μάθημα

Αποστολίδου Άννα

520064 Ανθρωπολογία των Ισλαμικών Κοινωνιών    Μάθημα Δεν θα διδαχθεί
520083 Ανθρωπολογία και Λαογραφία Μάθημα Δεν θα διδαχθεί
520103 Ανθρωπολογία της Υγείας   Μάθημα Μητροπούλου Αγγελική
520106 Ανθρωπολογία του Τουρισμού
Μάθημα Τσιμουρής Γεώργιος
520109 Ταυτότητα, Ετερότητα και Πολυπολιτισμικότητα   Μάθημα Νοταράς Ανδρέας
520135 Ανθρωπολογία της Ευρώπης και της Ε.Ε.   Μάθημα Δεν θα διδαχθεί
520143 Εθνογραφία και Παραδείγματα Επιτόπιας Έρευνας   Σεμινάριο Δεν θα διδαχθεί
520144  Ανθρωπολογία της Βίας και των Συγκρούσεων   Μάθημα  Σαρικούδη Γεωργία
520149  Ανθρωπολογία και Χώρος  Μάθημα  Δεν θα διδαχθεί
520150  Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις της Διασποράς    Μάθημα  Νοταράς Ανδρέας 
520152 Ανθρωπολογία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Κοινωνικών Κινημάτων   Μάθημα Αβραμοπούλου Ειρήνη
520160  Ανθρωπολογία άλλων κοινωνιών: Το παράδειγμα των Βαλκανίων   Μάθημα  Δεν θα διδαχθεί
520172 Ανθρωπολογία και Οριενταλισμός: Ζητήματα Αποικιοκρατίας Μάθημα Αβραμοπούλου Ειρήνη
520175 Ανθρωπολογία του Οπτικού Πολιτισμού  Μάθημα  Δεν θα διδαχθεί
520177 Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκής Ιστορίας του 20ου αιώνα   Μάθημα  Μαρωνίτη Νίκη
520183 Ανθρωπολογία και Τέχνη   Μάθημα
Γιαλούρη Αναστασία-Ελένη
520184 Ανθρωπολογία και Ψυχανάλυση Μάθημα Δεν θα διδαχθεί
520186  Πολιτικές της Μνήμης, του Τραύματος και της Μαρτυρίας    Σεμινάριο  Αθανασίου Αθηνά
520188  Μέθοδοι Συλλογής Δεδομένων στην Ποσοτική Έρευνα   Μάθημα  Υφαντή Αγγελική
520189  Εφαρμογές Ποσοτικής Έρευνας με το πρόγραμμα SPSS  Σεμινάριο  Δεν θα διδαχθεί
520193  Εθνο-Ιατρική Mάθημα  Δεν θα διδαχθεί
520204 Ανθρωπολογία της Γλώσσας   Μάθημα Μπουκάλα Σαλώμη
520209 Κράτος, Δίκαιο, Κοινωνία και Κοινωνικός Έλεγχος   Μάθημα Βιδάλη Σοφία
520210 Εισαγωγή στην Εγκληματολογία   Μάθημα Βιδάλη Σοφία
520212 Ανθρωπολογία και Ιστορία   Μάθημα Κόφτη Δήμητρα
520221 Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις της Ανθρωπιστικής Δράσης   Μάθημα Ροζάκου Κατερίνα
520224 Σύνορα, Μετακίνηση και Εξουσία   Μάθημα Ροζάκου Κατερίνα
520231 Εισαγωγή στην Πολιτική Φιλοσοφία   Μάθημα Λαβράνου Αλίκη
520197 Contemporary issues in Social Anthropology (ERASMUS+)********   Μάθημα  Koutsougera Natalia
520198 Anthropology of Tourism (ERASMUS+)******** Μάθημα Tsimouris Giorgos
520199 Anthropology of Islamic Societies (ERASMUS+) Μάθημα Δεν θα διδαχθεί
520200 Anthropology and Popular Culture (ERASMUS+) Μάθημα Δεν θα διδαχθεί
520207 Identity, Alterity and Multiculturalism (ERASMUS+)
Μάθημα Δεν θα διδαχθεί
520216 Anthropology and History (ERASMUS+)********   Μάθημα Kofti Dimitra
520217 Anthropology of Human Rights and Activism (ERASMUS+)********   Μάθημα Avramopoulou Eirini
520218 Economic Anthropology (ERASMUS+) Μάθημα Δεν θα διδαχθεί
520226 Anthropological Approaches to Work and Labour (ERASMUS+)   Μάθημα Δεν θα διδαχθεί
520227 Doing Good? Anthropological Perspectives of Humanitarianism (ERASMUS+)   Μάθημα Δεν θα διδαχθεί
     

 Γ' & Δ' ΕΤΟΣ   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 Κωδ. Μάθημα   Κατηγορία Διδάσκων
520033  Ανθρωπολογία του Σώματος  Μάθημα  Μητροπούλου Αγγελική
520105 Ανθρωπολογία των Σύγχρονων Δυτικών Κοινωνιών Μάθημα Τεντόμας Λάζαρος
520108  Ανθρωπολογία του Δικαίου Μάθημα Αστρινάκη Ουρανία
520116  Εισαγωγή στην Πολιτισμική Γεωγραφία  Μάθημα  Δεν θα διδαχθεί
520129  Ανθρωπολογία του Φύλου  Μάθημα  Δεν θα διδαχθεί
520138  Πολιτισμική Ανθρωπολογία   Μάθημα Καράμπαμπας Πάνας
520139 Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις του Λαϊκού Πολιτισμού Μάθημα Δεν θα διδαχθεί
520145 Διδακτική της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και των Κοινωνικών Επιστημών: Πειραματικές Μορφές Διδασκαλίας   Σεμινάριο Τσιμουρής Γεώργιος
520147 Ιστορία των Βαλκανικών Λαών (19ος αιώνας - πρώτες δεκαετίες 20ου) Μάθημα Μαρωνίτη Νίκη
520156
Πολιτισμική Θεωρία και Φιλοσοφία Mάθημα Δεν θα διδαχθεί
520158 Ελληνική Εθνογραφία Μάθημα Σαρικούδη Γεωργία
520162 Ανθρωπολογία και Αρχαιολογία 
  Μάθημα Γιαλούρη Αναστασία-Ελένη
520163 Ανθρωπολογία και Κριτική Ανάλυση Λόγου   Μάθημα Μπουκάλα Σαλώμη
520168 Κοινωνικοί Μετασχηματισμοί στη Μετασοσιαλιστική Ανατολική Ευρώπη   Μάθημα Αγγελίδου Αλίκη
520170 Βιοτεχνολογίες, Φύση και Συγγένεια   Μάθημα Δεν θα διδαχθεί
520174 Ανθρωπολογία και Μουσειολογία Μάθημα 

Δεν θα διδαχθεί

520181 Εθνογραφία Μέσης Ανατολής
  Μάθημα Δεν θα διδαχθεί
520185 Εθνογραφία της Ρωσίας και των Χωρών της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης   Μάθημα  Δεν θα διδαχθεί
520190 Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων στην Ποσοτική Έρευνα   Μάθημα Υφαντή Αγγελική
520191 Κοινωνική Έρευνα και Συνδυαστική Μεθοδολογία   Μάθημα Υφαντή Αγγελική
520192 «Αυτόχθονες» Πολιτισμοί, Βιωσιμότητα και Παγκοσμιοποίηση
  Μάθημα Δεν θα διδαχθεί
520194 Ψηφιακή Ανθρωπολογία Μάθημα  Αποστολίδου Άννα
520205 Ανθρωπολογία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Κοινωνικής Δικτύωσης   Μάθημα Μπουκάλα Σαλώμη
520211 Ανθρωπολογία της Τροφής και του Ποτού   Μάθημα Μελισσινού Αικατερίνη
520213 Εθνογραφία και Κινηματογραφική Γραφή Μάθημα Δεν θα διδαχθεί
520214 Νέοι και Έγκλημα   Μάθημα Βιδάλη Σοφία
520215 Αντεγκληματική Πολιτική   Μάθημα Βιδάλη Σοφία
520220 Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις της Εργασίας   Μάθημα Δεν θα διδαχθεί
520222 Ανθρωπολογία των Νεανικών Πολιτισμών   Μάθημα Κουτσούγερα Ναταλία
520223 Γλώσσα, Μνήμη και Ταυτότητα στην Ελληνόφωνη Κάτω Ιταλία   Μάθημα Πετροπούλου Χριστίνα
520225 Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών   Μάθημα Κανάκη Χριστίνα & Λειβανά Γεωργία
520232 Ζητήματα Επιστημολογίας των Κοινωνικών Επιστημών   Μάθημα Λαβράνου Αλίκη
520233 Κριτική Θεωρία   Μάθημα Λαβράνου Αλίκη
520417 Ανθρωπολογία της Υγείας: Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις
Σεμινάριο Δεν θα διδαχθεί
520424 Πολυτροπικές Αναζητήσεις και Προοπτικές στην Ανθρωπολογική Έρευνα   Σεμινάριο Γιαλούρη Αναστασία-Ελένη
520196 Anthropological Research in Greece and the Mediterranean (ERASMUS+)********   Μάθημα  Rozakou Katerina
520201 Anthropology and Archaelogy (ERASMUS+)******** Μάθημα Yalouri Anastasia-Eleni
520202 History of the Balkan States (19th-20th century) (ERASMUS+) Μάθημα Δεν θα διδαχθεί
520203 Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives (ERASMUS+) Μάθημα Δεν θα διδαχθεί
520208 Ethnography of non Western Societies (ERASMUS+) Μάθημα Δεν θα διδαχθεί
520228 Anthropology of Violence and Conflict (ERASMUS+)********   Μάθημα Astrinaki Ourania
520229 "Indigenous" Cultures, Sustainability and Globalization (ERASMUS+)   Μάθημα Δεν θα διδαχθεί
520230 Anthropology and Critical Discourse Analysis (ERASMUS+)********   Μάθημα Salomi Boukala
520499 Πτυχιακή Εργασία      

520991

Πρακτική Άσκηση      

 

 *      Στο πλαίσιο του μαθήματος προβλέπεται εβδομαδιαίο φροντιστήριο δύο ωρών (Αικ. Μελισσινού).
**      Στο πλαίσιο του μαθήματος προβλέπεται εβδομαδιαίο φροντιστήριο δύο ωρών (Ν. Κουτσούγερα).
***     Στο πλαίσιο του μαθήματος προβλέπεται εβδομαδιαίο φροντιστήριο δύο ωρών (Χ. Πετροπούλου).
****    Στο πλαίσιο του μαθήματος προβλέπεται εβδομαδιαία φροντιστηριακή άσκηση δύο ωρών σε δύο ομάδες (Γ. Λειβανά).
*****   Στο πλαίσιο του μαθήματος προβλέπεται εβδομαδιαίο φροντιστήριο δύο ωρών (Αικ. Μελισσινού)
******  Στο πλαίσιο του μαθήματος προβλέπεται εβδομαδιαίο φροντιστήριο δύο ωρών (Ν. Κουτσούγερα)
******* Στο πλαίσιο του μαθήματος προβλέπεται εβδομαδιαίο φροντιστήριο δύο ωρών (Χ. Πετροπούλου)
******** Τα μαθήματα απευθύνονται μόνο σε φοιτητές/τριες Erasmus.

 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Βιβλιοθήκη

ergastirio logo

panteion banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

eakapp

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 920 1047,  +30 210 920 1048
  santhrop'@'panteion.gr
  Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα