Δημιουργήθηκε : Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016 19:05

Ανθρωπολογία και μουσειολογία

 Book icon ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Προπτυχιακά
ΕΞΑΜΗΝΟ : ΣΤ-Η
ΤΟΜΕΑΣ  :  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Σεμινάριο
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ : Επιλογής
ECTS : 5
ΔΙΔΑΣΚΩΝ:  
   
ΚΩΔΙΚΟΣ  520417  

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ