Μέλη ΔΕΠ

Ανθρωπολογία του τουρισμού

 Book icon ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Προπτυχιακά
ΕΞΑΜΗΝΟ : Ε - Ζ
ΤΟΜΕΑΣ  :  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Μάθημα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ : Επιλογής
ECTS : 5
ΔΙΔΑΣΚΩΝ:  
   
ΚΩΔΙΚΟΣ  520106  

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ