Ακαδημαϊκή σύνδεση (affiliation)

Δημιουργήθηκε : Τετάρτη, 05 Οκτωβρίου 2016 22:56

 

 

Το τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας υποδέχεται με σχέση ακαδημαϊκής σύνδεσης (affiliation), υποψήφιους/ες διδάκτορες, μεταδιδάκτορες και καθηγητές/τριες από πανεπιστήμια της Ευρώπης, των ΗΠΑ και της Αυστραλίας που εκπονούν έρευνα στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής τους σύνδεσης με το τμήμα οι ερευνητές/τριες προσφέρουν σεμινάρια, διαλέξεις και συμμετέχουν στις επιστημονικές και ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος.

 

 

ΜΗΤΡΩΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΣΥΝΔΕΣΗΣ (AFFILIATION)

ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

2013-κ.ε.

 

Καθηγητές

Meltem Ahiska

Τμήμα Προέλευσης: Boğaziçi University, Turkey

Επιστημονική Συνεργασία: Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου

Θέμα Έρευνας: The Imperial Complex: Monumentalization, Counter-monumentalization, and Chronotopes of Nationalism in Turkey

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Μάρτιος 2017-Ιούνιος 2017 (ΓΣΕΣ 9/12/2016)

Heath Cabot

Τμήμα Προέλευσης: College of the Atlantic, Maine, USA

Εποπτεία: Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Τσιμουρής

Θέμα Έρευνας: Migration, asylum, and humanitarian ethics in Greece and the European Union; the anthropology of organizations, NGOs, and cultures of advocacy; language, narrative, and translation; and urban memory

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Εαρινό εξάμηνο 2015 (ΓΣΕΣ 13/11/2013)

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Briginda Marovelli

Τμήμα Προέλευσης: Trinity College, Dublin, Ireland

Εποπτεία: Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου

Θέμα Έρευνας: Sharecity: Assessing the practice and sustainability potential of city-based food-sharing economies

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Μάιος 2017-Οκτώβριος 2017 (ΓΣΕΣ 4/5/2018)

Σύνθια-Ελένη Μαλακάση

Τμήμα Προέλευσης: European University Institute, Italy

Εποπεία: Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου & Αναπλ. Καθηγητής Γιώργος Τσιμουρής

Θέμα Έρευνας: Μαιευτική περίθαλψη προσφύγων και μεταναστριών χωρίς χαρτιά σε τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Ιούνιος 2017-Αυγουστος 2018 (ΓΣΕΣ 31/1/2018)

Nicolai von Eggers Mariegaard

Τμήμα Προέλευσης: Danish Institute of Athens

Εποπτεία: Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου

Θέμα Έρευνας: Metabolisms. Political Change and the Foundations of Political Science

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 2018 (ΓΣΕΣ 17/1/2018)

Signe Meisner Christensen

Τμήμα Προέλευσης: Aarhus University, Denmark

Εποπτεία: Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου

Θέμα Έρευνας: Precarious Infrastructures: Self organized practices in contemporary art field and spaces of radical alterity

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 2 Ιουνίου 2017-31 Ιουλίου 2017 (ΓΣΕΣ 2/6/2017)

Κωνσταντίνος Καλαντζής

Τμήμα Προέλευσης: UCL, UK

Εποπτεία: Επίκουρη Καθηγήτρια Ελεάνα Γιαλούρη

Θέμα Έρευνας: Citizens of photography: The camera and the political imagination

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Ιούνιος 2017-Αύγουστος 2018 (ΓΣΕΣ 3/5/2017)

Nurdan Turker

Τμήμα Προέλευσης: Yeditepe University, Turkey

Εποπτεία: Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Τσιμουρής

Θέμα Έρευνας: Visual Narratives, Stories of Imbriot and Istambulite “Romioi Orthodox”

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Ιούλιος 2017-Ιούλιος 2018 (ΓΣΕΣ 5/4/2017)

Chrisoula Lionis

Τμήμα Προέλευσης: University of New South Wales, Australia

Εποπτεία: Επίκουρη Καθηγήτρια Ελεάνα Γιαλούρη

Θέμα Έρευνας: Her project aims to unpack how humour in cultural production operates as a mature defense mechanism against trauma, and how it undermines stereotypes, subverts authority structures, and reconfigures relationships to places and identities

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Απρίλιος 2017-Δεκέμβριος 2017 (ΓΣΕΣ 29/3/2017)

Ευγενία Ρούσσου

Τμήμα Προέλευσης: Centre for Research in Social Anthropology (CRIA), New University of Lisbon, Portugal

Εποπτεία: Αναπλ. Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου

Θέμα Έρευνας: Religion in / of Crisis: pluralism, spiritual creativity and healing in Portugal and Greece.

Έτος επιστημονικής σύνδεσης: 2014

Κωστής Καλαντζής

Τμήμα Προέλευσης: UCL, UK

Θέμα Έρευνας: Έρευνα σε υλικό που αφορά την κρίση και τις προσλήψεις της Γερμανίας στη σύγχρονη Ελλάδα.
Επίσης δίδαξε στο Τμήμα μας στους φοιτητές του Εράσμους από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2014.

Εποπτεία: Επίκουρη Καθηγήτρια Ελεάνα Γιαλούρη

Έτος επιστημονικής σύνδεσης: Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες ΑΕΙ της αλλοδαπής

Paul Melas

Τμήμα Προέλευσης: Univesrsity of California, Low Angeles (UCLA)

Εποπτεία: Kαθηγητής Γ. Μακρής

Θέμα Έρευνας: Care and the Ascetic Life on Mount Athos, Greece

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: ακαδημαϊκό έτος 2022-23 (ΣΥΝ 3/9/2021)

Sharon Jacobs

Τμήμα Προέλευσης: University of Pennsylvania

Εποπτεία: Επίκουρη Καθηγήτρια Αικ. Ροζάκου

Θέμα Έρευνας: Refugee solidarity in Athens

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 1/1/2022-31/12/2022 (ΣΥΝ 22/6/2021)

Κate Phipps

Τμήμα Προέλευσης: Queen Mary University of London

Εποπτεία: Επίκουρη Καθηγήτρια Ειρήνη Αβραμοπούλου

Θέμα Έρευνας: Memories and Traces of Migration in Athens

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 1/9/2021-30/9/2021 (ΣΥΝ 22/6/2021)

Christina Sternisa

Τμήμα Προέλευσης: University of Graz, Austria

Εποπτεία: Επίκουρη Καθηγήτρια Ειρήνη Αβραμοπούλου

Θέμα Έρευνας: Places of Remembrance of Resistance during the German Occupation in Athens. Cross-generational Continuities, Ruptures and Memory Constructions(ites)

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 7 Οκτωβρίου 2020-7 Αυγούστου 2020 (ΣΥΝ 7/10/2020)

Michaela Korodimou

Τμήμα Προέλευσης: University of Liege, Belgium

Εποπτεία: Αναπληρωτής Καθηγητής Λεωνίδας Οικονόμου

Θέμα Έρευνας: Placemaking in displacement

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Ιανουάριος 2020-31 Οκτωβρίου 2020 (ΣΥΝ 22/01/2020)

Αμαλία Γιαννούτσου

Τμήμα Προέλευσης: Universitat Autonoma de Barcelona, Spain

Εποπτεία: Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου

Θέμα Έρευνας: (In)Disciplined bodies and school rituals. Tactics of resistance and empowerment through performance ethnography

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 17 Σεπτεμβρίου 2019-17 Ιανουαρίου 2020 (ΣΥΝ 26/06/2019)

Alvaro Ramirez

Τμήμα Προέλευσης: Universitat Autonoma de Barcelona, Spain

Εποπτεία: Επίκουρη Καθηγήτρια Ειρήνη Αβραμοπούλου

Θέμα Έρευνας: Excessive solidarities: Affect, experience and political subjectivity in the solidarity movements of the “refugee crisis”

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 15 Σεπτεμβρίου 2019-15 Δεκεμβρίου 2019 (ΣΥΝ 26/06/2019)

Feryal Tansung

Τμήμα Προέλευσης: Bahçeşehir University, Turkey

Εποπτεία: Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Τσιμουρής

Θέμα Έρευνας: Contested Citizenship: Intercommunal Survival in the Aegean Islands

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (ΣΥΝ 3/4/2019)

Ioanna Manoussaki-Adamopoulou

Τμήμα Προέλευσης: UCL, UK

Εποπτεία: Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου & Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Τσιμουρής

Θέμα Έρευνας: From ‘people on the move’ to lives at a standstill: Multiple humanitarianisms, refugee rights and in/formal processes of integration in post-‘emergency’ Greece

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 13 Μαρτίου 2019- (ΣΥΝ 13/3/2019)

John Ryan Karlin

Τμήμα Προέλευσης: California Institute of Integral Studies – San Francisco, USA

Εποπτεία: Επίκουρη Καθηγήτρια Ουρανία Αστρινάκη

Θέμα Έρευνας: Exilic Spaces in the Contemporary World-System: Greece, Athens, Exarcheia

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Φθινόπωρο 2019-Άνοιξη 2020 (ΣΥΝ 16/1/2019)

Σταμάτης Αμαριανάκης

Τμήμα Προέλευσης: Universitat de Barcelona, Spain

Εποπτεία: Επίκουρη Καθηγήτρια Αλίκη Αγγελίδου

Θέμα Έρευνας: Authoritative Economic Models, Everyday Struggles and Grassroots Responses to the Crisis in a Greek County Town: The case of Chalkida

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (ΣΥΝ 14/11/2018)

Alex Edney-Browne

Τμήμα Προέλευσης: University of Melbourne, Australia

Εποπτεία: Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου

Θέμα Έρευνας: Emotional and Socio-psychological and physiological effects of drone warfare

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Μάρτιος 2017-Ιούνιος 2017 (ΓΣΕΣ 8/2/2017)

Αλεξία Λιακουνάκου

Τμήμα Προέλευσης: UCL, UK

Εποπτεία: Καθηγήτρια Ελένη Παπαγαρουφάλη

Θέμα Έρευνας: A demand for beauty: botox and other cosmeceuticals in Greece

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Tyler Boersen

Τμήμα Προέλευσης: New School for Social Research, New York, USA

Εποπτεία: Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου

Θέμα Έρευνας: His research is concerned with insolvency as a concept that demands historical and affective assessments of self, in addition to economic and legal dimensions that give the fieldwork a site or events on which to focus

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Ιούλιος 2016-Δεκέμβριος 2016 (ΓΣΕΣ 25/6/2016)

Letizia Bonanno

Τμήμα Προέλευσης: Manchester University, UK

Εποπτεία: Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου

Θέμα Έρευνας: An Ethnography of Ethics and Crisis: the Greek Neoliberal Politics of Health in the in the aftermath of 2008 Crisis

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Φεβρουάριος 2016-Δεκέμβριος 2016 (Γ.Σ.Ε.Σ 10.2.2016)

John Ryan Karlin

Τμήμα Προέλευσης: California Institute of Integral Studies – San Francisco, USA

Θέμα Έρευνας: Exilic Spaces in the Contemporary World-System: Greece, Athens, Exarcheia

Εποπτεία: Επίκουρη Καθηγήτρια Ουρανία Αστρινάκη

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Φεβρουάριος 2016-Δεκέμβριος 2016 (Γ.Σ.Ε.Σ 10.2.2016)

John Damien Karanivolas

Τμήμα Προέλευσης: Anthropology and Development Studies, University of Adelaide, Australia

Θέμα Έρευνας: “Art and Crisis in Athens: Understanding the Social Impact of the Crisis through the Analysis of Networks, Symbols and Spaces which constitute Athens’ Art scene”.

Εποπτεία: Αναπληρωτής Καθηγητής Λεωνίδας Οικονόμου

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 (Γ.Σ.Ε.Σ. 29.10.15)

Μάριος Χατζηπροκοπίου

Τμήμα Προέλευσης: Aberystwyth University, UK

Θέμα έρευνας: Σύγχρονες καλλιτεχνικές επιτελέσεις του θρήνου (performances of lament) στην πόλη της Αθήνας

Εποπτεία: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 2015-2016 ( Γ.Σ.Ε.Σ. 28.5.14)

Διονυσία Μάνεση

Τμήμα Προέλευσης: Goldsmiths College University of London, UK

Θέμα Έρευνας: Being Greek, Going Queer: Queer selves and resistances in a time of crisis

Εποπτεία: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 2013-2014

Hasan Münüsoğlu

Τμήμα Προέλευσης: Ankara University, Turkey

Εποπτεία: Aναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Τσιμουρής

Θέμα Έρευνας: An ethnographic study on the Ιmvrosian identity in the context of cultural memory

Δίαστημα επιστημονικής σύνδεσης: Σεπτέμβριος 2013-Ιούλιος 2014 (Γ.Σ.Ε.Σ 19/6/2013)

Evy Vourlidis

Τμήμα Προέλευσης: George Washington University, USA (Υπότροφος Fullbright)

Θέμα Έρευνας:

1) Η στάση των φοιτητών/τριών του Παντείου στην κρίση (2012-2013)
2) Making the Global Local in the Greek Financial Crisis (2013-2014)

Εποπτεία: Καθηγήτρια Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 2012-2014