Ωρολόγιο Πρόγραμμα

pdf blue small

 

 

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

 

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 12/10/2020

ΛΗΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 29/01/2021

Η Διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως από 12/10/2020 έως 26/10/2020 (Απόφαση Συγκλήτου της 29/09/2020) 

                                                                                                 Αρ.Πρωτ. 7729/01-10-2020

logo

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

Κ.Μ. 520221    

Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις της Ανθρωπιστικής  Δράσης,  ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄- Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ               

Διδάσκουσα: Eπίκ. Καθηγήτρια  Αικ. Ροζάκου

Ώρα                                           

09.00-12.00

 

Κ.Μ.  520084

Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις της Μετανάστευσης, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ     Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Γ. Τσιμουρής

Ώρα                                         

11.00-14.00

 

Κ.Μ. 520150

Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις της Διασποράς, ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟY

Διδάσκων: Επίκ. Καθηγητής Α. Νοταράς

 Ώρα                                                      

12.00-15.00

   

Κ.Μ. 520155

Ευρωπαϊκή Ιστορία Νεότερων Χρόνων, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ)

Διδάσκουσα: ΕΔΙΠ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ώρα

14.00-16.00Κ.Μ 520231

Εισαγωγή στην Πολιτική Φιλοσοφία, ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα : Kαθηγήτρια Αλ. Λαβράνου

Ώρα

15.00-18.00                                                   

             

Κ.Μ. 520025

Ανθρωπολογία της Σύγχρονης Ελλάδας, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Ουρ. Αστρινάκη

Ώρα                                               

17.00-20.00

                        

Κ.Μ 520040

Ανθρωπολογία και Υλικός Πολιτισμός,  ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Αναπλ. καθηγήτρια. Ε.-Α. Γιαλούρη

Ώρα

18.00-21.00

                                   

ΤΡΙΤΗ

Κ.Μ. 520144

Ανθρωπολογία της βίας και των συγκρούσεων, ΕΠΙΛΟΓΗΣ  Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝOY

Διδάσκουσα: Γ. Σαρικούδη, Πανεπιστημιακή Υπότροφος  με το Πρόγραμμα «Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας»   

 Ώρα                                                 

09.00-12.00

                       

Κ.Μ. 520031

Ανθρωπολογικές θεωρίες της οικογένειας και της συγγένειας, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ  Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Αναπλ. Καθηγήτρια Ε. Τουντασάκη

Ώρα                                                                                

11.00-14.00 

 

Κ.Μ. 520209

Κράτος, Δίκαιο, Κοινωνία και Κοινωνικός ΄Ελεγχος, ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα:  Καθηγήτρια Σ. Βιδάλη

Ώρα                                         

11.00-14.00  

 

Κ.Μ. 520186

Πολιτικές της Μνήμης του Τραύματος και της Μαρτυρίας, ΕΠΙΛΟΓΗΣ   Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Α. Αθανασίου

Ώρα                                          

14.00-17.00

 

Κ.Μ. 520047

Αστική Ανθρωπολογία, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ  Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκων: Aναπλ. Καθηγητής Λ. Οικονόμου

Ώρα                                                     

14.00-17.00

                             

Κ.Μ 520106

Ανθρωπολογία του Τουρισμού, ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Γ. Τσιμουρής

Ώρα

17.00-20.00

                                                           

Κ.Μ. 520003

Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία I (Προαπαιτούμενο), ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Δ. Κόφτη

Ώρα                                                

18.00-21.00

                 

          

ΤΕΤΑΡΤΗ

 

Κ.Μ. 520063

Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης και του Σχολικού Χώρου, ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Α. Αποστολίδου, Πανεπιστημιακή υπότροφος με το Πρόγραμμα «Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας»   

 Ώρα                                              

09.00-12.00 

 

Κ.Μ. 520089

Εισαγωγή στην Κοινωνική Θεωρία, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ)

Διδάσκουσα: Ε.Δ.Ι.Π., Ν.-ΑΙΚ. ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑ

Ώρα

10.00-12.00

 

Κ.Μ. 520103

Ανθρωπολογία της Υγείας, ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: A. Mητροπούλου, Πανεπιστημιακή υπότροφος με το Πρόγραμμα «Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας»   

 Ώρα                   

12.00-15.00

 

Κ.Μ. 520183

Ανθρωπολογία και Τέχνη, ΕΠΙΛΟΓΗΣ  Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Αναπλ. Καθηγήτρια  Α.- Ε. Γιαλούρη

Ώρα                                                 

15.00 – 18.00

 

Κ.Μ. 520195          

Πληροφοριακή παιδεία: Μεθοδολογία αναζήτησης,  αξιολόγησης και χρήσης πηγών*, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: ΕΔΙΠ Χρ. Κανάκη

 Ώρα                  

16.00-19.00

 

 Κ.Μ. 520210

Εισαγωγή στην Εγκληματολογία, ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄- Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα:  Καθηγήτρια Σ. Βιδάλη

Ώρα                                        

17.00-20.00                             

                                                    

ΠΕΜΠΤΗ

 

Κ.Μ. 520224

Σύνορα Μετακίνηση και Εξουσία, ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Κ. Ροζάκου

 Ώρα                                                  

09.00-12.00

 

Κ.Μ. 520155

Ευρωπαϊκή Ιστορία Νεότερων Χρόνων, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ  Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Αναπλ. Καθηγήτρια Ν. Μαρωνίτη

Ώρα                                             

10.00-13.00

 

Κ 520217

Αnthropology of Human Rights and Activism (Erasmus +)**

Διδάσκουσα: Eir. Avramopoulou

Ώρα

11.00-13.00

       

 Κ. 520046

Οικονομική Ανθρωπολογία, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ  Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Αλ. Αγγελίδου

 Ώρα                   

14.00-17.00

 

 Κ.Μ. 520197

Contemporary issues in Social Anthropology (ERASMUS+)**

Διδάσκουσα:  ΕΔΙΠ Ν. Κουtsougera

 Ώρα                                                  

14.00-16.00 

 

 Κ.Μ 520212

Ανθρωπολογία και Ιστορία, ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Δ. Κόφτη

 Ώρα                                                

15.00-18.00

 

Κ.Μ. 520195          

Πληροφοριακή παιδεία: Μεθοδολογία αναζήτησης,  αξιολόγησης και χρήσης πηγών*, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ)

Διδάσκουσα: ΕΔΙΠ Γ. Λειβανά

 Ώρα                  

15.00-17.00

 

Κ.Μ. 520177

Ειδικά θέματα Ευρωπαϊκής ιστορίας του 20ου αιώνα, ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Aναπλ. Καθηγήτρια Ν. Μαρωνίτη

Ώρα                   

16.00-19.00

 

Κ.Μ. 520195          

Πληροφοριακή παιδεία: Μεθοδολογία αναζήτησης,  αξιολόγησης και χρήσης πηγών*, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ)

Διδάσκουσα: ΕΔΙΠ Γ. Λειβανά

 Ώρα                  

18.00-20.00

                 

Κ.Μ. 520172

Ανθρωπολογία και Οριενταλισμός : Zητήματα Αποικιοκρατίας

ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Ειρ. Αβραμοπούλου

 Ώρα                                                  

18.00-21.00                   

                                                        

                

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 Κ.Μ. 520204

Ανθρωπολογία της Γλώσσας, ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΎ

Διδάσκoυσα:  Επίκ. Καθηγήτρια Σ. Μπουκάλα

 Ώρα                                                  

09.00-12.00

 

Κ.Μ. 520032

Ανθρωπολογία της Θρησκείας και των Συμβολικών Συστημάτων, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Diana Riboli

 Ώρα                                                 

11.00-14.00

 

Κ 520216

Anthropology and History (ERASMUS+)**

Διδάσκουσα : D. Kofti

Ώρα

11.00-13.00

 

Κ.Μ. 520152

Ανθρωπολογία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Κοινωνικών Κινημάτων,  ΕΠΙΛΟΓΗΣ  Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Ειρ. Αβραμοπούλου

Ώρα                                                    

12.00-15.00  

 

Κ.Μ. 520003

Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία I (Προαπαιτούμενο), ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ)

Διδάσκουσα: ΕΔΙΠ Κ.ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΥ

Ώρα

13.00-15.00


Κ. 520198

Αnthropology of Tourism (ERASMUS+)**

Διδάσκων:  G. Tsimouris

Ώρα

14.00-16.00

 

Κ.Μ. 520109

Ταυτότητα, Ετερότητα και Πολυπολιτισμικότητα, ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκων:  Επίκ. Καθηγητής Α. Νοταράς

 Ώρα                                                  

15.00-18.00

 

Κ.Μ. 520089

Εισαγωγή στην Κοινωνική Θεωρία, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ  Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Aλ. Λαβράνου

 Ώρα                                                  

17.00-20.00

 

Κ. 520188

Μέθοδοι Συλλογής Δεδομένων στην Ποσοτική ΄Ερευνα,  ΕΠΙΛΟΓΗΣ    Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Α. Υφαντή, Πανεπιστημιακή υπότροφος  με το Πρόγραμμα «Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας» 

 Ώρα                                                  

18.00-21.00            

*   Στο πλαίσιο του μαθήματος προβλέπεται εβδομαδιαία φροντιστηριακή άσκηση δύο ωρών σε δύο ομάδες (Γ. Λειβανά).

** Τα μαθήματα απευθύνονται μόνο σε φοιτητές/τριες Erasmus.

 

 

Η Πρόεδρος του τμήματος

Αναπλ. Καθηγήτρια Ε. Τουντασάκη

 

 

 

 

 

 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Βιβλιοθήκη

ergastirio logo

panteion banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

eakapp

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 920 1047,  +30 210 920 1048
  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα