Ωρολόγιο Πρόγραμμα

pdf blue small

 

 

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

 

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 28/02/2022

ΛΗΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ     10/06/2022
 

Αθήνα, 10-02-2022

                                                                                                 Αρ.Πρωτ. 10827

logo

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

K.M. 520142

Κράτος και Κοινωνία στη Νεότερη Ελλάδα (19ος Αιώνας)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ  B΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Αναπλ. Καθηγήτρια Ν. Μαρωνίτη

Αίθουσα                            Ώρα                  

    102                            09:00-11:00

Κ.Μ. 520011        

Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία ΙΙ*

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ  B΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Ειρ. Αβραμοπούλου

Αίθουσα                            Ώρα                  

    102                           11:30-13:30

Κ.Μ. 520191

Κοινωνική Έρευνα και Συνδυαστική Μεθοδολογία

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤ΄-Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκων: Τρ. Λεμοντζόγλου, «Πανεπιστημιακός υπότροφος  με το Πρόγραμμα Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας»   

 Αίθουσα                            Ώρα                  

      Α1                            11:30-13:30

Κ.Μ 520143

Εθνογραφία και Παραδείγματα Επιτόπιας Έρευνας

ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤ΄-Η΄ ΕΞΑΜΗΝOY

Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια  Αικ. Ροζάκου

Αίθουσα                            Ώρα                  

      Β5                          14:00-16:00

Κ.Μ. 520057

Ανθρωπολογικές Έρευνες στη Μεσόγειο***(ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ  Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: ΕΔΙΠ Χρ. Πετροπούλου

Αίθουσα                            Ώρα                  

      A4                           14:00-16:00

Κ.Μ. 520028

Ιστορία της Ανθρωπολογικής Σκέψης** (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ  Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ  

Διδάσκουσα: ΕΔΙΠ Αικ.-Ν. Κουτσούγερα

Αίθουσα                             Ώρα                  

    Α4                             16:30-18:30

(Για την έναρξη της διδασκαλίας δείτε ανακοίνωση της διδάσκουσας στο eclass του μαθήματος)

Κ.Μ. 520033

Ανθρωπολογία του Σώματος

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤ΄-Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Ειρ. Αβραμοπούλου

    Αίθουσα                        Ώρα                  

        Α1                         16:30-18:30

Κ.Μ. 520230

Anthropology and Critical Discourse Analysis (ERASMUS+)*****

Διδάσκoυσα: S. Boukala

    Αίθουσα                        Ώρα                  

        Γ6                         16:30-18:30  

Κ.Μ. 520236

Digital Anthropology (ERASMUS+)***** 

Διδάσκων: P. Petridis

    Αίθουσα                        Ώρα                  

        Γ6                          19:00-21:00  

Κ.Μ. 520212

Ανθρωπολογία και Ιστορία

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤ΄-Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα:  Επίκουρη Καθηγήτρια Ο. Αστρινάκη

    Αίθουσα                        Ώρα                  

        Α1                         19:00-21:00  

Για την έναρξη της διδασκαλίας δείτε ανακοίνωση της διδάσκουσας στο eclass του μαθήματος

ΤΡΙΤΗ


Κ.Μ. 520060

Μεθοδολογία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Aναπλ. Καθηγήτρια D. Riboli

Αίθουσα                            Ώρα                  

Αμφιθέατρο 2              09:00- 11:00

Κ.Μ. 520051

Εθνογραφίες μη Δυτικών Κοινωνιών (το μάθημα θα διδαχθεί στα αγγλικά)

ΕΠΙΛΟΓΗΣ    ΣΤ΄-Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκων: Καθηγητής Γ. Μακρής

Αίθουσα                               Ώρα                  

    Α1                              09:00- 11:00

Κ.Μ. 520208

Ethnography of non Western Societies (ERASMUS+)***** 

Διδάσκων: G. Makris

    Αίθουσα                        Ώρα                  

        A1                       09:00-11:00 

Κ.Μ. 520110

Εθνοπολιτισμικές Διαφορές, Διαπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ  Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκων: Επίκ. Καθηγητής  Π. Πετρίδης

Αίθουσα                              Ώρα                  

    301                           11:30- 13:30

Κ.Μ. 520170

Βιοτεχνολογίες, Φύση και Συγγένεια

ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΣΤ΄-Η΄ ΕΞΑΜΗΝOY

Διδάσκουσα:  Καθηγήτρια Ειρ. Τουντασάκη

Αίθουσα                            Ώρα                  

Αμφιθέατρο 2              11:30-13:30

Κ.Μ. 520215

Αντεγκληματική Πολιτική

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤ΄-Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟΎ

Διδάσκoυσα: Καθηγήτρια Σ. Βιδάλη

Αίθουσα                            Ώρα                  

    A4                           11:30-13:30

Κ.Μ. 520202

History of the Balkan States (19th-20th century) (ERASMUS+)*****

Διδάσκoυσα: Ν. Maroniti

  Αίθουσα                          Ώρα                  

     Γ6                            11:30-13:30  

Κ.Μ. 520186

Πολιτικές της Μνήμης, του Τραύματος και της Μαρτυρίας

ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤ΄-Η΄ ΕΞΑΜΗΝOY

Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Α. Αθανασίου

Αίθουσα                            Ώρα                  

      Γ4                          14:00-16:00

Κ.Μ. 520194

Ψηφιακή Ανθρωπολογία

ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΣΤ΄-Η΄ ΕΞΑΜΗΝOY

Διδάσκων: Επίκ. Καθηγητής Π. Πετρίδης

Αίθουσα                            Ώρα                  

    Α1                             14:00-16:00

Κ.Μ. 520424

Πολυτροπικές Αναζητήσεις και Προοπτικές στην Ανθρωπολογική Έρευνα

ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤ΄-Η΄ ΕΞΑΜΗΝOY

Διδάσκουσα: Αναπλ. Καθηγήτρια Α.-Ε. Γιαλούρη

Αίθουσα                            Ώρα                  

    Α1                             16:30-18:30

 

Εκπόνηση Επιστημονικής Εργασίας και Συγκρότηση Βιβλιογραφίας******

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: ΕΔΙΠ Αικ. –Ν. Κουτσούγερα

Αίθουσα                             Ώρα

      Γ6                             17:00-19:00     

(Θα πραγματοποιηθούν πέντε δίωρες συναντήσεις κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου σύμφωνα με ανακοίνωση της διδάσκουσας στο eclass)

 

Κ.Μ. 520108

Ανθρωπολογία του Δικαίου

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤ΄-Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα:  Επίκουρη Καθηγήτρια Ο. Αστρινάκη

    Αίθουσα                        Ώρα                  

        Α1                         19:00-21:00  

Για την έναρξη της διδασκαλίας δείτε ανακοίνωση της διδάσκουσας στο eclass του μαθήματος

ΤΕΤΑΡΤΗ

 

 

Κ.Μ 520138

Πολιτισμική Ανθρωπολογία

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤ΄-Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκων: Στ. Αμαριανάκης, «Πανεπιστημιακός υπότροφος  με το Πρόγραμμα Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας»   

Αίθουσα                            Ώρα                  

    Α1                             09:00-11:00

   

Κ.Μ. 520190

Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων στην Ποσοτική Έρευνα

ΕΠΙΛΟΓΗΣ    ΣΤ΄-Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκων: Τρ. Λεμοντζόγλου, «Πανεπιστημιακός υπότροφος  με το Πρόγραμμα Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας»   

Αίθουσα                            Ώρα                  

    Α1                             11:30-13:30

Κ.Μ.  520182

Ανθρωπολογικές Θεωρίες του Εθνικισμού και Εθνοτισμού

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Π. Καράμπαμπας (Διδάσκων σύμφωνα με Π.Δ. 407/80)

Αίθουσα                            Ώρα                  

Αμφιθέατρο 2             11:30- 13:30

Για την έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος θα υπάρξει ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος

Κ.Μ. 520057

Ανθρωπολογικές Έρευνες στη Μεσόγειο***(ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ  Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: ΕΔΙΠ Χρ. Πετροπούλου

Αίθουσα                            Ώρα                  

      Α4                         11:30-13:30

 

Κ.Μ.  520049

Πολιτική Ανθρωπολογία

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Μαλακάση Σύνθια Ελένη «Πανεπιστημιακή υπότροφος  με το Πρόγραμμα Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας»   

Αίθουσα                            Ώρα                  

Αμφιθέατρο 2             16:30- 18:30

Κ.Μ. 520214

Νέοι και Έγκλημα

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤ΄-Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα:  Καθηγήτρια Σ. Βιδάλη

Αίθουσα                            Ώρα                  

      Α1                            16:30- 18:30

K.Μ. 520011

Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία ΙΙ* (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: ΕΔΙΠ Αικ. Μελισσινού

Αίθουσα                            Ώρα                  

     Β5                           16.30-18:30


Κ.Μ.  520028

Ιστορία της Ανθρωπολογικής Σκέψης**

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Σιμάτη Ανδριανή «Πανεπιστημιακή υπότροφος  με το Πρόγραμμα Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας»   

Αίθουσα                            Ώρα                 

   102                            19:00- 21:00

Κ.Μ. 520162

Ανθρωπολογία και Αρχαιολογία

ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΣΤ΄-Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Αναπλ. Καθηγήτρια  Αν.- Ελ. Γιαλούρη

Αίθουσα                            Ώρα                  

  Α1                              19:00- 21:00

ΠΕΜΠΤΗ

 

 

Κ.Μ. 520222

Ανθρωπολογία των Νεανικών Πολιτισμών

ΕΠΙΛΟΓΗΣ   ΣΤ΄-Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα:  ΕΔΙΠ  Αικ.-Ν. Κουτσούγερα

Αίθουσα                            Ώρα                  

    Α1                             09:00-11:00

Για την έναρξη της διδασκαλίας δείτε ανακοίνωση της διδάσκουσας στο eclass του μαθήματος)

Κ.Μ. 520181

Εθνογραφία Μέσης Ανατολής

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤ΄-Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟΎ

Διδάσκων: Καθηγητής Γ. Μακρής

Αίθουσα                            Ώρα                  

    Α1                             11:30-13:30

K.Μ. 520059

Σύγχρονη Ανθρωπολογική Θεωρία

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Δ. Κόφτη

Αίθουσα                            Ώρα                  

Αμφιθέατρο 2              14:00-16:00

Κ.Μ. 520147

Ιστορία των Βαλκανικών Λαών (19ος αιώνας - πρώτες δεκαετίες 20ου)

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤ΄-Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟΎ

Διδάσκουσα: Aναπλ. Καθηγήτρια Ν. Μαρωνίτη

Αίθουσα                              Ώρα                  

     Α1                             14:00-16:00

Κ.Μ. 520213

Εθνογραφία και Κινηματογραφική Γραφή

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤ΄-Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Δ. Κόφτη

Αίθουσα                            Ώρα                  

Αμφιθέατρο 2              16:30- 18:30

Κ.Μ. 520163   

Ανθρωπολογία και Κριτική Ανάλυση Λόγου

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤ΄- Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ      

Διδάσκουσα: Eπίκ. Καθηγήτρια  Σ. Μπουκάλα

Αίθουσα                             Ώρα                  

    Γ3                                16:30-18:30

K.Μ. 520011

Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία ΙΙ* (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: ΕΔΙΠ Αικ. Μελισσινού

Αίθουσα                               Ώρα                  

    Α1                               16:30-18:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


K
.Μ. 520211

Ανθρωπολογία της Τροφής και του Ποτού

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤ΄-Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: ΕΔΙΠ Αικ. Μελισσινού

Αίθουσα                            Ώρα                  

       Γ3                           09:00-11:00

Κ.Μ. 520057

Ανθρωπολογικές Έρευνες στη Μεσόγειο***

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ  

Διδάσκουσα:  Επίκ. Καθηγήτρια Αικ. Ροζάκου

Αίθουσα                            Ώρα                  

Αμφιθέατρο 2             11:30- 13:30

Κ.Μ. 520168

Κοινωνικοί Μετασχηματισμοί στη Μετασοσιαλιστική Ανατολική Ευρώπη

ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΣΤ΄-Η΄ ΕΞΑΜΗΝOY

Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Α. Αγγελίδου

Αίθουσα                            Ώρα                  

    A1                          11:30- 13:30

Κ.Μ. 520141

Οικονομία και Κοινωνία

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ  Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Επίκ.  Καθηγήτρια Αλ. Αγγελίδου

Αίθουσα                            Ώρα                  

    102                           14:00-16:00

Κ.Μ. 520109

Ταυτότητα, Ετερότητα και Πολυπολιτισμικότητα

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤ΄-Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟΎ

Π. Καράμπαμπας (Διδάσκων σύμφωνα με το ΠΔ 407/80)

Αίθουσα                            Ώρα                  

   Γ3                              14:00- 16:00

Για την έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος θα υπάρξει ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος

Κ.Μ. 520225        

Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤ΄-Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟΎ

Διδάσκουσες: ΕΔΙΠ Κανάκη Χριστίνα & Λειβανά Γεωργία

Αίθουσα                            Ώρα                  

    Γ1                            14:00-16:00

Κ.Μ. 520205

Ανθρωπολογία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Κοινωνικής Δικτύωσης

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤ΄-Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟΎ

Διδάσκoυσα:  Επίκ. Καθηγήτρια Σ. Μπουκάλα

Αίθουσα                            Ώρα                  

   Γ3                             16:30-18:30

Κ.Μ. 520028

Ιστορία της Ανθρωπολογικής Σκέψης** (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ  Β΄  ΕΞΑΜΗΝΟΥ  

Διδάσκουσα: ΕΔΙΠ Ν.- Αικ. Κουτσούγερα

Αίθουσα                            Ώρα                  

    Α1                            16:30-18:30

Για την έναρξη της διδασκαλίας δείτε ανακοίνωση της διδάσκουσας στο eclass του μαθήματος)

 

* Στο πλαίσιο του μαθήματος προβλέπεται εβδομαδιαίο φροντιστήριο δύο ωρών σε δύο ομάδες (Αικ. Μελισσινού).
** Στο πλαίσιο του μαθήματος προβλέπεται εβδομαδιαίο φροντιστήριο δύο ωρών σε δύο ομάδες (Αικ.-Ν. Κουτσούγερα).
*** Στο πλαίσιο του μαθήματος προβλέπεται εβδομαδιαίο φροντιστήριο δύο ωρών σε δύο ομάδες (Χ. Πετροπούλου).
***** Τα μαθήματα απευθύνονται μόνο σε φοιτητές/τριες Erasmus.
****** Το Τμήμα προσφέρει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Β΄ έτους το προαιρετικό φροντιστηριακό σεμινάριο Εκπόνησης Επιστημονικής Εργασίας και Συγκρότησης Βιβλιογραφίας, τρεις φορές μέσα στην ακαδημαϊκή χρονιά και σε πέντε κάθε φορά δίωρες συναντήσεις για ορισμένο αριθμό ατόμων (Διδάσκουσες: Αικ.-Ν. Κουτσούγερα, Αικ. Μελισσινού, Χ. Πετροπούλου)

 

 

Η Πρόεδρος του τμήματος

Καθηγήτρια Ε. Τουντασάκη

 

 

 

 

 

 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Βιβλιοθήκη

ergastirio logo

ergastirio logo

panteion banner

panteion banner

erasmus banner

eakapp

erasmus banner

erasmus banner

eakapp

panteion banner

diaugeia

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 920 1047,  +30 210 920 1406
  santhrop'@'panteion.gr
  Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα