Πρακτική Άσκηση

 

 

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών σε Δημόσιους Φορείς, Ερευνητικά Κέντρα, ΝΠΙΔ, μουσεία, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, Οργανώσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ.ά. είναι θεσμοθετημένη και ενταγμένη στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, ως μάθημα χωρίς βαθμολογία, με πιστωτικές μονάδες οι οποίες υπολογίζονται πέραν αυτών που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου.

Η επαγγελματική απασχόληση των φοιτητών/τριών, κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών, σε τομείς συναφείς προς τα διδασκόμενα στο Τμήμα γνωστικά αντικείμενα, στόχο έχει την ουσιαστική αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές/τριες αλλά και τη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της εργασιακής πραγματικότητας.

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών έχει πολλαπλά οφέλη τόσο για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες όσο και για το Τμήμα. Ειδικότερα, οι φοιτητές/τριες Κοινωνικής Ανθρωπολογίας έχουν τη δυνατότητα:

  • να έρθουν σε άμεση επαφή με την εργασιακή πραγματικότητα και να συνδυάσουν τις θεωρητικές γνώσεις που αποκτούν στο Πανεπιστήμιο με την παραγωγική διαδικασία, όπως αυτή αναπτύσσεται μέσα στις ίδιες τις υπηρεσίες και τις οικονομικές μονάδες.
  • να αφομοιώσουν την επιστημονική γνώση μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης.
  • να βρεθούν σε περιβάλλον που διευκολύνει τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη μελλοντική τους ένταξη στον επαγγελματικό χώρο.
  • να αναπτύξουν επαγγελματική συνείδηση που συνδέεται με τις σπουδές τους.

Παράλληλα, η Πρακτική Άσκηση συμβάλλει στην κοινοποίηση των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας προς την ευρύτερη κοινότητα και τους εργασιακούς χώρους, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για μελλοντική ζήτηση και μόνιμη απασχόληση επαγγελματιών ανθρωπολόγων.

Για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει το Β΄ έτος σπουδών και έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε δώδεκα (12) υποχρεωτικά μαθήματα, εκ των οποίων υποχρεωτικά στα τέσσερα (4) προαπαιτούμενα του προγράμματος σπουδών. Η αξιολόγηση και κατάταξη των υποψηφίων γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται στην ετήσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η πρακτική άσκηση αναγράφεται στο πτυχίο αλλά δεν αναγνωρίζεται ως μάθημα για τη λήψη πτυχίου και δε βαθμολογείται.

Επιστημονική Υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2023 είναι η Επίκουρη Καθηγήτρια Σαλώμη Μπουκάλα.

 

ΤΙΤΛΟΣ    
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (2021 - 2022)   pdf blue small  
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2021 - 2022) 
 
pdf blue small

 

ΤΙΤΛΟΣ    

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (2021 - 2022)

  pdf blue small  

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2021 - 2022)


 
pdf blue small

 

 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Βιβλιοθήκη

ergastirio logo

ergastirio logo

panteion banner

panteion banner

erasmus banner

eakapp

erasmus banner

erasmus banner

eakapp

panteion banner

diaugeia

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 920 1047,  +30 210 920 1406
  santhrop'@'panteion.gr
  Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα