Αρχείο ανακοινώσεων

Ανακοίνωση προς τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ

Ανακοινώνεται στους πρωτοετείς φοιτητές/-τριες ακαδ. έτους 2015-2016 ότι θα εκδοθούν οι κωδικοί που είναι απαραίτητοι για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές και Υπηρεσίες (έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας, δηλώσεις μαθημάτων, δηλώσεις συγγραμμάτων, ενημέρωση για τη βαθμολογία).

Η ημερομηνία διανομής των κωδικών του Τμήματος θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα: www.panteion.gr → Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας → Αρχική

Μετά την απόκτηση των κωδικών:

Α) Κάνετε αίτηση έκδοσης ακαδημαϊκής ταυτότητας-φοιτητικού εισιτηρίου (πάσο) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://academicid.minedu.gov.gr στην οποία υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες.

Όσοι φοιτητές/τριες αντιμετωπίσουν πρόβλημα με τους κωδικούς τους, δηλαδή δεν μπορούν να εισέλθουν στο σύστημα, μπορούν να στέλνουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., γράφοντας ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου, username, password και μήνυμα σφάλματος-σύντομη περιγραφή.

Οι αιτήσεις των φοιτητών/-τριών για την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας εγκρίνονται ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία του Τμήματος και διαβιβάζονται κατόπιν στον ανάδοχο, για την εκτύπωση και διανομή τους στους δικαιούχους φοιτητές. Εάν η Γραμματεία διαπιστώσει ότι μια αίτηση περιλαμβάνει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία επιστρέφει την αίτηση με τις ανάλογες παρατηρήσεις προς τον φοιτητή, προκειμένου αυτός να την επανυποβάλλει. Οι ταυτότητες παραλαμβάνονται από το σημείο παράδοσης του αναδόχου που θα επιλέξει ο κάθε φοιτητής, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.  Σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε μια από τις τέσσερις φωτογραφίες που απαιτούνταν για την εγγραφή σας.

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα έχει χρήση και φοιτητικού εισιτηρίου (paso), καθώς επίσης χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτησή σας στην βιβλιοθήκη του Παν/μίου. Επίσης σ' αυτήν αναγράφεται η ακριβής περίοδος ισχύος του δικαιώματος φοιτητικού εισιτηρίου.

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής της ακαδημαϊκής ταυτότητας, η αίτηση επανεκτύπωσης θα γίνει μόνο από την Γραμματεία, με συν υποβολή από τον φοιτητή της σχετικής επίσημης βεβαίωσης απώλειας από Αστυνομικό Τμήμα. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής επιβαρύνεται με το κόστος της επανεκτύπωσης της ταυτότητας.

Εφόσον διακοπεί ή απωλεσθεί η φοιτητική ιδιότητα, ο φοιτητής υποχρεούται να παραδώσει την ταυτότητα στη Γραμματεία, η οποία οφείλει να δηλώσει στο ηλεκτρονικό σύστημα την ακύρωση της ταυτότητας και να προχωρήσει σε καταστροφή της.   

 Β)    Μετά από σχετική ανακοίνωση και εντός συγκεκριμένης προθεσμίας θα πρέπει να προβείτε στην δήλωση συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο    στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://eudoxus.gr/

                                                                                                                            

Ο φοιτητής εισέρχεται στην εφαρμογή φοιτητών του Ευδόξου όπου και γίνεται η πιστοποίηση - εξουσιοδότησή του (μέσω Shibboleth) με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, τα οποία έχει λάβει από το οικείο του Τμήμα.

Αφού συνδεθεί μπορεί:

- να δει όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματός του και τα

αντίστοιχα προτεινόμενα συγγράμματα

- να κάνει προεπισκόπηση του εξώφυλλου, του οπισθόφυλλου, του πίνακα περιεχομένων και ενός ενδεικτικού αποσπάσματος από κάθε σύγγραμμα
- να ενημερωθεί άμεσα για την τρέχουσα διαθεσιμότητα κάθε συγγράμματος καθώς και για τα σημεία παράδοσης στην πόλη του
- να επιλέξει συγγράμματα για τα μαθήματα στα οποία έχει εγγραφεί κατά το

το τρέχον εξάμηνο

- Να βρει τα σημεία διανομής

Γ) Μετά από σχετική ανακοίνωση και εντός συγκεκριμένης προθεσμίας θα πρέπει να προβείτε στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση : https://foit.panteion.gr/declare κατά την οποία Θα πρέπει να είσαστε ιδιαίτερα προσεχτικοί καθώς:

  • Σύμφωνα με το άρθρο 33, ν.4009/2011: "Ο φοιτητής εγγράφεται στη   σχολή στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει. Αν δεν εγγραφεί σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από τη σχολή. Για τη διαγραφή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του κοσμήτορα"
  • Αν η δήλωση δεν οριστικοποιηθεί είναι άκυρη και οι βαθμοί στα μαθήματα τα οποία θα εξεταστείτε θα είναι και αυτοί άκυροι.
  • Η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και εκτύπωση της δήλωσής σας κατοχυρώνει σε περίπτωση δυσλειτουργίας του συστήματος, αλλιώς δεν μπορεί να αποδειχθεί, εάν χρειαστεί, η πραγματοποίηση της δήλωσης. 
  • Κάθε εξάμηνο δηλώνονται όλα τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου καθώς επίσης και όλα τα οφειλόμενα μαθήματα προηγούμενων ετών, αντίστοιχων εξαμήνων

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

 

 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Βιβλιοθήκη

ergastirio logo

ergastirio logo

panteion banner

panteion banner

erasmus banner

eakapp

erasmus banner

erasmus banner

eakapp

panteion banner

diaugeia

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 920 1047,  +30 210 920 1406
  santhrop'@'panteion.gr
  Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα