Αρχείο ανακοινώσεων

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

                                                               Αθήνα, 18 -11- 2015

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ανακοινώνεται ότι οι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ δηλώσεις μαθημάτων για τους φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας έχουν ξεκινήσει στις 12-11-2015 και θα διαρκέσουν έως 31-12-2015

Δήλωση Μαθημάτων

(Υποχρεωτική για τη συμμετοχή στις εξετάσεις)

Η Δήλωση μαθημάτων, η οποία γίνεται Ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου, είναι απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την προμήθεια των αντίστοιχων συγγραμμάτων, όσο και για τη δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις με την καταγραφή του ονόματός σας στους καταλόγους εξέτασης του εκάστοτε μαθήματος του κάθε εξαμήνου σπουδών, αφού σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος, “βαθμολογία σε μάθημα το οποίο δεν έχει δηλωθεί ακυρώνεται”. 

Η υποχρεωτικότητα της δήλωσης προκειμένου για συμμετοχή στις εξετάσεις, ισχύει όχι μόνο για τα μαθήματα του κάθε εξαμήνου σπουδών, αλλά και για όλα τα οφειλόμενα μαθήματα.

Γι' αυτό, ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ να κάνετε δηλώσεις μαθημάτων και να δηλώνετε ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΞΑΜΗΝΟ, ΟΛΑ τα μαθήματα στα οποία επιθυμείτε να εξεταστείτε ΚΑΘΕ ακαδ.έτος, δηλαδή ΚΑΙ αυτά που είχατε δηλώσει στο παρελθόν και θέλετε να επαναλάβετε. 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αναφορά στο άρθρο 33, ν.4009/2011: "Ο φοιτητής εγγράφεται στη σχολή στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει. Αν δεν εγγραφεί σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από τη σχολή. Για τη διαγραφή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του κοσμήτορα"

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

  1. 1.Σύνδεση στον ιστότοπο: https://foit.panteion.gr/declare
  2. 2.Δίνετε τους κωδικούς που σας έχουν χορηγηθεί από τη Γραμματεία (Οι κωδικοί είναι οι ίδιοι που χρησιμοποιήσατε για την έκδοση Φοιτητικής Ταυτότητας και Επιλογή Συγγραμμάτων)
  3. 3.Επιλέγετε ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
  4. 4.Δίνετε ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ φοιτητή (52........)
  5. 5.Επιλέγετε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (Στην οθόνη αυτή φαίνονται οι παράμετροι δήλωσης)
  6. 6.Επιλέγετε ξανά ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
  7. 7.Επιλέγετε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (πχ Οφειλόμενο (για τα εξάμηνα Γ΄ και άνω) + Προσθ. η΄ Υποχρεωτικό + Προσθ. η΄ υποχρεωτικό Επιλογής + Προσθ.)
  8. 8.Επιλέγετε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
  1. 9.Επιλέγετε ΕΚΤΥΠΩΣΗ (καλό είναι για την ασφάλειά σας να προχωρήσετε σε εκτύπωση της δήλωσης)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!

Μην ξεχάσετε να δηλώσετε ΟΛΑ τα μαθήματα

(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ) στα οποία προτίθεστε να εξεταστείτε στις εξεταστικές περιόδους του έτους.

Σε αντίθετη περίπτωση, σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος, η βαθμολογία των μη δηλωθέντων μαθημάτων ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ

Μην ξεχάσετε να δηλώσετε ΟΛΑ τα μαθήματα για τα οποία έχετε παραλάβει συγγράμματα. Σε αντίθετη περίπτωση θα σας ζητηθούν πίσω τα βιβλία των μαθημάτων που δεν θα έχουν δηλωθεί.

Μπορείτε να πραγματοποιείτε οποιαδήποτε τροποποίηση στη δήλωσή σας, μέχρι και την τελευταία ημέρα των δηλώσεων.

Η ξένη γλώσσα, αν και προαπαιτούμενο για τη λήψη πτυχίου, δε δηλώνεται από το σύστημα σε αυτήν την εφαρμογή.

Πρέπει να απευθυνθείτε αποκλειστικά και μόνο στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών

 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΡΩΤΟΔΗΛΩΤΑ

ΧΡΕΩΣΤΟΥΜΕΝΑ

(ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ)

Α΄   ΕΞΑΜΗΝΟ 5  
Β΄   ΕΞΑΜΗΝΟ 5  
Γ΄   ΕΞΑΜΗΝΟ 5 5
Δ΄   ΕΞΑΜΗΝΟ 5 5
Ε΄   ΕΞΑΜΗΝΟ 6 10
ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 6 10
Ζ΄   ΕΞΑΜΗΝΟ 9 16
Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 10 16

Θ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

(ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ)

10 30

 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Βιβλιοθήκη

ergastirio logo

ergastirio logo

panteion banner

panteion banner

erasmus banner

eakapp

erasmus banner

erasmus banner

eakapp

panteion banner

diaugeia

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 920 1047,  +30 210 920 1406
  santhrop'@'panteion.gr
  Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα