Αρχείο ανακοινώσεων

Διδακτικά Συγγράμματα

Διδακτικά Συγγράμματα

Στους φοιτητές χορηγούνται δωρεάν διδακτικά Συγγράμματα, καθώς και σημειώσεις και φάκελοι, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. 

Σε κάθε εξάμηνο φοίτησης και για κάθε μάθημα που επιλέγετε να δηλώσετε, θα καλείστε μόνοι σας να επιλέξετε και το αντίστοιχο σύγγραμμα

Το σύνολο των συγγραμμάτων που δικαιούστε να παραλάβετε καθ' όλη τη διάρκεια της φοίτησης σας είναι 44, όσα και ο ελάχιστος αριθμός μαθημάτων για τη λήψη του πτυχίου σας. Το πώς θα διαχειριστείτε αυτόν τον αριθμό αποτελεί δική σας ευθύνη. 

Η επιλογή των συγγραμμάτων είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη και εάν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από το Πρόγραμμα Εύδοξος χάνεται το δικαίωμα στα συγγράμματα του ακαδ.έτους. Σε κάθε εξάμηνο υπάρχει συγκεκριμένος μέγιστος αριθμός συγγραμμάτων που μπορείτε να επιλέξετε, ο οποίος και θα σας ανακοινώνεται μαζί με τους κανόνες/παραμέτρους δηλώσεων. 

Μεγάλη Προσοχή!!! Τα συγγράμματα που επιλέγετε κάθε φορά, θα πρέπει να αντιστοιχούν απόλυτα με τα μαθήματα, που στη συνέχεια θα δηλώσετε ανά εξάμηνο, αλλιώς θα κληθείτε να επιστρέψετε τα βιβλία καθώς γίνεται διασταύρωση μεταξύ των μαθημάτων που δηλώνονται και των συγγραμμάτων που επιλέγονται.

 

 

 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Βιβλιοθήκη

ergastirio logo

ergastirio logo

panteion banner

panteion banner

erasmus banner

eakapp

erasmus banner

erasmus banner

eakapp

panteion banner

diaugeia

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 920 1047,  +30 210 920 1406
  santhrop'@'panteion.gr
  Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα