Ανακοινώσεις προς φοιτητές

Αναπλήρωση μαθήματος, Καθ. Ν. Κυριαζή

Δημιουργήθηκε : Πέμπτη, 03 Δεκεμβρίου 2015 01:11

Αναπλήρωση Μαθήματος του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 

“Μέθοδοι συλλογής δεδομένων στην ποσοτική έρευνα” (520188)

Η αναπλήρωση του μαθήματος του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 

 

“Μέθοδοι συλλογής δεδομένων στην ποσοτική έρευνα” (520188)

της Καθηγήτριας Ν. Κυριαζή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 14:00-17:00 στην Αίθουσα Δ12.