Δημιουργήθηκε : Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016 19:05

Ανθρωπολογία της Βίας και των Συγκρούσεων

 Book icon ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Προπτυχιακά
ΕΞΑΜΗΝΟ : Ε-Ζ
ΤΟΜΕΑΣ  :  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Μάθημα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ : Επιλογής
ECTS : 5
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Αστρινάκη Ουρανία
   
ΚΩΔΙΚΟΣ  520144  

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ