Διοίκηση

Δημιουργήθηκε : Δευτέρα, 05 Σεπτεμβρίου 2016 11:16

 

 

Το τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, μαζί με τα τμήματα Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας, είναι ενταγμένο στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου.

 

Κοσμήτωρ Σχολής Κοινωνικών Επιστημών:  Αθηνά Αθανασίου
Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας:  Ειρήνη Τουντασάκη
Διευθύντρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος:  Diana Riboli
Διευθύντρια Εργαστηρίου Ανθρωπολογικής Έρευνας:  Αθηνά Αθανασίου
Προϊσταμένη γραμματείας:   Μαρία Τζανουδάκη

        
         
Όργανα Διοίκησης του Τμήματος:


ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Η Συνέλευση είναι το ανώτατο διοικητικό και ακαδημαϊκό όργανο του Τμήματος και καθορίζει την ερευνητική και εκπαιδευτική του πολιτική.

ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ: Στο Τμήμα λειτουργούν οι κάτωθι μόνιμες επιτροπές: Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ), επιτροπή προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, επιτροπή προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, επιτροπή εσωτερικού κανονισμού, επιτροπή για την εξέταση των αιτήσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, επιτροπή επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του τμήματος, επιτροπή διεθνών σχέσεων, επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, επιτροπή μετεγγραφών, επιτροπή κατατακτηρίων εξετάσεων, επιτροπή διαδικτύου.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.): Αποτελείται από πέντε μέλη ΔΕΠ που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο. Η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. εκλέγεται από τη Γ.Σ. Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος και έχει θητεία δύο ακαδημαϊκών ετών. Έχει την ευθύνη για τη συνολική λειτουργία και τον συντονισμό του Προγράμματος και λογοδοτεί στη Γ.Σ.Ε.Σ. Ο/Η Διευθυντής/τρια και του ΠΜΣ εκλέγεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος με διετή θητεία.

Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής Π.Μ.Σ.

Diana Riboli, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Διευθύντρια)
Γεώργιος Τσιμουρής, Αναπληρωτής Καθηγητής (Αναπληρωτής Διευθυντής)
Ειρήνη Τουντασάκη, Καθηγήτρια (Πρόεδρος Τμήματος)
Δήμητρα Κόφτη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ανδρέας Νοταράς, Επίκουρος Καθηγητής

Διατελέσαντες/σασες Πρόεδροι του Τμήματος

1 Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού 2003-2007
2 Ελένη Παπαγαρουφάλη 2007-2009
3 Γεράσιμος Μακρής 2009-2011
4 Ελένη Παπαγαρουφάλη 2011-2013
5 Γιώργος Τσιμουρής 2013-2015
6 Αθηνά Αθανασίου 2015-2017
7 Λεωνίδας Οικονόμου 2017-2020