Πρόγραμμα Σπουδών

Δημιουργήθηκε : Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016 19:05

Ιστορία της Ανθρωπολογικής Σκέψης

 Book icon ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Προπτυχιακά
ΕΞΑΜΗΝΟ : Β
ΤΟΜΕΑΣ  :  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Μάθημα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ : Υποχρεωτικό. Προαπαιτούμενο για τα μαθήματα ΕΠ  Γ΄& Δ΄ Έτους
ECTS : 6
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Σιμάτη Ανδριανή (Πανεπιστημιακή Υπότροφος)
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: Κουτσούγερα Ναταλία
ΚΩΔΙΚΟΣ  520028  

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ