Δημιουργήθηκε : Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016 19:05

Εθνογραφία και Παραδείγματα Επιτόπιας Έρευνας

 Book icon ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Προπτυχιακά
ΕΞΑΜΗΝΟ : ΣΤ - Η
ΤΟΜΕΑΣ  :  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Σεμινάριο
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ : Επιλογής
ECTS : 5
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Ροζάκου Κατερίνα, Κανδύλης Γιώργος, Πέτρου Μιχάλης
   
ΚΩΔΙΚΟΣ  520143  

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ