Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης έκτακτου διδακτικού προσωπικού πλήρους απασχόλησης (Π.Δ. 407/80) για το Ε.Ε. 2021-22

header

 

Αθήνα, 16-12-2021

                                                                                                                                                                                            Αριθ. Πρωτ.: 10518

Πληροφορίες: Μαρία Τζανουδάκη  

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

 

            Η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στη συνεδρίαση της 15ης/12/2021 και έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 407/1980, άρθρο 5
  2. Τις διατάξεις του 4009/2011, άρθρο 16
  3. Την από 05/11/2021 απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

αποφασίζει

τη δημοσίευση Πρόσκλησης Eκδήλωσης Eνδιαφέροντος για την κάλυψη μίας θέσης έκτακτου διδακτικού προσωπικού σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 πλήρους απασχόλησης για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.

Απαραίτητα προσόντα:

  1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή αναγνωρισμένο αλλοδαπής
  2. Διδακτορικό δίπλωμα ημεδαπής ή αναγνωρισμένο αλλοδαπής στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης
  3. Τουλάχιστον τρεις (3) πρωτότυπες δημοσιεύσεις στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της θέσης
  4. Διδακτική εμπειρία ή ερευνητικό έργο

Η προκηρυσσόμενη θέση περιλαμβάνει τη διδασκαλία των ακόλουθων μαθημάτων:

1. «ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΟΤΙΣΜΟΥ»,  Κ. Μ. 520182, μάθημα υποχρεωτικό  Δ΄εξαμήνου, ECTS: 6 (3ωρη διδασκαλία εβδομαδιαίως)

Περιγραφή: Το μάθημα επιχειρεί μια κριτική παρουσίαση των κυριότερων θεωριών για τον εθνικισμό και τον εθνοτισμό. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις αναλυτικές κατηγορίες του έθνους και της εθνοτικής ομάδας, καθώς και με τις έννοιες του εθνικισμού, του εθνοτισμού (εθνοτικότητας), της εθνικής και εθνοτικής ταυτότητας που αποτελούν εξαιρετικά χρήσιμα εργαλεία για την κατανόηση του σύγχρονου κόσμου. Οι παραπάνω αναλυτικές κατηγορίες και έννοιες τοποθετούνται στο ιστορικό τους πλαίσιο και εξετάζονται υπό το πρίσμα της κλασσικής κοινωνικής θεωρίας και των σύγχρονων τάσεων της κοινωνικής ανθρωπολογίας. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται ενδεικτικά: α) το έθνος και οι εθνοτικές ομάδες ως, διακριτές μεταξύ τους, μορφές κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης με δυναμικό και «σχεσιακό» χαρακτήρα, β) η εθνική και η εθνοτική συλλογική ταυτότητα ως κοινωνικές κατασκευές, γ) η σχέση εθνικισμού και εθνοτισμού με τον πολιτισμό,  δ) η σχέση του εθνοτισμού με τον εθνικισμό και η συζήτηση περί εθνοτικής βάσης του εθνικισμού. Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω, κατά τη διάρκεια του μαθήματος παρουσιάζονται εθνογραφικά και ιστορικά παραδείγματα από όλο τον κόσμο με ιδιαίτερη έμφαση στο χώρο των Βαλκανίων και της πρώην ΕΣΣΔ.

2. «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ»  Κ. Μ. 520109, μάθημα επιλογής ΣΤ΄/Η΄ εξαμήνου,  ECTS: 5 (3ωρη διδασκαλία εβδομαδιαίως)

Περιγραφή: Το μάθημα χωρίζεται σε δύο ενότητες, οι οποίες βρίσκονται σε σχέση εσωτερικής συνάφειας. Στην πρώτη ενότητα επιχειρείται μια κριτική παρουσίαση των εννοιών «ταυτότητα» και «κοινότητα». Αρχικά εξετάζεται η κοινωνική διαδικασία συγκρότησης της «ταυτότητας» και η αλληλόδραση ομοιότητας και διαφοράς, ατομικής και συλλογικής ταυτότητας, αυτοπροσδιορισμού και ετεροπροσδιορισμού. Γίνεται αναφορά στη συγκρότηση του «υποκειμένου» και στις πολλαπλές υπαγωγές των ατόμων (έμφυλη, εθνική, θρησκευτική, ταξική κλπ.). H έννοια «κοινότητα» προσεγγίζεται τόσο στη ιστορική της διάσταση και σε αντιπαραβολή με την έννοια «κοινωνία», όσο και υπό το φως νέων προσεγγίσεων που απομακρύνονται από την κλασσική κατανόηση της κοινότητας ως τοπικά προσδιορισμένο κοινωνικό σύνολο - δομή και δίνουν έμφαση στη συμβολική της διάσταση. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος φωτίζει ορισμένες σημαντικές διαστάσεις της σύγχρονης παγκοσμιοποιητικής διαδικασίας (μετανάστευση, απεδαφοποίηση και διαπερατότητα των εθνικών συνόρων, αυξημένος ρόλος του διεθνικού κεφαλαίου και των διεθνών και περιφερειακών οργανισμών) και ακολούθως προσεγγίζει το φαινόμενο του πολλαπλασιασμού των ταυτοτήτων και την πολιτική της ταυτότητας και της διαφοράς. Εξετάζεται το λεγόμενο «παράδοξο της πολυπολιτισμικότητας», η δύσκολη ισορροπία μεταξύ ισότητας και διαφοράς, οικουμενικότητας και μερικότητας, κοινοτισμού και φιλελευθερισμού, ενώ παρουσιάζονται και κάποιες προσεγγίσεις που επιχειρούν να υπερβούν δημιουργικά τα παραπάνω δίπολα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται τέλος στις «περιπέτειες της ετερότητας» στην Ελλάδα, κυρίως μέσα από το παράδειγμα της Θράκης.

 

Στις υποχρεώσεις των υποψηφίων περιλαμβάνεται η διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 2021-22.

 

Kαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να καταθέσουν από 22/12/2021 έως και 07/01/2022 στο email της Γραμματείας  του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , συνολικά σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα,  τα κάτωθι:

1. Aίτηση υποψηφιότητας (απλή αίτηση)

2. Ευκρινή αντίγραφα τίτλων σπουδών

3. Ευκρινές αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος

4. Διδακτορική διατριβή

5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα έργων

6. Δημοσιεύσεις

Ρητά ορίζεται ότι, σε περίπτωση τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος της αλλοδαπής κατατίθεται η αναγνώριση ισοτιμίας (ΔΟΑΤΑΠ).

Οι συμβάσεις θα υπογραφούν υπό την προϋπόθεση της έγκρισης πίστωσης από το ΥΠΑΙΘ.

                                                                                      Η Πρόεδρος του Τμήματος

                                                                                   Καθηγήτρια Ειρήνη Τουντασάκη

 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Βιβλιοθήκη

ergastirio logo

ergastirio logo

panteion banner

panteion banner

erasmus banner

eakapp

erasmus banner

erasmus banner

eakapp

panteion banner

diaugeia

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 920 1047,  +30 210 920 1406
  santhrop'@'panteion.gr
  Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα