Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Προθεσμία και διαδικασία για την κατάθεση πρότασης διπλωματικής εργασίας

header

 

Αθήνα, 02-12-2021

 

Ενημερώνονται οι φοιτήτριες/φοιτητές του ΠΜΣ ότι η προθεσμία για την κατάθεση των προτάσεων διπλωματικών εργασιών είναι η 20η Φεβρουαρίου 2022.
Oι φοιτητές/τριες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην Διευθύντρια του ΠΜΣ πρόταση της διπλωματικής τους εργασίας, στην οποία αναγράφονται προτεινόμενος τίτλος, προτεινόμενος/η επιβλέπων/επιβλέπουσα, καθώς και περίληψη της προτεινόμενης εργασίας που περιλαμβάνει κομβικά ερευνητικά αιτούμενα, βασική βιβλιογραφία και μεθοδολογικές κατευθύνσεις.*
Εκπρόθεσμη παράδοση πρότασης δεν γίνεται δεκτή.

 

Για τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ “Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία”
Η Διευθύντρια του ΠΜΣ
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Diana Riboli

 

* Μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ, η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει τον/την επιβλέποντα/επιβλέπουσα και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την επίβλεψη της Διπλωματικής Εργασίας.

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Βιβλιοθήκη

ergastirio logo

ergastirio logo

panteion banner

panteion banner

erasmus banner

eakapp

erasmus banner

erasmus banner

eakapp

panteion banner

diaugeia

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 920 1047,  +30 210 920 1406
  santhrop'@'panteion.gr
  Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα