Μέλη ΕΔΙΠ

 

 Όνομα
Κουτσούγερα Ναταλία (Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας)
Μελισσινού Αικατερίνη (Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας)
Πετροπούλου Χριστίνα (Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας)
Κανάκη Χριστίνα (Σχολή Κοινωνικών Επιστημών)
Λειβανά Γεωργία (Σχολή Κοινωνικών Επιστημών)

 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Βιβλιοθήκη

ergastirio logo

ergastirio logo

panteion banner

panteion banner

erasmus banner

eakapp

erasmus banner

erasmus banner

eakapp

panteion banner

diaugeia

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 920 1047,  +30 210 920 1406
  santhrop'@'panteion.gr
  Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα