Ομότιμοι Καθηγητές

 

 Όνομα Γνωστικό Αντικείμενο
Γκέφου-Μαδιανού Δήμητρα Κοινωνική Ανθρωπολογία
Κυριαζή Νότα Κοινωνιολογία - Μεθοδολογία, μέθοδοι και τεχνικές της κοινωνιολογικής έρευνας
Παπαγαρουφάλη Ελένη Κοινωνική Ανθρωπολογία με έμφαση στις διαδικασίες Κοινωνικής και Πολιτισμικής Οργάνωσης στον Ελληνικό Χώρο
Σακέλλης Ιωάννης Οικονομική της Εργασίας & Κοινωνική Πολιτική

 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Βιβλιοθήκη

ergastirio logo

ergastirio logo

panteion banner

panteion banner

erasmus banner

eakapp

erasmus banner

erasmus banner

eakapp

panteion banner

diaugeia

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 920 1047,  +30 210 920 1406
  santhrop'@'panteion.gr
  Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα