Μέλη ΔΕΠ

Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία

 Book icon ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Προπτυχιακά
ΕΞΑΜΗΝΟ : Β
ΤΟΜΕΑΣ  :  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Μάθημα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ : Υποχρεωτικό
ECTS : 6
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Αγγελίδου Αλίκη
   
ΚΩΔΙΚΟΣ  520141  

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ