Ανακοινώσεις προς φοιτητές

Επείγουσα ανακοίνωση - Απαραίτητα πιστοποιητικά για είσοδο στις αίθουσες διδασκαλίας

 header

 

Αθήνα, 11-10-2021

 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία παρακαλούνται οι φοιτήτριες/ές:

• Όσες/οι είναι άνω των 18 ετών να εκδώσουν, εάν δεν το έχουν κάνει ήδη, φορολογικούς κωδικούς προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην επίσημη ιστοσελίδα δήλωσης των αποτελεσμάτων των rapid tests και της εμβολιαστικής τους κατάστασης, έτσι ώστε να μπορούν να τυπώσουν τα επίσημα έγγραφα που πιστοποιούν ανοσία ή νόσηση από COVID-19.
• Όσες/οι είναι κάτω των 18 ετών, να προχωρήσουν στην δήλωση και την εκτύπωση των αναγκαίων πιστοποιητικών μέσω των φορολογικών κωδικών των γονέων τους.
• Να φέρουν όλες/οι έντυπα ταυτοπροσωπίας που έχουν φωτογραφία, όπως ταυτότητα, ή φοιτητικό πάσο ή άδεια οδήγησης.
• Δεν θα γίνονται αποδεκτά αποτελέσματα rapid tests τα οποία δεν φέρουν κωδικό (barcode) και δεν έχουν καταχωρηθεί στον επίσημο ιστότοπο (gov.gr).
• Τα αναγκαία πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι εκτυπωμένα και να τα έχουν πάντα μαζί τους.

 

 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Βιβλιοθήκη

ergastirio logo

ergastirio logo

panteion banner

panteion banner

erasmus banner

eakapp

erasmus banner

erasmus banner

eakapp

panteion banner

diaugeia

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 920 1047,  +30 210 920 1406
  santhrop'@'panteion.gr
  Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα