Αρχείο ανακοινώσεων

Διαπιστωτική πράξη εκλογής εκπροσώπου ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος

 header

 

Αθήνα, 30-07-2021

Αριθμ. πρωτ. : 9856

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Καθηγήτρια Ειρήνη Τουντασάκη

Έχοντας υπόψη:
1. Την με αρ. πρωτ. 9680/25-06-2021 προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος
2. Το με αρ. πρωτ. 9754/8-7-2021 έγγραφο που η Πρόεδρος του Τμήματος προσυπογράφει και αφορά στον ορισμό της Εφορευτικής Επιτροπής με ισάριθμα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη
3. Το με αρ. πρωτ. 10997/26-07-2021 Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής με θέμα εκλογή εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας για την περίοδο από 01/09/2021-31/08/2022

Διαπιστώνει:

Ότι η κα Αικατερίνη-Ναταλία Κουτσούγερα (μέλος Ε.ΔΙ.Π.) εκλέχθηκε εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και η κα Αικατερίνη Μελισσινού (μέλος Ε.ΔΙ.Π.) αναπληρωματικό μέλος, με ετήσια θητεία από 01/09/2021 έως 31/08/2022.

Η Πρόεδρος του Τμήματος*
Καθηγήτρια Ειρήνη Τουντασάκη

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος

                                                                                               

       

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Βιβλιοθήκη

ergastirio logo

ergastirio logo

panteion banner

panteion banner

erasmus banner

eakapp

erasmus banner

erasmus banner

eakapp

panteion banner

diaugeia

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 920 1047,  +30 210 920 1406
  santhrop'@'panteion.gr
  Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα