Νέα του τμήματος

Ψήφισμα της Συνέλευσης του Τμήματος για το ύπο ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας

 

 

logoΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Αθήνα, 04/02/2021

 

Ψήφισμα για το νομοσχέδιο με τίτλο «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες Διατάξεις», που κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας στη Βουλή. [Συνέλευση του Τμήματος, 27/1/2021]

Η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου συζήτησε διεξοδικά τα άρθρα του νομοσχεδίου με τίτλο «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες Διατάξεις» και αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Διατυπώνει την αμέριστη υποστήριξή της στην απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου, με ημερομηνία 22/12/2020.

Θεωρεί ότι η δημιουργία αστυνομικού σώματος αντιβαίνει στο αυτοδιοίκητο και την αυτοτέλεια των ΑΕΙ, παραβιάζει το Σύνταγμα και απειλεί τη Δημοκρατία.

Δηλώνει ότι η ελεύθερη άσκηση των ακαδημαϊκών λειτουργιών της εκπαίδευσης και της έρευνας προϋποθέτει την ακαδημαϊκή ελευθερία, που είναι ασύμβατη με την παρουσία αστυνομικής δύναμης στους χώρους των ΑΕΙ, αλλά και με την εγκατάσταση και λειτουργία συσκευών και ακόμα περισσότερο «κέντρων» επιτήρησης. Γιατί η ακαδημαϊκή ελευθερία είναι ασύμβατη με την καλλιέργεια του φόβου.

Επισημαίνει με μεγάλη ανησυχία ότι η παρουσία αστυνομικής δύναμης στους χώρους των Πανεπιστημίων θα προκαλέσει και δεν θα επιλύσει προβλήματα: ο κίνδυνος πρόκλησης πραγματικών φαινομένων βίας είναι σοβαρός, και αυτό θα έχει διαλυτικές συνέπειες στα ΑΕΙ.

Τονίζει την πεποίθησή της ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο αντιμετώπισης των όποιων φαινομένων παραβατικότητας είναι επαρκές και καλεί την πολιτεία να χρηματοδοτήσει μια αποτελεσματική προστασία των χώρων του Πανεπιστημίου και των δραστηριοτήτων της πανεπιστημιακής κοινότητας. Τα Πανεπιστήμια δεν είναι κέντρα ανομίας. Χρειάζονται φύλαξη, από ειδικό προσωπικό που θα αναφέρεται στις Πανεπιστημιακές Αρχές, και όχι αστυνόμευση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Είναι αντίθετη με τους φραγμούς που επιβάλλει το νομοσχέδιο στην πρόσβαση στο δημόσιο αγαθό της παιδείας και που επιβαρύνουν όσους/όσες προέρχονται από μη προνομιούχα κοινωνικά στρώματα.

Είναι αντίθετη με την μετατροπή του δημόσιου πανεπιστημίου σε έρμαιο της επιχειρησιακής λογικής και του ανταγωνισμού με ιδιωτικά κέντρα κατάρτισης.

Εκφράζει την αντίρρησή της στις πειθαρχικές διατάξεις που αφορούν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες και που έχουν στόχο την αντιπαιδαγωγική καθυπόταξη. Υπογραμμίζει την αντίθεσή της στην ανάθεση πειθαρχικού και σωφρονιστικού ρόλου στους πανεπιστημιακούς δασκάλους.

Τέλος, καλεί την κυβέρνηση να σεβαστεί τη δημόσια εκφρασμένη αντίθεση της συντριπτικής πλεοψηφίας της πανεπιστημιακής κοινότητας και να αποσύρει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που απειλεί να υποβαθμίσει δραματικά τη δημόσια δημοκρατική πανεπιστημιακή παιδεία στη χώρα μας.