Κανονισμός μεταδιδακτορικών σπουδών

 

 

 

Το πρόγραμμα μεταδιδακτορικής έρευνας παρέχει εξειδίκευση στο γνωστικό πεδίο του Τμήματος και σε συγγενή πεδία. Με σκοπό την ενίσχυση του ερευνητικού έργου του, το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας μπορεί να εγκρίνει τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας από μεταδιδακτορικούς ερευνητές/ερευνήτριες. Η μεταδιδακτορική έρευνα πρέπει να συνιστά πρωτότυπη ερευνητική συμβολή στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή/και σε συγγενή πεδία. Η θέση του/της μεταδιδακτορικού/ής ερευνητή/ερευνήτριας είναι άμισθη. Ο/Η μεταδιδακτορικός/ή ερευνητής/ερευνήτρια μπορεί να χρηματοδοτείται για μέρος ή το σύνολο της χρονικής διάρκειας της έρευνάς του/της, εφόσον αυτή αποτελεί τμήμα ερευνητικού προγράμματος.

 

Κανονισμός Μεταδιδακτορικής Έρευνας pdf blue small

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Βιβλιοθήκη

ergastirio logo

ergastirio logo

panteion banner

panteion banner

erasmus banner

eakapp

erasmus banner

erasmus banner

eakapp

panteion banner

diaugeia

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 920 1047,  +30 210 920 1406
  santhrop'@'panteion.gr
  Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα