Ημερίδες

 

 

 

Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα: «Κοινωνικοί δεσμοί και πολιτικές εντάσεις για την αναπηρία». Οργάνωση: Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Εργαστήριο Ανθρωπολογικής Έρευνας. Πάντειο Πανεπιστήμιο, 15 Απριλίου 2021.


Ιστοσελίδα


Πρόγραμμα
Ημερίδα με θέμα: «Σκηνές της συμφιλίωσης: σύνορα και η γλώσσα του φύλου». Συνδιοργάνωση: Εργαστήριο Ανθρωπολογικής Έρευνας (Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο), Εργαστήριο Σπουδών Φύλου (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο), Εργαστήριο Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου (Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας). Πάντειο Πανεπιστήμιο, 9 Μαρτίου 2018. Ιστοσελίδα Πρόγραμμα
Ημερίδα με θέμα: Uneasy Photography: The Politics of Images in a Time of Crisis Οργάνωση: ερευνητική ομάδα Photodemos (University College London) με τη στήριξη του Εργαστηρίου Ανθρωπολογικής Έρευνας και του τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Πάντειο Πανεπιστήμιο, 20 Δεκεμβρίου 2017. Αφίσα

Πρόγραμμα

Ημερίδα με θέμα «Η Κοινωνική ανθρωπολογία στην Ελλάδα και οι προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου: Ημερίδα προς τιμήν της Δήμητρας Γκέφου-Μαδιανού», Οργάνωση: Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Πάντειο Πανεπιστήμιο, 10 Μαρτίου 2017. Αφίσα Πρόγραμμα