Μητρώο ΑΠΕΛΛΑ

Δημιουργήθηκε : Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020 10:25

 

 

Επικαιροποιημένο μητρώο ΑΠΕΛΛΑ του τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Σύμφωνα με την από 07-10-2020 εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, την από 29-10-2020 εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και την από 13-11-2020 απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου, επικαιροποιούνται τα Μητρώα ΑΠΕΛΛΑ του Τμήματος ως ακολούθως:

 

pdf blue small