Μητρώο ΑΠΕΛΛΑ

 

 

Επικαιροποιημένο μητρώο ΑΠΕΛΛΑ του τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Σύμφωνα με την από 07-10-2020 εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, την από 29-10-2020 εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και την από 13-11-2020 απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου, επικαιροποιούνται τα Μητρώα ΑΠΕΛΛΑ του Τμήματος ως ακολούθως:

 

pdf blue small

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Βιβλιοθήκη

ergastirio logo

ergastirio logo

panteion banner

panteion banner

erasmus banner

eakapp

erasmus banner

erasmus banner

eakapp

panteion banner

diaugeia

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 920 1047,  +30 210 920 1406
  santhrop'@'panteion.gr
  Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα