Διδακτορικές Σπουδές

 

 

Οι Διδακτορικές Σπουδές του τμήματος οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στις ερευνητικές περιοχές που καλύπτει η Κοινωνική Ανθρωπολογία.

Το διδακτορικό δίπλωμα είναι ο καταληκτικός, δηλαδή, ο ανώτατος ακαδημαϊκός τίτλος. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας εκπονεί διδακτορική διατριβή σε συγκεκριμένο θέμα υπό την επίβλεψη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ του τμήματος και άλλα δύο μέλη ΔΕΠ, είτε του τμήματος, είτε άλλων τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου ή ομοταγών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

 

 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Βιβλιοθήκη

ergastirio logo

ergastirio logo

panteion banner

panteion banner

erasmus banner

eakapp

erasmus banner

erasmus banner

eakapp

panteion banner

diaugeia

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 920 1047,  +30 210 920 1406
  santhrop'@'panteion.gr
  Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα