Μεταπτυχιακές Σπουδές

Δημιουργήθηκε : Κυριακή, 17 Ιουλίου 2016 18:44

 

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία»


Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας προσφέρει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) "Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία". Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 και είναι διετές.
Αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος αποτελεί η μελέτη των σύγχρονων κοινωνικών φαινομένων και πολιτισμικών διαδικασιών από τη σκοπιά της Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας. Σκοπός του Προγράμματος είναι η προαγωγή της έρευνας στον ευρύτερο χώρο των Κοινωνικών Επιστημών μέσα από την εμβάθυνση στις αναλυτικές έννοιες και τα μεθοδολογικά εργαλεία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και συνακόλουθα η δημιουργία εξειδικευμένων ανθρωπολόγων, επιστημόνων και ερευνητών/τριών, οι οποίοι/ες να είναι σε θέση να αναλύουν και να ερμηνεύουν καίρια φαινόμενα που απασχολούν σήμερα την ελληνική και άλλες κοινωνίες. Παράλληλος στόχος του ΠΜΣ είναι η εξοικείωση και η τριβή των φοιτητών/τριων με διεπιστημονικές προσεγγίσεις επίμαχων θεμάτων και σύνθετων προβληματικών όπου διασταυρώνονται γόνιμα η οπτική της Ανθρωπολογίας με αυτές που αντλούνται από συγγενή επιστημονικά πεδία από τον χώρο των Κοινωνικών Επιστημών.

 

 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική»


Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας συμμετέχει επίσης στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Παντείου Πανεπιστημίου "Φύλο Κοινωνία, Πολιτικη". Το διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι μονοετές και ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Για την υλοποίηση του συνεργάζονται, εκτός από το τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, τα τμήματα Κοινωνιολογίας, Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού, Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών και Δημόσιας Διοίκησης.
Το Διατμηματικό ΠΜΣ. έχει ως αντικείμενο την ανάδειξη και τη μελέτη της διεπιστημονικότητας των ζητημάτων που άπτονται του φύλου. Συγχρόνως, αποσκοπεί στην καλλιέργεια μιας ποικιλόμορφης οπτικής του φύλου που αναθεωρεί κριτικά τις παραδοσιακές επιστήμες και τα δόκιμά τους όρια.  Κεντρική θεματική που διατρέχει το Πρόγραμμα Σπουδών του ΔΠΜΣ αποτελεί το πώς η κοινωνία, η πολιτική, ο πολιτισμός και η γνώση διαμορφώνονται μέσα από έμφυλες σχέσεις εξουσίας, αλλά και πώς τα παραπάνω αποδίδουν μέσα στον ιστορικό χρόνο συγκεκριμένα νοήματα στο φύλο ως διάσταση της ταυτότητας.

 

 

Αίτηση ΠΜΣ pdf blue small 
Κανονισμός ΠΜΣ 2016 - 2018   pdf blue small
Προκήρυξη ΠΜΣ 2016 - 2018   pdf blue small