header

Αθήνα 11/5/2023

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
                                                                                                                          
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023 – 2024

Η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας αφού έλαβε υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου άρθρου 15 του Ν. 3404/2005
  • Τις διατάξεις του άρθρου άρθρου 6 παρ.10 του Ν. 4218/2013
  • Την ΥΑ Φ1/192329/Β3/16-12-2013 (Β΄ 3185)
  • Το Φ2/63260/Β3/29.6.2007 Υ.Α. “Αντικατάσταση διατάξεων της υπ' αριθμ.Φ2/121871/Β3/3.11.2005 Υ.Α. “Κατάταξη πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση” όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Φ2/125186/Β3/22.11.2006 Υ. Α. (Β' 1069) (Απαλλαγή από μαθήματα)
  • Τις διατάξεις του άρθρου άρθρου 74 παρ. 3 και 4 του Ν. 4485/2017,

αποφάσισε σε ότι αφορά στις κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας για το ακαδ. έτος 2023-2024, τα κατωτέρω:

Η κατάταξη των Πτυχιούχων θα γίνει μετά από εξετάσεις στα ακόλουθα μαθήματα:
1. Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία
2. Ιστορία της Ανθρωπολογικής Σκέψης
3. Ανθρωπολογικές Έρευνες στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο

 

Εξεταστέα Ύλη

Η εξεταστέα Ύλη των μαθημάτων έχει ως εξής:

Α) Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία
- «Μικροί Τόποι, Μεγάλα Ζητήματα», Thomas H. Eriksen, Εκδόσεις Κριτική.

Β) Ιστορία της Ανθρωπολογικής Σκέψης
- « Ιστορία της Ανθρωπολογικής Σκέψης», Paul Erickson, Liam Murphy, Εκδόσεις Κριτική.
- « Η επανάκαμψη της πρωτόγονης κοινωνίας. Μεταμορφώσεις ενός μύθου», Adam Kuper, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.

Γ) Ανθρωπολογικές Έρευνες στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο
- «Η Κοινωνική Γένεση των αισθημάτων: Πρωτότοκοι και υστερότοκοι στην Κάρπαθο», Μπερνάρ Βερνιέ, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.
- «Ταυτότητες και Φύλο στη σύγχρονη Ελλάδα», επιμ. Ε. Παπαταξιάρχης– Θ. Παραδέλλης, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.

Ποσοστά – Κατηγορίες Κατατασσομένων

Στο Α΄ εξάμηνο σπουδών κατατάσσονται οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του Εξωτερικού (σύμφωνα με το άρθρο 304 του Ν. 4957/2022 «Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής» 1. Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής: https://www.doatap.gr/anagnorish/ethniko-mitroo-anagnorismenon-idrymaton-anotatis-ekpaidefsis-tis-allodapis/ 2. Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής: https://www.doatap.gr/anagnorish/ethniko-mitroo-typon-titlon-spoudon-anagnorismenon-idrymaton/ ) καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων Ανωτέρων σχολών Υπερδιετούς και Διετούς Κύκλου Σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των 107 εισακτέων του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 (ΦΕΚ 2320/τ.Β΄/11.04.2023, Υ.Α. Φ.253.1/42905/Α5/11-4-2023), 12%Χ107=13 κατατασσόμενοι.

 

Δικαιολογητικά – Χρόνος Διενέργειας Εξετάσεων

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω), θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 01 έως 15 Νοεμβρίου 2023 μόνο ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 15/11/2023) στην παρακάτω διεύθυνση:
ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
ΛΕΩΦ.ΣΥΓΓΡΟΥ 136 Τ.Κ. 176 71

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
- Αίτηση του ενδιαφερόμενου εδώ
- Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
- Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου.
Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού, συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. εφόσον απαιτείται σύμφωνα το άρθρο 304 του Ν. 4957/2022 «Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής».

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν το πρώτο εικοσαήμερο του Δεκεμβρίου 2023.

 

Διαδικασία Εξετάσεων για Κατάταξη Πτυχιούχων σε Α.Ε.Ι.

 1. Οι υποψήφιοι προς κατάταξη πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες εξετάζονται προφορικά ή γραπτά ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Οι υποψήφιοι δηλώνουν την ανάγκη εξατομικευμένης εξέτασης επισυνάπτοντας το σχετικό δικαιολογητικό από δημόσιο φορέα, στην αίτηση κατατακτηρίων εξετάσεων.
 1. Κάθε υποψήφιος προσκομίζει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα.
 2. Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.
 3. Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ' εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.
 4. Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο.
 5. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος.
 6. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης.
 7. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να έχουν ενεργοποιημένα τα κινητά τους τηλέφωνα κατά την διάρκεια της εξέτασης. Απαγορεύεται να φέρουν άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
 8. Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.
 9. Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο με την ευθύνη των επιτηρητών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανή, την ώρα που παραδίδεται κάθε γραπτό δοκίμιο.
 10. Οι επιτηρητές μεταφέρουν τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων και τα παραδίδουν στην Επιτροπή Κατατάξεων που είναι υπεύθυνη για την ασφάλειά τους. Δεν επιτρέπεται να παραδοθούν τα δοκίμια στους δύο βαθμολογητές ταυτόχρονα ή στον δεύτερο βαθμολογητή πριν να έχει καλυφθεί ο βαθμός του πρώτου βαθμολογητή. Η κάλυψη του βαθμού γίνεται από υπάλληλο που θα οριστεί από την Επιτροπή Κατατάξεων.
 11. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, καθώς και τυχόν υλικό που πρέπει να έχει ο υποψήφιος για την εξέταση, καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του Πανεπιστημίου και ανακοινώνονται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης.
 12. Συνοπτική παρατήρηση για τον αποκλεισμό και η ένδειξη μηδέν (0) αντί βαθμού, αναγράφεται στα γραπτά δοκίμια όσων αποκλείστηκαν σε ένα ή περισσότερα μαθήματα.
 13. Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα γραπτά δοκίμιά τους το οποίο περιλαμβάνει και τη χορήγηση σε αυτούς των αιτηθέντων αντιγράφων τους. Τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων φυλάσσονται στο αρχείο του Τμήματος για ένα (1) έτος μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και κατόπιν, με ευθύνη της Επιτροπής Κατατάξεων, συντάσσεται σχετικό πρακτικό και καταστρέφονται.
 14. Η Επιτροπή Κατατάξεων ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα αναρτά στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
 15. Η Γραμματεία του Τμήματος του Πανεπιστημίου ανακοινώνει τις ημερομηνίες εγγραφής των επιτυχόντων.

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΟ

Οι επιτυχόντες στις κατατακτήριες εξετάσεις κατατάσσονται αναδρομικά στο πρώτο εξάμηνο του ακαδ. έτους 2023-24. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής.

Η διαδικασία προσέλευσης και εξέτασης, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζονται με την επιφύλαξη ενδεχόμενων αλλαγών του σχετικού νομοθετικού πλαισίου που θα ισχύει κατά την ημερομηνία των εξετάσεων.

                                                                                       Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Άμεση πρόσβαση, με ένα κλικ, σε όλες τις χρήσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες καθημερινής χρήσης.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ruth Benedict

Πολιτική & Οδηγίες

Εικόνες

Επικοινωνήστε

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: +30 210 920 1047, +30 210 920 1406
Email: santhrop'@'panteion.gr

Τοποθεσία

Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα

Προσωπικά δεδομένα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του και απαιτούνται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην πολιτική απορρήτου. Αποδεχόμενοι αυτό Ή κάνοντας κύλιση σε αυτήν τη σελίδα Ή συνεχίζοντας την περιήγηση, συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.