Νέα του τμήματος

Ορισμός τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Προέδρου & Αναπληρωτή Προέδρου του τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

 

 

logo

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

 

 

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2017

                                         Αρ. Πρωτ.:3531

 

ΠΡΑΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

 

Ο Κοσμήτορας Καθηγητής κ. Θ. Σακελλαρόπουλος:

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 6 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» σχετικά με την εκλογή του Προέδρου : «Την Ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίζεται με απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία η σχετική αρμοδιότητα περιέρχεται στον Πρύτανη. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψηφίους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την συγκρότησή της, επιβλέπει την διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει την διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στη εφημερίδα της Κυβερνήσεως»

 

Β. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Σχολής Κοινωνικών Επιστημών 3527/27-10-2017 προκήρυξη εκλογών του Κοσμήτορα για την εκλογή Προέδρου του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών την Τρίτη 28-11-2017, και σε περίπτωση που χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία ορίζεται η ακριβώς επόμενη ημέρα.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

τον ορισμό τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ως ακολούθως:

 

Τακτικά Μέλη

  1. Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Τσιμουρής
  2. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ειρήνη Τουντασάκη
  3. Επίκουρη Καθηγήτρια Νίκη Μαρωνίτη

 

Αναπληρωματικά μέλη:

  1. Επίκουρη Καθηγήτρια Diana Riboli
  2. Καθηγήτρια Νότα Κυριαζή
  3. Καθηγήτρια Ελένη Παπαγαρουφάλη

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Καθηγητής Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος

 

 

 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Βιβλιοθήκη

ergastirio logo

panteion banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

eakapp

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 920 1047,  +30 210 920 1048
  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα