Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

 

 

 Α' ΕΤΟΣ   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 Κωδ. Μάθημα   Κατηγορία Διδάσκων
520003 Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία Ι Προαπαιτούμενο Μάθημα Riboli Diana
520025 Ανθρωπολογία της Σύγχρονης Ελλάδας   Μάθημα Αστρινάκη Ουρανία
520089 Εισαγωγή στην Κοινωνική Θεωρία Προαπαιτούμενο Μάθημα Γέρος Παναγιώτης
520141 Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία   Μάθημα Αθανασίου Αθηνά
520155 Ευρωπαϊκή Ιστορία Νεότερων Χρόνων   Μάθημα Μαρωνίτη Νίκη
     

 Α' ΕΤΟΣ   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 Κωδ. Μάθημα   Κατηγορία Διδάσκων
520195 Πληροφοριακή παιδεία: Μεθοδολογία αναζήτησης, αξιολόγησης και χρήσης πηγών   Μάθημα Κανάκη Χριστίνα
520011 Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία ΙΙ Προαπαιτούμενο Μάθημα Γέρος Παναγιώτης
520028 Ιστορία της Ανθρωπολογικής Σκέψης Προαπαιτούμενο Μάθημα Μακρής Γεράσιμος
520057 Ανθρωπολογικές Έρευνες στη Μεσόγειο   Μάθημα Τσιμουρής Γεώργιος
520142 Κράτος και Κοινωνία στη Νεότερη Ελλάδα (19ος Αιώνας)   Μάθημα Μαρωνίτη Νίκη
 

 Β' ΕΤΟΣ   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 Κωδ. Μάθημα   Κατηγορία Διδάσκων
520031 Ανθρωπολογικές Θεωρίες της Οικογένειας και της Συγγένειας   Μάθημα Τουντασάκη Ειρήνη
520032 Ανθρωπολογία της Θρησκείας και των Συμβολικών Συστημάτων   Μάθημα Μακρής Γεράσιμος
520046 Οικονομική Ανθρωπολογία   Μάθημα Πέτρου Μιχάλης. (ΕΚΚΕ)
520047 Αστική Ανθρωπολογία   Μάθημα Οικονόμου Λεωνίδας
520059 Σύγχρονη Ανθρωπολογική Θεωρία   Μάθημα Παπαγαρουφάλη Ελένη
 

 Β' ΕΤΟΣ   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 Κωδ. Μάθημα   Κατηγορία Διδάσκων
520049 Πολιτική Ανθρωπολογία   Μάθημα Αστρινάκη Ουρανία
520060 Μεθοδολογία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας   Μάθημα Μακρής Γεράσιμος
520084 Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις της Μετανάστευσης   Μάθημα Τσιμουρής Γεώργιος
520110 Εθνοπολιτισμικές Διαφορές, Διαπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση   Μάθημα Τουντασάκη Ειρήνη
520182 Ανθρωπολογικές Θεωρίες του Εθνικισμού και Εθνοτισμού   Μάθημα Νοταράς Ανδρέας
 

 Γ' & Δ' ΕΤΟΣ   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 Κωδ. Μάθημα   Κατηγορία Διδάσκων
520027 Κοινωνική και Ιστορική Δημογραφία Μάθημα Δεν θα διδαχθεί
520040 Ανθρωπολογία και Υλικός Πολιτισμός   Μάθημα Δεν θα διδαχθεί
520063 Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης και του Σχολικού Χώρου   Μάθημα Δεν θα διδαχθεί
520064 Ανθρωπολογία των Ισλαμικών Κοινωνιών *   Μάθημα Μακρής Γεράσιμος
520083 Ανθρωπολογία και Λαογραφία   Μάθημα Δεν θα διδαχθεί
520103 Ανθρωπολογία της Υγείας   Μάθημα Χατζούλη Αίγλη
520106 Ανθρωπολογία του Τουρισμού *
  Μάθημα Τσιμουρής Γεώργιος
520109 Ταυτότητα, Ετερότητα και Πολυπολιτισμικότητα   Μάθημα Νοταράς Ανδρέας
520135 Ανθρωπολογία της Ευρώπης και της Ε.Ε.   Μάθημα Δεν θα διδαχθεί
520138  Πολιτισμική Ανθρωπολογία   Μάθημα  Παπαγαρουφάλη Ελένη
520139 Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις του Λαϊκού Πολιτισμού    Μάθημα Οικονόμου Λεωνίδας 
520144  Ανθρωπολογία της Βίας και των Συγκρούσεων    Μάθημα  Αστρινάκη Ουρανία 
520145 Διδακτική της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και των Κοινωνικών Επιστημών: Πειραματικές Μορφές Διδασκαλίας   Μάθημα Τσιμουρής Γεώργιος
520149  Ανθρωπολογία και Χώρος    Μάθημα  Δεν θα διδαχθεί
520150  Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις της Διασποράς    Μάθημα  Νοταράς Ανδρέας 
520160  Ανθρωπολογία άλλων κοινωνιών: Το παράδειγμα των Βαλκανίων    Μάθημα  Δεν θα διδαχθεί
520170  Βιοτεχνολογίες, Φύση και Συγγένεια   Μάθημα  Τουντασάκη Ειρήνη
520175 Ανθρωπολογία του Οπτικού Πολιτισμού    Μάθημα  Κυριακόπουλος Λέανδρος
520177  Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκής Ιστορίας (20ος αιώνας)    Μάθημα  Μαρωνίτη Νίκη
520181  Εθνογραφία Μέσης Ανατολής    Μάθημα  Γέρος Παναγιώτης
520186  Πολιτικές της Μνήμης, του Τραύματος και της Μαρτυρίας    Σεμινάριο  Αθανασίου Αθηνά
520188  Μέθοδοι Συλλογής Δεδομένων στην Ποσοτική Έρευνα    Μάθημα  Κυριαζή Νότα 
520189  Εφαρμογές Ποσοτικής Έρευνας με το πρόγραμμα SPSS    Σεμινάριο  Κυριαζή Νότα 
520193  Εθνοϊατρική   Mάθημα  Riboli Diana
520197 Contemporary issues in Social Anthropology (ERASMUS)   Μάθημα  Riboli Diana 
520990 Πρακτική Άσκηση Χειμερινού Εξαμήνου     Νοταράς Ανδρέας
     

 Γ' & Δ' ΕΤΟΣ   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 Κωδ. Μάθημα   Κατηγορία Διδάσκων
520033  Ανθρωπολογία του Σώματος    Μάθημα  Παπαγαρουφάλη Ελένη 
520051  Εθνογραφίες των μη Δυτικών Κοινωνιών    Μάθημα  Δεν θα διδαχθεί 
520105 Ανθρωπολογία των Σύγχρονων Δυτικών Κοινωνιών   Μάθημα Οικονόμου Λεωνίδας
520108  Ανθρωπολογία του Δικαίου    Μάθημα  Αστρινάκη Ουρανία
520116  Εισαγωγή στην Πολιτισμική Γεωγραφία    Μάθημα  Οικονόμου Λεωνίδας
520129  Ανθρωπολογία του Φύλου    Μάθημα  Αθανασίου Αθηνά 
520143 Εθνογραφία και Παραδείγματα Επιτόπιας Έρευνας   Σεμινάριο Παπαγαρουφάλη Ελένη
520147 Ιστορία των Βαλκανικών Λαών (19ος - πρώτες δεκαετίες 20ού αιώνα)   Μάθημα Μαρωνίτη Νίκη
520152  Ανθρωπολογία των Κοινωνικών Δικαιωμάτων και των Κοινωνικών Κινημάτων    Μάθημα  Δεν θα διδαχθεί 
520156
Ανθρωπολογία και Φιλοσοφία   Mάθημα Αθανασίου Αθηνά
520158 Ελληνική Εθνογραφία   Μάθημα Κυριακόπουλος Λέανδρος
520162 Anthropology and Archeology * 
  Μάθημα Γιαλούρη Αναστασία-Ελένη
520163 Ανθρωπολογία και Κριτική Ανάλυση του Λόγου   Μάθημα Μπουκάλα Σαλώμη
520168 Κοινωνικοί Μετασχηματισμοί στη Μετασοσιαλιστική Ανατολική Ευρώπη   Μάθημα Δεν θα διδαχθεί
520172 Ανθρωπολογία και Οριενταλισμός: Ζητήματα Αποικιοκρατίας   Μάθημα Γέρος Παναγιώτης
520174 Ανθρωπολογία και Μουσειολογία   Μάθημα  Δεν θα διδαχθεί 
520183 Ανθρωπολογία και Τέχνη   Μάθημα Γιαλούρη Αναστασία-Ελένη
520184 Ανθρωπολογία και Ψυχανάλυση   Μάθημα  
520185 Εθνογραφία της Ρωσίας και των Χωρών της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης   Μάθημα  Νοταράς Ανδρέας
520187 Οικονομική Πολιτική, Διεθνείς Οργανισμοί και Παγκοσμιοποίηση   Μάθημα Δεν θα διδαχθεί
520417 Ανθρωπολογία της Υγείας: Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις  Σεμινάριο  Δεν θα διδαχθεί
520190 Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων στην Ποσοτική Έρευνα   Μάθημα Κυριαζή Νότα
520191 Κοινωνική Έρευνα και Συνδυαστική Μεθοδολογία   Σεμινάριο Κυριαζή Νότα
520192 ΄Αυτόχθονοι΄ Πολιτισμοί, Βιωσιμότητα και Παγκοσμιοποίηση   Μάθημα Δεν θα διδαχθεί
520194 Ψηφιακή Ανθρωπολογία   Μάθημα  Πετρίδης Πέτρος
520196 Anthropological Research in Greece and the Mediterranean (ERASMUS)   Μάθημα  Αστρινάκη Ουρανία
520991 Πρακτική Άσκηση Εαρινού Εξαμήνου      
520499 Πτυχιακή      

 


* Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές/τριες του Τμήματος και σε φοιτητές/τριες Erasmus και θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα
                            

 

 

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; text-align:justify; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Βιβλιοθήκη

ergastirio logo

panteion banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

eakapp

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 920 1047,  +30 210 920 1048
  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα