Πρόγραμμα Σπουδών

 

 Α' ΕΤΟΣ   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 Κωδ. Μάθημα   Κατηγορία Διδάσκων
520003 Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία Ι Προαπαιτούμενο Μάθημα Riboli Diana
520025 Ανθρωπολογία της Σύγχρονης Ελλάδας   Μάθημα Αστρινάκη Ουρανία
520089 Εισαγωγή στην Κοινωνική Θεωρία Προαπαιτούμενο Μάθημα Γέρος Παναγιώτης
520141 Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία   Μάθημα Σακέλλης Ιωάννης
520155 Ευρωπαϊκή Ιστορία Νεότερων Χρόνων   Μάθημα Μαρωνίτη Νίκη
     

 Α' ΕΤΟΣ   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 Κωδ. Μάθημα   Κατηγορία Διδάσκων
520008 Εισαγωγή στη Στατιστική: Κοινωνικές Στατιστικές   Μάθημα Σακέλλης Ιωάννης
520011 Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία ΙΙ Προαπαιτούμενο Μάθημα Γέρος Παναγιώτης
520028 Ιστορία της Ανθρωπολογικής Σκέψης Προαπαιτούμενο Μάθημα Γέρος Παναγιώτης
520057 Ανθρωπολογικές Έρευνες στη Μεσόγειο   Μάθημα Τσιμουρής Γεώργιος
520142 Κράτος και Κοινωνία στη Νεότερη Ελλάδα (19ος Αιώνας)   Μάθημα Μαρωνίτη Νίκη
 

 Β' ΕΤΟΣ   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 Κωδ. Μάθημα   Κατηγορία Διδάσκων
520031 Ανθρωπολογικές Θεωρίες της Οικογένειας και της Συγγένειας   Μάθημα Τουντασάκη Ειρήνη
520032 Ανθρωπολογία της Θρησκείας και των Συμβολικών Συστημάτων   Μάθημα Riboli Diana
520046 Οικονομική Ανθρωπολογία   Μάθημα Αγγελίδου Αλίκη
520047 Αστική Ανθρωπολογία   Μάθημα Οικονόμου Λεωνίδας
520059 Σύγχρονη Ανθρωπολογική Θεωρία   Μάθημα Παπαγαρουφάλη Ελένη
 

 Β' ΕΤΟΣ   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 Κωδ. Μάθημα   Κατηγορία Διδάσκων
520049 Πολιτική Ανθρωπολογία   Μάθημα Αστρινάκη Ουρανία
520060 Μεθοδολογία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας   Μάθημα Riboli Diana
520084 Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις της Μετανάστευσης   Μάθημα Τσιμουρής Γεώργιος
520110 Διαπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση: Παιδαγωγικές Θεωρίες   Μάθημα Τουντασάκη Ειρήνη
520182 Ανθρωπολογικές Θεωρίες του Εθνικισμού και Εθνοτισμού   Μάθημα Τσιμουρής Γεώργιος
 

 Γ' & Δ' ΕΤΟΣ   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 Κωδ. Μάθημα   Κατηγορία Διδάσκων
520027 Κοινωνική και Ιστορική Δημογραφία Μάθημα Δεν θα διδαχθεί
520040 Ανθρωπολογία και Υλικός Πολιτισμός   Μάθημα Γιαλούρη Αναστασία-Ελένη
520063 Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης και του Σχολικού Χώρου   Μάθημα Δασκαλάκη 'Ηβη
520064 Ανθρωπολογία των Ισλαμικών Κοινωνιών   Μάθημα Δεν θα διδαχθεί
520083 Ανθρωπολογία και Λαογραφία   Μάθημα Δεν θα διδαχθεί
520103 Ανθρωπολογία της Υγείας   Μάθημα Κατσογιάννη Αναστασία
520106 Ανθρωπολογία του Τουρισμού   Μάθημα Δεν θα διδαχθεί
520109 Ταυτότητα, Ετερότητα και Πολυπολιτισμικότητα   Μάθημα Νοταράς Ανδρέας
520135 Ανθρωπολογία της Ευρώπης και της Ε.Ε.   Μάθημα Δεν θα διδαχθεί
520138  Πολιτισμική Ανθρωπολογία   Μάθημα  Παπαγαρουφάλη Ελένη
520139 Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις του Λαϊκού Πολιτισμού    Μάθημα Οικονόμου Λεωνίδας 
520144  Ανθρωπολογία της Βίας και των Συγκρούσεων    Μάθημα  Αστρινάκη Ουρανία 
520145 Διδακτική της  Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και των Κοινωνικών Επιστημών: Πειραματικές Μορφές Διδασκαλίας    Μάθημα  Δεν θα διδαχθεί 
520149  Ανθρωπολογία και Χώρος    Μάθημα  Γιαλούρη Αναστασία-Ελένη 
520150  Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις της Διασποράς    Μάθημα  Νοταράς Ανδρέας 
520160  Ανθρωπολογία άλλων κοινωνιών: Το παράδειγμα των Βαλκανίων    Μάθημα  Αγγελίδου Αλίκη 
520170  Συγγένεια & Νέες Τεχνολογίες Αναπαραγωγής    Μάθημα  Τουντασάκη Ειρήνη
520172 Ανθρωπολογία και Οριενταλισμός: Ζητήματα Αποικιοκρατίας   Μάθημα  Αβραμοπούλου Ειρήνη
520175 Οπτική Ανθρωπολογία: Θεωρητικές Προσεγγίσεις   Μάθημα  Αϊβαλιώτης Κωνσταντίνος 
520177  Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκής Ιστορίας (20ος αιώνας)    Μάθημα  Μαρωνίτη Νίκη
520181  Εθνογραφία Μέσης Ανατολής    Μάθημα  Γέρος Παναγιώτης
520186  Πολιτικές της Μνήμης, του Τραύματος και της Μαρτυρίας    Σεμινάριο  Αθανασίου Αθηνά
520188  Μέθοδοι Συλλογής Δεδομένων στην Ποσοτική Έρευνα    Μάθημα  Κυριαζή Νότα 
520189  Εφαρμογές Ποσοτικής Έρευνας με το πρόγραμμα SPSS    Σεμινάριο  Κυριαζή Νότα 
520193  Εθνοϊατρική    Μάθημα  Δεν θα διδαχθεί 
520195 Πληροφοριακή παιδεία: Μεθοδολογία αναζήτησης, αξιολόγησης και χρήσης πηγών   Μάθημα  Κανάκη Χριστίνα
520197 Key issues in Social Anthropology (ERASMUS)   Μάθημα  Riboli Diana 
     

 Γ' & Δ' ΕΤΟΣ   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 Κωδ. Μάθημα   Κατηγορία Διδάσκων
520033  Ανθρωπολογία του Σώματος    Μάθημα  Παπαγαρουφάλη Ελένη 
520051  Εθνογραφίες των μη Δυτικών Κοινωνιών    Μάθημα  Δεν θα διδαχθεί 
520105 Ανθρωπολογία των Σύγχρονων Δυτικών Κοινωνιών   Μάθημα Οικονόμου Λεωνίδας
520108  Ανθρωπολογία του Δικαίου    Μάθημα  Αστρινάκη Ουρανία
520116  Εισαγωγή στην Πολιτισμική Γεωγραφία    Μάθημα  Οικονόμου Λεωνίδας
520129  Ανθρωπολογία του Φύλου    Μάθημα  Αθανασίου Αθηνά 
520143 Εθνογραφία και Παραδείγματα Επιτόπιας Έρευνας   Σεμινάριο Παπαγαρουφάλη Ελένη
520147 Ιστορία των Βαλκανικών Λαών (19ος - μέσα 20ού αιώνα)   Μάθημα Μαρωνίτη Νίκη
520152  Ανθρωπολογία των Κοινωνικών Δικαιωμάτων και των Κοινωνικών Κινημάτων    Μάθημα  Δεν θα διδαχθεί 
520156
Ανθρωπολογία και Φιλοσοφία   Μάθημα Δεν θα διδαχθεί
520158 Ελληνική Εθνογραφία   Μάθημα Αγγελίδου Αλίκη
520162 Ανθρωπολογία και Αρχαιολογία   Μάθημα Γιαλούρη Αναστασία-Ελένη
520163 Ανθρωπολογία και Γλωσσολογία   Μάθημα Μπουκάλα Σαλώμη
520168 Κοινωνικοί Μετασχηματισμοί στη Μετασοσιαλιστική Ανατολική Ευρώπη   Μάθημα Αγγελίδου Αλίκη
520174 Ανθρωπολογία και Μουσειολογία   Μάθημα  Δεν θα διδαχθεί 
520183 Ανθρωπολογία και Τέχνη   Μάθημα Γιαλούρη Αναστασία-Ελένη
520184 Ανθρωπολογία και Ψυχανάλυση   Μάθημα Αντωνοπούλου Ζωή
520185 Εθνογραφία της Ρωσίας και των Χωρών της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης    Μάθημα  Δεν θα διδαχθεί 
520187 Οικονομική Πολιτική, Διεθνείς Οργανισμοί και Παγκοσμιοποίηση   Μάθημα Δεν θα διδαχθεί
520417 Ανθρωπολογία της Υγείας: Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις  Σεμινάριο  Δεν θα διδαχθεί
520190 Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων στην Ποσοτική Έρευνα   Μάθημα Κυριαζή Νότα
520191 Κοινωνική Έρευνα και Συνδυαστική Μεθοδολογία   Σεμινάριο Κυριαζή Νότα
520192 ΄Αυτόχθονοι΄ Πολιτισμοί, Βιωσιμότητα και Παγκοσμιοποίηση   Μάθημα Riboli Diana
520194 Ψηφιακή Ανθρωπολογία   Μάθημα  Πετρίδης Πέτρος
520196 Anthropological Research in Greece and the Mediterranean (ERASMUS)   Μάθημα  Μαρωνίτη Νίκη

 

 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Βιβλιοθήκη

ergastirio logo

panteion banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

eakapp

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 920 1047,  +30 210 920 1048
  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα