Εξεταστέα ύλη

 

Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

 

Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία Ι

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος

   
   

 

Ανθρωπολογία της Σύγχρονης Ελλάδας

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος
   
   

 

Εισαγωγή στην Κοινωνική Θεωρία

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος
   
   

 

Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος
   
   

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, 10-12-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξεταστέας Ύλης Ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 520141

ΜΑΘΗΜΑ: Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι η εξεταστέα ύλη του ανωτέρω μαθήματος θα είναι:

Ι. Οι Αρχές της Οικονομικής, το Διάγραμμα Κυκλικής Ροής και η Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων

Διανεμόμενο Σύγγραμμα Κεφ. 1 και Κεφ. 2

ΙΙ. Μικροοικονομική: Οι Αγοραίες Δυνάμεις της Προσφοράς και Ζήτησης

Διανεμόμενο Σύγγραμμα Κεφ. 4

ΙΙΙ. Μικροοικονομική: Η Ελαστικότητα και η εφαρμογές της (εκτός ύλης: Η Σταυροειδής Ελαστικότητα ως προς την τιμή)

Διανεμόμενο Σύγγραμμα Κεφ. 5

IV. Μικροοικονομική: Το Κόστος Παραγωγής

Διανεμόμενο Σύγγραμμα Κεφ. 13

(Εκτός Υλης: «Οι Καμπύλες Κόστους και οι Μορφές τους», «Αυξημένο Οριακό Κόστος», «Μέσο Συνολικό Κόστος Σχήματος U», « η Σχέση μεταξύ Οριακού και Μέσου Συνολικού Κόστους» και «Οι Τυπικές Καμπύλες Κόστους»). «Η Σχέση μεταξύ Βραχυχρονίου και Μακροχρονίου Μέσου Συνολικού Κόστους» καθώς και «Οι Οικονομίες Κλίμακας» είναι επίσης εκτός ύλης.

V. Μακροοικονομική: Η Μέτρηση του Εθνικού Εισοδήματος

Διανεμόμενο Σύγγραμμα Κεφ. 23

VI. Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση και Κρατική Πολιτική για τη Σταθεροποίηση και Ανάπτυξη της Οικονομίας

Διανεμόμενο Σύγγραμμα Κεφ. 25 και Καράγεωργα, Δ.Π. (1979) Οι Οικονομικές Λειτουργίες του Κράτους, Εκδ. Παπαζήση, Κεφ. 8 αναρτημένο στο www.ysakellis.gr

Το διανεμόμενο σύγγραμμα είναι: Mankiw, G. N. , Taylor M. P. (2010)

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Ελλ. Μτφ. GUTENBERG)

Οι εξέταση θα περιλαμβάνει 15 ερωτήσεις τύπου πολλαπλής επιλογής, 5 ερωτήσεις που για την απάντηση απαιτείται ο σχεδιασμός διαγράμματος και 4 ασκήσεις στη βάση των απλών παραδειγμάτων που διδάχτηκαν και προς διευκόλυνση βρίσκονται μαζί με τις παρουσιάσεις των διαλέξεων στο http://www.ysakellis.gr

Συνιστάται στις φοιτήτριες και τους φοιτητές να έχουν μαζί τους 2 στυλό, μολύβι, γόμα, χάρακα και απλή αριθμομηχανή τεσσάρων πράξεων. Η χρήση βιβλίων, σημειώσεων καθώς και κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται.

Σημείωση:

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές μπορούν να μελετήσουν από οποιοδήποτε σύγγραμμα διαπραγματεύεται τα παραπάνω θέματα.

Γιάννης Σακέλλης

 

Ευρωπαϊκή Ιστορία Νεότερων Χρόνων

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος
   
   

 

Ανθρωπολογικές Θεωρίες της Οικογένειας και της Συγγένειας

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος
   
   

 

Ανθρωπολογία της Θρησκείας και των Συμβολικών Συστημάτων

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος
   
   

 

Οικονομική Ανθρωπολογία

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος
   
   

 

Αστική Ανθρωπολογία

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος
   
   

 

Σύγχρονη Ανθρωπολογική Θεωρία

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος
   
   

 

Ανθρωπολογία και Υλικός Πολιτισμός

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος
   
   

 

Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης και του Σχολικού Χώρου

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος
   
   

 

Ανθρωπολογία της Υγείας

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος
   
   

 

Ταυτότητα, Ετερότητα και Πολυπολιτισμικότητα

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος
   
   

 

Πολιτική Ανθρωπολογία

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος
   
   

 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, 17-5-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξεταστέας Ύλης Ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 520049

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι η εξεταστέα ύλη του ανωτέρω μαθήματος θα είναι:

1. T. LEWELLEN, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ: ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Κεφ. 1-7 και 11)

2. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ από το Open eClass ή από τον ΠΑΝΔΗΜΟ στον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης

3. Όλα τα κείμενα στα ελληνικά που είναι αναρτημένα στο Open eClass (2 κεφ. του Balandier, 2 κεφ. του Clastres και 3 κεφ. του Hobsbawm )

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΓΡΑΠΤΗ Χ

ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Χ

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

                                                                                                                             Ουρανία Αστρινάκη

Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις του Λαϊκού Πολιτισμού

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος
   
   

 

Ανθρωπολογία της Βίας και των Συγκρούσεων

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος
   
   

 

Ανθρωπολογία και Χώρος

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος
   
   

 

Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις της Διασποράς

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος
   
   

 

Ανθρωπολογία άλλων κοινωνιών: Το παράδειγμα των Βαλκανίων

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος
   
   

 

Συγγένεια & Νέες Τεχνολογίες Αναπαραγωγής

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος
   
   

 

Ανθρωπολογία και Οριενταλισμός: Ζητήματα Αποικιοκρατίας

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος
   
   

 

Οπτική Ανθρωπολογία: Θεωρητικές Προσεγγίσεις

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος
   
   

 

Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκής Ιστορίας (20ος αιώνας)

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος
   
   

 

Εθνογραφία Μέσης Ανατολής

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος
   
   

 

Μέθοδοι Συλλογής Δεδομένων στην Ποσοτική Έρευνα

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος
   
   

 

Πληροφοριακή παιδεία: μεθοδολογία αναζήτησης, αξιολόγησης και χρήσης πηγών

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος

   
   

 

Ιστορία των Βαλκανίων (19ος αιώνας-πρώτες δεκαετίες του 20ου)

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος

   
   

      ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

PANTEIOΝ UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, 17 Μαΐου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξεταστέας Ύλης Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 520147

ΜΑΘΗΜΑ:" Ιστορία των Βαλκανίων (19ος αιώνας-πρώτες δεκαετίες του 20ου)»

Ανακοινώνεται στους/στις φοιτητές/τριες ότι η εξεταστέα ύλη του ανωτέρω μαθήματος θα είναι η εξής:

Α. Μαριλένα Κοππά, Η συγκρότηση των κρατών στα Βαλκάνια (19οςαιώνας). Τρεις και μία περιπέτειες. Αθήνα, Λιβάνης, 2002:

Εισαγωγή ολόκληρη. Μέρος Πρώτο ολόκληρο. Μέρος Δεύτερο ολόκληρο. Μέρος Τρίτο, κεφάλαια: 1 &2 και Μέρος Πέμπτο, κεφάλαια: 1,2 &3.

Μάρκ Μαζάουερ, Τα Βαλκάνια, Αθήνα: Πατάκης, 2001:

Εισαγωγή: Ονόματα, 3. Ανατολικά Ζητήματα. (τα κεφάλαια αυτά καλύπτονται και από τις παραδόσεις του μαθήματος)

Β. Παραδόσεις του μαθήματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ: Χ

ΓΡΑΠΤΗ  

ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ: Χ

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Νίκη Μαρωνίτη, Επίκουρη καθηγήτρια

                                                                    

 

Ανθρωπολογία του Φύλου

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος

   
   

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

PANTEIOΝ UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, 8/5/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξεταστέας Ύλης Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 520129

ΜΑΘΗΜΑ: Ανθρωπολογία του Φύλου

Ανακοινώνεται στους/στις φοιτητές/τριες ότι η εξεταστέα ύλη του ανωτέρω μαθήματος θα είναι:

 • Αθηνά Αθανασίου (επιμ.), Φεμινιστική Θεωρία και Πολιτισμική Κριτική (κείμενα: εισαγωγή, Martin, Poovey, Butler, Mohanty, Kesic, Βαρίκα, Mouffe)
 • Κείμενα αναρτημένα στο e-class: Moore (1ο κεφάλαιο), Strathern («ούτε φύση ούτε πολιτισμός»), Μπακαλάκη, Μπουρντιέ (1ο κεφάλαιο), Delphy, Αθανασίου (Λόγοι της μαντίλας).
 • Παραδόσεις

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΓΡΑΠΤΗ   Χ

ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ  

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 

Κράτος και Κοινωνία στην νεότερη Ελλάδα (19ος αιώνας-αρχές 20ου)

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος

   
   

                ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

PANTEIOΝ UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, 17 Μαΐου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξεταστέας Ύλης Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 520142

ΜΑΘΗΜΑ:" Κράτος και Κοινωνία στην νεότερη Ελλάδα (19ος αιώνας-αρχές 20ου

Ανακοινώνεται στους/στις φοιτητές/τριες ότι η εξεταστέα ύλη του ανωτέρω μαθήματος θα είναι η εξής:

Α. Συγγράμματα (όποιο από τα δύο συγγράμματα έχετε επιλέξει)

Γ.Β. Δερτιλής, Ιστορία του Ελληνικού κράτους 1830-1920, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2014 (8η έκδοση αναθεωρημένη και συμπληρωμένη):

Εισαγωγή ολόκληρη και κεφάλαια: Β1, Β2, Γ1, Γ2, Γ3, Δ1, Δ2, Δ3 και Ε1.

Κ. Κωστής, «Τα κακομαθημένα παιδιά της Ιστορίας». Η διαμόρφωση του νεοελληνικού κράτους 19ος-21ος αιώνας, Αθήνα, Πόλις, 2013:

Πρόλογος και κεφάλαια: 1,3,4,και 5 (μέχρι τη σελίδα 374).

Β. Παραδόσεις του μαθήματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ: Χ

ΓΡΑΠΤΗ  

ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ: Χ

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Νίκη Μαρωνίτη, Επίκουρη καθηγήτρια

                                                                    

 

Ανθρωπολογία και Ψυχανάλυση

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος

   
   

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ (520184)

επιλογής στ’ και η’ εξαμηνου

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

 1. Παραδόσεις μαθήματος
 2. Από το σύγγραμμα «Πολιτισμική Θεωρία» (PhilipSmith):
 • Κεφάλαιο 3: Βάλτερ Μπένγιαμιν (σελ. 85-88), Τέοντορ Αντόρνο και Μαξ Χορκχάιμερ (σελ. 89- 92)
 • Κεφάλαιο 6: Κλωντ Λεβί-Στρως (σελ. 165-175)
 • Κεφάλαιο 7: Μισέλ Φουκώ (σελ. 194-202)
 • Κεφάλαιο 12: Ζίγκμουντ Φρόυντ (σελ. 311-314), Μεταφροϋδικές θεωρίες για τον εαυτό και την κοινωνία (σελ. 314-315), Η Σχολή της Φρανκφούρτης (σελ. 315-317), Ζακ Λακάν (σελ. 317-319), Μεταλακανική ψυχαναλυτική πολιτισμική θεωρία (σελ. 320- 324), Μεταμοντέρνα ψυχαναλυτική πολιτισμική θεωρία (σελ. 324-327)

Ανθρωπολογία του Δικαίου

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος

   
   

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, 17-5-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξεταστέας Ύλης Ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 520108

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι η εξεταστέα ύλη του ανωτέρω μαθήματος θα είναι:

1.Ε. ΑΒΔΕΛΑ, ΔΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΤΙΜΗΣ

2. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ από το Open eClass ή τον ΠΑΝΔΗΜΟ στον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΓΡΑΠΤΗ X

ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ X

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ουρανία

 

Μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων στην Ποσοτική έρευνα

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος

   
   

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

PANTEIOΝ UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES

               

ΣΧΟΛΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ    ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, 15-5-2017           

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξεταστέας Ύλης Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 520190

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ      

Ανακοινώνεται στους / στις φοιτητές/τριες ότι η εξεταστέα ύλη του ανωτέρω μαθήματος θα είναι:        

1. Παραδόσεις του μαθήματος.

2. Ν. Κυριαζή (2011) Η Κοινωνιολογική έρευνα, Κριτική Επισκόπηση των μεθόδων και των τεχνικών (νέα διευρυμένη έκδοση), Αθήνα: Πεδίο, σσ. 170-225, 238-241.

3. D. de Vaus (2011) Ανάλυση κοινωνικών δεδομένων, 50 βασικά θέματα, Εκδόσεις Πεδίο, σσ. 225-247, 267-294, 321-332, 415-438.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ                                                                                                                                        

               

               

ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

               

ΚΑΘ. Ν. ΚΥΡΙΑΖΗ

 

 

Ανθρωπολογία του Σώματος

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος

   
   

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

PANTEIOΝ UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, 9 Μαϊου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξεταστέας Ύλης Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 520033

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Ανακοινώνεται στους/στις φοιτητές/τριες ότι η εξεταστέα ύλη του ανωτέρω μαθήματος θα είναι:

 • Για όσους/ες επιλέξουν το Ε. Παπαγαρουφάλη, Δώρα Ζωής: α) Εισαγωγή, β) κεφ. 4, 5.
 • Για όσους/ες επιλέξουν το Α. Χατζούλη, Θαλασσαιμικές ζωές: κεφ. 1, 3, 4.
 • Κοινά για όλους/όλες τους/τις εξεταζόμενους/ες:
 1. Π. Μπουρντιέ, στο Ανδρική κυριαρχία: α) Η συμβολική βία, β) Η σωματοποίηση των σχέσεων κυριαρχίας
 2. Μ. Φουκώ, στο Επιτήρηση και Tιμωρία: Τα πειθήνια σώματα.
 3. Frykman, Εν κινήσει: Η μάχη για το σώμα στη Σουηδία

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΓΡΑΠΤΗ  

ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ  

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Ανθρωπολογία των σύγχρονων Δυτικών Κοινωνιών

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος

   
   

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, 10-5-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξεταστέας Ύλης Ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 520105

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι η εξεταστέα ύλη του ανωτέρω μαθήματος θα είναι:

Από τα βιβλία:

STUART HALL KAI BRAM GIEBEN (επιμ.), Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, Εκδ. Σαββάλας, 2003, και

BURNS, E. M., ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – Ο ΔΥΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ, εκδ. Επίκεντρο, 2006

τα τμήματα που προσδιορίζονται στο περiγραμμα του μαθήματος που είναι αναρτημένο στο Open e-Class

http://openeclass.panteion.gr/courses/TMH167/

Επίσης τα άρθρα/κεφάλαια, από το περiγραμμα του μαθήματος που είναι αναρτημένο στο Open e-Class, των:

Cassirer (μάθημα 1), Macpherson (μάθημα 2), Κονδύλη (μάθημα 5), Λας (μάθημα 5), Οικονόμου (μάθημα 6), Tambiah (μάθημα 7) και Adas (μάθημα 9)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΓΡΑΠΤΗ #

ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ #

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Μεθοδολογία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος

   
   

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

PANTEIOΝ UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, 17-05-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξεταστέας Ύλης Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 520060

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

Ανακοινώνεται στους/στις φοιτητές/τριες ότι η εξεταστέα ύλη του ανωτέρω μαθήματος θα είναι:

1.Γκέφου-Μαδιανού, Δήμητρα 2011 [1999], Πολιτισμός και Εθνογραφία. Από τον Εθνογραφικό Ρεαλισμό στην Πολιτισμική Κριτική. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη (όλο το βιβλίο)

2.Φάκελος (διαθέσιμος σε pdf στο: http://openeclass.panteion.gr/courses/TMH122/)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:

ΓΡΑΠΤΗ  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Diana Riboli

 

Ανθρωπολογία και Τέχνη

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος

   
   

TMHMA KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, 17-05-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξεταστέας Ύλης Ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 520183

ΜΑΘΗΜΑ: Ανθρωπολογία και Τέχνη

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι η εξεταστέα ύλη του ανωτέρω μαθήματος θα είναι:

1. Παραδόσεις

2. Βιβλιογραφία Φακέλου Μαθήματος

Εκτός από: Morphy 1994, Thomas 2001, Clifford 1988 (‘On ethnographic surrealism’), Μακρυνιώτη 2006, Young 2006, Ζήκα 2008 και 2009, Καραθανάσης 2010.

3. Tα εξής κεφάλαια από το βιβλίο της Ε. Ρίκου 2013 Ανθρωπολογία και Σύγχρονη Τέχνη:

Εισαγωγή & κεφ. 3, 5, 6, 10 από το (τα περισσότερα κεφάλαια αποτελούν μεταφράσεις των ξενόγλωσσων κειμένων του φακέλου).ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΓΡΑΠΤΗ Χ

ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Χ

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε. Γιαλούρη

 

'Αυτόχθονοι' Πολιτισμοί, Βιωσιμότητα και Παγκοσμιοποίηση

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος

   
   

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

PANTEIOΝ UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, 17-05-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξεταστέας Ύλης Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 520192

ΜΑΘΗΜΑ:‘ΑΥΤΟΧΘΟΝΟΙ’ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

Ανακοινώνεται στους/στις φοιτητές/τριες ότι η εξεταστέα ύλη του ανωτέρω μαθήματος θα είναι:

1. Sisson, Jeffrey, 2005. Πρώτοι Λαοί. Οι Αυτόχθονοι Πολιτισμοί και το Μέλλον Τους. Αθήνα : Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου (όλο το βιβλίο)

2. Φάκελος (διαθέσιμο σε μορφή pdf στο: http://openeclass.panteion.gr/courses/TMH180/)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Diana Riboli

 

Ανθρωπολογία και Αρχαιολογία

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος

   
   

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, 17-05-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξεταστέας Ύλης Ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 520162

ΜΑΘΗΜΑ: Ανθρωπολογία και Αρχαιολογία

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι η εξεταστέα ύλη του ανωτέρω μαθήματος θα είναι:

1. Παραδόσεις

2. Βιβλιογραφία Φακέλου Μαθήματος

Εκτός από: Butler & Rowlands 2012, Yalouri 2010, Ηamilakis 2012 [2017], Πλάντζος.

3. Συμπληρωματικός φάκελος (με σχεδιαγράμματα μαθημάτων, αποσπασματικές μεταφράσεις/αποδόσεις ορισμένων ξενόγλωσσων κειμένων και Γιαλούρη 2014, 2015).

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ:

ΓΡΑΠΤΗ: Χ

ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ: Χ

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε. Γιαλούρη

 

Ανθρωπολογία και Γλωσσολογία

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος

   
   

Εξεταστέα Ύλη

Μαθήματος

520163 «Ανθρωπολογία και Γλωσσολογία»

 

Από το βιβλίο «Ανάλυση Λόγου: Θεωρία και Εφαρμογές» εξαιρούνται τα κεφάλαια:

«Συνδέοντας το κείμενο με το σύστημα: Γλωσσικές πράξεις» σελ.189-224

«Δείξη και Επικοινωνία» σελ.225-260

«Δίγλωσσες Συνομιλίες» σελ. 325-360

«Παιδικός Λόγος» σελ. 361-398

 

 

Κοινωνικοί Μετασχηματισμοί στη Μετασοσιαλιστική Ανατολική Ευρώπη

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος
   
   

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

PANTEIOΝ UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, 12.05.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξεταστέας Ύλης Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 520168

ΜΑΘΗΜΑ: Κοινωνικοί Μετασχηματισμοί στη Μετασοσιαλιστική Ανατολική Ευρώπη

Ανακοινώνεται στους/στις φοιτητές/τριες ότι η εξεταστέα ύλη του ανωτέρω μαθήματος θα είναι:

1) E. Βουτυρά και Ρ. Βαν Μπουσχότεν (επιμ.), Ανάμεσα σε Παρελθόν και Παρόν: Εθνογραφίες του Μετασοσιαλιστικού Κόσμου, Κριτική, 2007 (κεφ. 1, 4, 6, 16).

2) O φάκελος ανηρτημένος στο e-class

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ   Χ

ΓΡΑΠΤΗ  

ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Χ

ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ  

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επικ. Καθ. Α. Αγγελίδου

 

Ελληνική Εθνογραφία

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος
   
   

                ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

PANTEIOΝ UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, 12.05.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξεταστέας Ύλης Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 520158

ΜΑΘΗΜΑ: Ελληνική Εθνογραφία

Ανακοινώνεται στους/στις φοιτητές/τριες ότι η εξεταστέα ύλη του ανωτέρω μαθήματος θα είναι:

1) Jill Dubish, Το Θρησκευτικό Προσκύνημα στη Σύγχρονη Ελλάδα: Μια Εθνογραφική Προσέγγιση, Αλεξάνδρεια, 2000.

ή Jane Cοwan, Η Πολιτική του Σώματος: Χορός και Κοινωνικότητα στη Βόρεια Ελλάδα, Αλεξάνδρεια,

1998.

ή Μαρία Κουρούκλη, Έργα και Ημέρες στην Κέρκυρα: Ιστορική Ανθρωπολογία μιας Τοπικής Κοινωνίας, Αλεξάνδρεια, 2008.

ή Michael Herzfeld, Η Ποιητική του Ανδρισμού: Ανταγωνισμός και Ταυτότητα σε ένα Ορεινό Χωριό της Κρήτης, Αλεξάνδρεια, 2012.

2) O φάκελος ανηρτημένος στο e-class

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ   Χ

ΓΡΑΠΤΗ  

ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Χ

ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ  

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επικ. Καθ. Α. Αγγελίδου

 

Ανθρωπολογικές Θεωρίες Εθνικισμού και Εθνοτισμού

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος
   
   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 520182

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΟΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΜΑΡΙΚΑ ΡΟΜΠΟΥ-ΛΕΒΙΔΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΓΡΑΠΤΗ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

Η εξεταστέα ύλη του ανωτέρω μαθήματος θα είναι:

1. Εισαγωγή στον εθνοτισμό και εθνικισμό

α) Γενική εισαγωγή στις έννοιες του εθνοτισμού και εθνικισμού. Η γενεαλογία των όρων.

β) Οι θεωρήσεις και η διάκριση του εθνοτισμού και εθνικισμού ως λόγου και ως

ιδεολογίας.

γ) Οι θεωρήσεις και η έννοια της ταξινόμησης.

δ) Ζητήματα ορισμού και μετάφρασης.

2. Εθνοτισμός

α) Η έννοια της εθνοτικής ομάδας

β) Σχέση ανάμεσα στην εθνοτική ομάδα και την φυλή/ράτσα (με τη διπλή σημασία

του race και του tribe), το έθνος και την κοινωνική τάξη.

Θεωρήσεις του εθνοτισμού

α) Ο εθνοτισμός ως πολιτισμικό δεδομένο.

β) Η αρχεγονιστική προσέγγιση του εθνοτισμού.

γ) Ο ιδιότυπος αρχεγονισμός του Clifford Geertz

δ) Η εργαλειακή προσέγγιση του εθνοτισμού.

ε) Ο εθνοτισμός ως σχέση: η κοινωνική οργάνωση της πολιτισμικής διαφοράς:

i) Εθνοτικές ομάδες και σύνορα (Fredrik Barth).

Οι έννοιες του ορίου (boundary) και του συνόρου (border και frontier), του αυτό-προσδιορισμού και της απόδοσης ταυτότητας (ascription).

ii) Η μετά Barth εποχή.

3. Εθνικισμός:

Εισαγωγή στις έννοιες του έθνους και του εθνικισμού και τοποθέτηση

τους στο ιστορικό πλαίσιο της νεωτερικότητας.

α) Οι απαρχές: Γερμανικός ρομαντισμός (J.G.Herder, J.G.Fichte)

β) Κλασικές προσεγγίσεις (E.Renan, J.J.Rousseau, E.Durkheim, M.Weber, K.Marx,

F.Engels).

γ) Εθνικισμός και θεωρίες κατασκευής. Ο Eric Hobsbawm και η επινόηση της

παράδοσης.

δ) Ο Ernest Gellner και η θεωρία του εκσυγχρονισμού.

ε) Το έθνος ως φαντασιακή κοινότητα. Η οπτική του Benedict Anderson.

στ) Έχουν τα έθνη εθνοτική βάση; Η προσέγγιση του Anthony D. Smith και του

εθνοσυμβολισμού.

ζ) Κοινότοπος εθνικισμός (Michael Billig).

η) Εθνικισμός και κοινωνικό φύλο (Nira Yuval-Davis)

θ) Εθνικισμός και συγκρότηση του εθνικού κράτους στη σύγχρονη Ελλάδα.

ι) Εθνικισμός και Λαογραφία (Michael Herzfeld).

κ) Εθνικισμός και εκπαίδευση - Ιστορία.

4. Συσχέτιση θεωρίας και εθνογραφίας: Ανάλυση εθνογραφικών παραδειγμάτων από

τον βορειοελλαδικό χώρο (Ρόμπου-Λεβίδη). Οπτικοακουστικά παραδείγματα από το

πεδίο – συζήτηση καίριων ζητημάτων.

Ενδεικτικές θεματικές:

α) Ζητήματα χάραξης ορίων και αυτοπροσδιορισμού

β) Διαδικασία ταυτοποίησης και πολιτισμικές πρακτικές

γ) Εθνικισμός και σύνορο

δ) Η τμηματική διαχείριση της διαφοράς στην Ελλάδα

(John Campbell, Michael Herzfeld, Laurie K. Hart, Ευθύμιος Παπαταξιάρχης,

Μαρίκα Ρόμπου-Λεβίδη)

Απαιτείται εξοικείωση με την εθνογραφία της Μ. Ρόμπου-Λεβίδη, 2016,

Επιτηρούμενες ζωές: Μουσική, χορός και διαμόρφωση της υποκειμενικότητας στη Μακεδονία, Αλεξάνδρεια (ειδική έμφαση στα κεφ 1, 2 ,4, Επίμετρο μέρος 1).

Βασική βιβλιογραφία (είναι όλη αναρτημένη στο e-class)

Εθνοτισμός:

Γ. Αγγελόπουλος, "Εθνοτικές ομάδες και ταυτότητες. Οι όροι και η εξέλιξη του

περιεχομένου τους", Σύγχρονα Θέματα, τ. 63, Απρίλιος – Ιούνιος 1997, σσ. 18-25.

Γ. Αγγελόπουλος, Γλωσσάρι αγγλικών όρων, στο Μ. Banks, Εθνοτισμός:

Ανθρωπολογικές Κατασκευές, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2005, σσ. 371-378.

Μ. Banks, Εθνοτισμός: Ανθρωπολογικές Κατασκευές, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα,

2005 (σελ. 39-49 & 74-101). (Αυτό είναι το βασικότερο σύγγραμμα για τον

εθνοτισμό).

Τ. Η. Eriksen, Μικροί τόποι, μεγάλα ζητήματα. Μια εισαγωγή στην κοινωνική και

πολιτισμική ανθρωπολογία, Αθήνα, Κριτική, 2007 (κεφάλαια 17 και 18).

T. C. Lewellen, Πολιτική Ανθρωπολογία: Μια εισαγωγή, Αθήνα, Κριτική, 2009

(κεφάλαιο 9).

Μ. Ρόμπου-Λεβίδη, Επιτηρούμενες ζωές: Μουσική, χορός και διαμόρφωση της

υποκειμενικότητας στη Μακεδονία, Αθήνα, Αλεξάνδρεια (δεύτερη έκδοση), 2016 (Κεφ.1, 2, Επίμετρο μέρος1).

Εθνικισμός:

U. Özkirimli, Θεωρίες του Εθνικισμού, Αθήνα, Ι. Σιδέρης, 2011 (σελ. 23-29, 95-117,

119-121, 154-199, 211-214, 219-236) (Σύγγραμμα από τον Εύδοξο)

Ε. Αβδελά «Η συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας στο ελληνικό σχολείο: εμείς και

οι άλλοι», στο Α. Φραγκουδάκη και Θ.Δραγώνα (επιμ.) ‘Τι είν’ η πατρίδα μας’.

Εθνοκεντρισμός στην εκπαίδευση, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 1997, σσ. 27-45.

Ε. Αβδελά, «‘Ετερότητα’ και ‘Ταυτότητα’: ιστοριογραφικές προσεγγίσεις»,

Σύγχρονα Θέματα τ.54, Μάρτιος 1995, σσ. 17-20.

B. Anderson, Φαντασιακές κοινότητες, Αθήνα, Νεφέλη, 1997 (κεφάλαια 1, 2, 3).

E. Gellner, Έθνη και Εθνικισμός, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 1992 (κεφάλαια 1, 5, 10).

M. Herzfeld, Πάλι δικά μας: Λαογραφία, ιδεολογία και η διαμόρφωση της σύγχρονης

Ελλάδας, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2002, σσ.19-37.

Ε. Hobsbawm, Έθνη και εθνικισμός από το 1780, Αθήνα, Καρδαμίτσας, 1994

(εισαγωγή και κεφάλαιο 1).

Ε. Hobsbawm T. Ranger (επιμ.), Η Επινόηση της Παράδοσης, Αθήνα, Θεμέλιο,

2004.

Π. Λέκκας, «Η συγκρότηση της εθνικιστικής ιδεολογίας – Εθνική θεωρία και εθνικό

φρόνημα», στο Έθνος, κράτος, εθνικισμός, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού

Πολιτισμού κα Γενικής Παιδείας, Σχολή Μωραϊτη, σσ. 233-252.

E. Renan, «Τι είναι έθνος;», Ο Πολίτης, τ. 121, 1993 σσ. 32-38.

Μ. Ρόμπου-Λεβίδη, Επιτηρούμενες ζωές: Μουσική, χορός και διαμόρφωση της

υποκειμενικότητας στη Μακεδονία, Αθήνα, Αλεξάνδρεια (δεύτερη έκδοση), 2016. (Κεφ 1, 2, 4, Επίμετρο μέρος 1).

A.D. Smith, Εθνική ταυτότητα, Αθήνα, Οδυσσέας, 2000 (κεφάλαια Εισαγωγή, 1, 2, 3,

4, 5).

Nira Yuval-Davis, Κοινωνικό φύλο και έθνος, κεφ.1, σ.17-63.

 

 

Ψηφιακή Ανθρωπολογία

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος
   
   

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

PANTEIOΝ UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, 11/5/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξεταστέας Ύλης Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 520194

ΜΑΘΗΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ανακοινώνεται στους/στις φοιτητές/τριες ότι η εξεταστέα ύλη του ανωτέρω μαθήματος θα είναι:

 • Παπαηλία, Π., & Πετρίδης, Π. 2015. Ψηφιακή εθνογραφία. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Αποθετήριο Κάλιππος. https://repository.kallipos.gr/handle/11419/6117
 • Αθανασίου Α. 2004. «Εθνογραφία στο διαδίκτυο ή το διαδίκτυο ως εθνογραφία: Δυνητική πραγματικότητα και πολιτισμική κριτική». Στο Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών Τεύχος 115,Αθήνα. 49-74.
 • Παραδόσεις μαθήματος.

Τα παραπάνω βρίσκονται αναρτημένα στο eclass.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΓΡΑΠΤΗ  

ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (X)

ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ  

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Πέτρος Πετρίδης

 

Εισαγωγή στη Στατιστική - Κοινωνικές Στατιστικές

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος
   
   

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, Μάιος 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξεταστέας Ύλης Ακαδημαϊκού έτους 2016-17

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 520008

ΜΑΘΗΜΑ: Εισαγωγή στη Στατιστική - Κοινωνικές Στατιστικές

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι η εξεταστέα ύλη του ανωτέρω μαθήματος θα είναι:

 1. Καταμέτρηση Δεδομένων - Κατανομή Συχνοτήτων
 2. Μέσος Αριθμητικός απλών δεδομένων - Μέσος Αριθμητικός Κατανομής Συχνοτήτων
 3. Διάμεσος - Σημείο Μεγίστης Συχνότητας
 4. Αρχές Δειγματοληψίας - Απλή Τυχαία και Συστηματική Δειγματοληψία
 5. Απογραφή Πληθυσμού - Ορισμοί, Δεδομένα, Δείκτες
 6. Αγορά Εργασίας και Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Ορισμοί, Δεδομένα, Δείκτες
 7. Κατανομή του Εισοδήματος και Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης - Ορισμοί, Δεδομένα, Δείκτες

Οι εξετάσεις θα είναι γραπτές χωρίς χρήση βιβλίων ή σημειώσεων. Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλύσουν ασκήσεις και να απαντήσουν σε ερωτήσεις που εντάσσονται στην παραπάνω θεματολογία την οποία μπορούν να μελετήσουν:

Α. Τα θέματα 1,2,3 και 4 ανωτέρω, από το διανεμηθέν σύγγραμμα Κ. Ρίτσαρντσον - Α. Βασίλαινας Εισαγωγή στη Στατιστική Επιστήμη Εκδ. Κάκτος 1999 ως ακολούθως: Εισαγωγή: όλο το κεφάλαιο, Κεφάλαιο 1: σελίδες 20-37, Κεφάλαιο 2: σελίδες 45-51, 58-60, 71-73 και 75-85, Κεφάλαιο 3: σελίδες 86-90, Κεφάλαιο 7: σελίδες 190-224, Κεφάλαιο 8: όλο το κεφάλαιο

B. Τα θέματα 6,7,8 από τις Πανεπιστημιακές Παραδόσεις (Γιάννης Σακέλλης)

Οι Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, οι ασκήσεις που διδάχθηκαν καθώς και το περιεχόμενο των διαλέξεων βρίσκονται αναρτημένα στο e-class

Περισσότερες πληροφορίες στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η χρήση απλής υπολογιστικής μηχανής επιτρέπεται και ενδείκνυται. Αντιθέτως, απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου.

Ο Υπεύθυνος του Μαθήματος Γιάννης Σακέλλης

 

Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία ΙΙ

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος

   
   

    ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

PANTEIOΝ UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, 11 Μαΐου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξεταστέας Ύλης Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 520011

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Ανακοινώνεται στους/στις φοιτητές/τριες ότι η εξεταστέα ύλη του ανωτέρω μαθήματος θα είναι:

Joy Hendry, Κόσμοι που Μοιραζόμαστε: Εισαγωγή στην Πολιτισμική και Κοινωνική Ανθρωπολογία (Εκδόσεις Κριτική, 2011)

(Ολόκληρο το βιβλίο, ΕΚΤΟΣ από τα Κεφάλαια 6, 8, και 12)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:

ΓΡΑΠΤΗ  

ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

                                                                                           Λέκτορας Π. Γέρος

 

Ιστορία της Ανθρωπολογικής Σκέψης

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος

   
   

   ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

PANTEIOΝ UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, 11 Μαΐου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξεταστέας Ύλης Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 520028

ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

Ανακοινώνεται στους/στις φοιτητές/τριες ότι η εξεταστέα ύλη του ανωτέρω μαθήματος θα είναι:

α) Paul Erickson & Liam Murphy, Ιστορία της Ανθρωπολογικής Σκέψης.

Αθήνα: Κριτική, 2002 (ολόκληρο το βιβλίο)

β) Άνταμ Κούπερ, Ανθρωπολογία και Ανθρωπολόγοι.

Αθήνα: Καστανιώτης, 1994:

           Σελ: 66 - 77

                   109 - 118

                   133 – 208

 • Ολόκληρη η εξεταστέα ύλη του μαθήματος βρίσκεται στο E-Class

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:

ΓΡΑΠΤΗ  

ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

                                                                                           Λέκτορας Π. Γέρος

 

Διαπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση: Παιδαγωγικές Θεωρίες

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος

   
   

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

PANTEIOΝ UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

                                                                                                                 Αθήνα, 22/5/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξεταστέας Ύλης Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 520110

ΜΑΘΗΜΑ:ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ

Ανακοινώνεται στους/στις φοιτητές/τριες ότι η εξεταστέα ύλη του ανωτέρω μαθήματος θα είναι:

Ι) Από το βιβλίο:

Α. Ανδρούσου & Ν. Ασκούνη (επιμ.) 2009. Πολιτισμική ετερότητα και ανθρώπινα δικαιώματα. Προκλήσεις για την εκπαίδευση. Αθήνα: Μεταίχμιο,

τα κεφάλαια: 1, 3, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19.

ΙΙ) Παραδόσεις του μαθήματος

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΝΑΙ

ΓΡΑΠΤΗ  

ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ  

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε. ΤΟΥΝΤΑΣΑΚΗ

 

Εισαγωγή στην Πολιτισμική Γεωγραφία

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος

   
   

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, 10-5-2017 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξεταστέας Ύλης Ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 520116

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι η εξεταστέα ύλη του ανωτέρω μαθήματος θα είναι:

ΒΙΒΛΙΟ: Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ, Εκδ. Πατάκη, 2012.

Επίσης τα άρθρα/κεφάλαια, από το περiγραμμα του μαθήματος που είναι αναρτημένο στο Open e-Class, των:

Παπαϊωάννου (μάθημα 1), Φιλιππίδης (μάθημα 8, το κεφάλαιο από το βιβλίο Νεοελληνική Αρχιτεκτονική), Καυτατζόγλου (μάθημα 8), και Χαστάογλου (μάθημα 9)

http://openeclass.panteion.gr/courses/TMH169/

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΓΡΑΠΤΗ #

ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ #

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 

end faq

 

 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Βιβλιοθήκη

ergastirio logo

panteion banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

eakapp

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 920 1047,  +30 210 920 1048
  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα