Ανακοινώσεις προς φοιτητές

Ακύρωση μαθημάτων της Καθ. Ε. Παπαγαρουφάλη

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι τα μαθήματα ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ της Καθηγήτριας Ε. Παπαγαρουφάλη δεν θα διεξαχθούν αύριο Τρίτη, 08/12/2015.
Η αναπλήρωση θα συζητηθεί στο μάθημα της επόμενης βδομάδας που θα διεξαχθεί κανονικά
 
Από τη Γραμματεία του Τμήματος