Κράτος και Κοινωνία στη Νεότερη Ελλάδα (19ος Αιώνας)

 Book icon ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Προπτυχιακά
ΕΞΑΜΗΝΟ : Β
ΤΟΜΕΑΣ  :  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Μάθημα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ : Υποχρεωτικό
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 3
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Μαρωνίτη Νίκη
   
ΚΩΔΙΚΟΣ  520142  

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ