ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014

 

 

Η κατάταξη των Πτυχιούχων θα γίνει μετά από εξετάσεις στα  ακόλουθα μαθήματα:

 

1.    Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία  Ι

2.    Ιστορία Ανθρωπολογικής Σκέψης

3.    Ανθρωπολογία της Σύγχρονης Ελλάδας

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

 

Η εξεταστέα Ύλη των μαθημάτων έχει ως εξής:

Α) Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία  Ι

«Μικροί Τόποι, Μεγάλα Ζητήματα, Συγγραφέας ThomasH. Eriksen, Εκδόσεις Κριτική

Β) Ιστορία Ανθρωπολογικής Σκέψης

«Ανθρωπολογία και Ανθρωπολόγοι», AdamKuper, εκδόσεις Καστανιώτης

Γ) Ανθρωπολογία της Σύγχρονης Ελλάδας

«Η Κοινωνική Γένεση των αισθημάτων: Πρωτότοκοι και υστερότοκοι στην Κάρπαθο», Συγγραφέας Μπερνάρ Βερνιέ, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια

 

ΠΟΣΟΣΤΑ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ

Α΄ εξάμηνο σπουδών κατατάσσονται οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και οι κάτοχοι  πτυχίων Ανωτέρων σχολών Υπερδιετούς και Διετούς Κύκλου Σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους  δηλαδή δεκαοκτώ (18) εισακτέοι  στο  Τμήμα του Πανεπιστημίου καθώς οι εισακτέοι του ακαδημαϊκού έτους είναι 153.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

Τα δικαιολογητικά (μόνο  για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας από 13 έως 23 Ιανουαρίου 2014, κάθε Τρίτη  και Πέμπτη και Παρασκευή και ώρα 10.00 – 13.00.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (χορηγείται από τη Γραμματεία)
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών.

-       Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού, συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

-        

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

Οι εξετάσεις οι οποίες πρέπει να  διενεργηθούν από 19 έως 28 Φεβρουαρίου 2014 θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

 

1.    Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία Ι: Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014 στην Αίθουσα Γ3 του Νέου Κτιρίου  και ώρα 17.00 – 19.00

2.    Ιστορία Ανθρωπολογικής Σκέψης: Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2014 στην Αίθουσα Γ3 του Νέου Κτιρίου  και ώρα 10.00 – 12.00

3.    Ανθρωπολογία της Σύγχρονης Ελλάδας: Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2014 στην Αίθουσα Γ3 του Νέου Κτιρίου  και ώρα 13.00 – 15.00

  Από  τη Γραμματεία του Τμήματος