ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

Το σεμινάριο της Τετάρτης 5/4/2017 αναβάλλεται λόγω ασθένειας της ομιλήτριας.

Η Σ.Ε του ΠΜΣ Κοινωνικής Ανθρωπολογίας