Αθήνα,  14/03/2017

 

Αλλαγή ώρας και τόπου μαθήματος

Ανακοινώνεται στους/ις φοιτητές/ριες του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, ότι το  μάθημα ‘Ανθρωπολογία και Aρχαιολογία’ της 15ης Μαρτίου (17.00-20.00) θα μεταφερθεί στην Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών.

Θα συναντηθούμε κανονικά στην αίθουσα Γ3 στις 17.15 και θα πάμε από εκεί μαζί στη Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται όλοι/ες οι φοιτητές/ριες του μαθήματος να είναι στην ώρα τους.

 

Η διδάσκουσα

Ελεάνα Γιαλούρη

Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας